พรุ่งนี้ดิฉันมีทำ work shop เรื่อง "การให้คำปรึกษาเรื่องเพศ" หรือ sex counseling สำหรับครูในเขต สพท เขต1 จังหวัดยโสธร ... ก็เริ่มทบทวนและหา concept ให้ชัดเจนขึ้นว่า ในเรื่องของการให้คำปรึกษานั้นครูควรดำเนินไปในลักษณะไหน เพราะหากเป็นทาง therapy นั้นค่อนข้างจะเฉพาะเจาะจงลงไป ...แต่หากว่าบทบาทของครูนั้นน่าจะพุ่งเป้าไปที่การป้องกัน หรือประเมิน พร้อมทั้งให้การช่วยเหลือเด็กนักเรียนได้ในเบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องเพศ...

       ที่สำคัญพฤติกรรมและความสนใจของเด็กนักเรียน ซึ่งอยู่ในช่วงวัยเด็ก และวัยผู้ใหญ่ ดังนั้นในการให้คำปรึกษาเรื่องเพศ จึงน่าจะ scop ลงที่เกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางเพศ และความสนใจต่อเรื่องเพศมากกว่า และที่สำคัญครูสามารถประเมินหรือ screen เด็กนักเรียนได้เกี่ยวกับการเบี่ยงเบนทางเพศ หรือความผิดปกติทางเพศ...

       ดังนั้น...ดิฉันจึงตั้งเป้าหมายไว้ว่า ในการทำ work shop พรุ่งนี้คงจะเล่าเรื่องเพื่อให้ครูได้รู้ทักษะการให้คำปรึกษา และนิยามของการให้คำปรึกษาเรื่องเพศ จากนั้นจะเสริมความรู้เรื่องโรคเอดส์ การเปลี่ยนแปลงร่างกายและจิตใจในวัยรุ่น จนมาจบที่ว่าครูจะให้คำปรึกษาแก่เด็กได้อย่างไร...จากนั้นในช่วงบ่ายก็แยกกลุ่มทำ work shop ดิฉันมีพี่หน่อย และน้องหนุ่ย กับน้องหนิงไปร่วมด้วย ก็คงมอบหมายให้เป็นวิทยากรกระบวนการประจำกลุ่มและดำเนินการกลุ่มตามสไตล์ของตนเองเลยเพราะแต่ละท่านก็เชี่ยวชาญทางด้านจิตวิทยาให้คำปรึกษา สำหรับดิฉันก็คงจะนำแนวทางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาใช้ พร้อมกับขยับสร้างเครือข่ายนักปฏิบัติให้เกิดขึ้นในครูกลุ่มนี้ให้ได้...

Note: ภาคเช้าดิฉันมีเวลาเพียงชั่วโมงกว่า ก็คงจะเป็นบรรยายแนวทางในการให้คำปรึกษาเรื่องเพศ ตามประเด็นดังนี้

- ความรู้เรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
- ความรู้เรื่องโรคเอดส์
- การเปลี่ยนแปลงทางร่างกายและจิตใจในวัยรุ่น
- การให้คำปรึกษาเรื่องเพศ

โดยมีเป้าหมายให้เกิดขึ้น
- เมื่อครูผ่านการเรียนรู้ประเด็นไปได้ น่าจะนำกระบวนการให้คำปรึกษาเรื่องเพศนี้ไปช่วยเหลือเด็ก เพื่อให้เขาเหล่านั้นมีความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ และได้ตระหนักในปัญหาภัยคุกคามจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และรู้หนทางการป้องกัน...

จากนั้นภาคบ่าย "วิทยากรกระบวนการประจำกลุ่ม"...ท่านดำเนินการกลุ่มได้เลย ไร้รูปแบบ...แต่หากหวังให้เกิดการเรียนรู้ที่ชัดเจนขึ้นในการให้คำปรึกษาเรื่องเพศ