กับแบบทดสอบ.."ชีวิต" อีกครั้ง

พยายาม"นิ่ง"...บอกตนเองว่า "นิ่ง"
นิ่งต่อสิ่งเร้าที่มากระทบ...
กับ"บุคคล"ที่เข้ามาคุกคาม "ชีวิต"
เรียนรู้ -->> ฝึกเพิ่ม "นิ่ง"
...

นิ่งเพื่อนิ่ง
นิ่งไม่ใช่ "หนี"
นิ่งไม่ใช่ "การต่อสู้"
แต่ "นิ่ง" คือบทพิสูจน์ "ใจ"
"ใจ"...แห่งความเป็นมนุษย์

...
ฝึกฝนและเรียนรู้
ไม่มีใครเข้าใจเรา...เท่ากับตัวเรา
ความจริง...ของจริง
ก็คือ...ความจริง...ของจริง

 

3 ก.ย. 49

15.18 น.