สร้างอาหารธรรมชาติให้สัตว์น้ำด้วยการใช้ สเม็คโตไทต์และบาซิลลัส ซับธิลิส

ตัวบ่งชี้ (Indicator)ที่ชัดเจนว่าแหล่งน้ำที่ใดมีความอุดมสมบูรณ์ดูได้จาก ความชุกชุมของกุ้ง หอย ปู ปลา

 

ยังสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่อาศัยพึ่งพิงอิงอาศัยกันอยู่ใต้ท้องทะเลและก้นแม่น้ำหรือมหาสมุทร มีทั้งที่เป็นพืช ไฟโตเบนโทส (phytobenthos) และสัตว์ ซูโอเบนโทส (zoobenthos) อาศัยหากินอยู่หน้าผิวดินใต้น้ำเป็นห่วงโซ่อาหารให้แก่กุ้ง หอย ปู ปลาชนิดต่างๆ ให้สามารถดำรงชีวิตเจริญเติบโตอยู่ในธรรมชาติได้อย่างอิสระและสมดุลย์ เราจะเรียกสิ่งมีชีวิตเหล่านี้กันสั้นๆว่าเบนโธสก็ได้ เบนโธส จะมีอยู่มากในแม่น้ำ ลำคลอง หรือท้องทะเลที่มีความอุดมสมบูรณ์ ไม่มีน้ำเสียจากโรงงานหรือสารเคมี ยาฆ่าแมลงที่เป็นพิษปนเปื้อนลงไป ก็สามารถสร้างอาหารธรรมชาติเหล่านี้ได้ไม่ยาก
 
ตัวบ่งชี้ (Indicator)ที่ชัดเจนว่าแหล่งน้ำที่ใดมีความอุดมสมบูรณ์ดูได้จาก ความชุกชุมของกุ้ง หอย ปู ปลา โดยเฉพาะเกษตรกรชาวไร่ชาวนาในต่างจังหวัดจะยิ่งสัมผัสได้โดยง่ายจากประชากรของกุ้งปลา ธัญญาหารที่ออกไปล่าไปหามาทำกับข้าวกับปลาทดแทนการใช้สตางค์ซื้อจากตลาดนัดที่มีทุกหย่อมหญ้าให้เลือกซื้อหาได้เกือบทุกวัน ปัจจุบันนั้นความชุกชุมน้อยลงมีความยากลำบากมากขึ้นเพราะผลจากการที่กุ้งหอยปูปลาตายไปกับยาเบื่อ ยาฆ่าแมลง ยาฆ่าหอยเชอรี่และอีกหลายๆสารพัดสารเคมีที่เป็นพิษที่นำมาใช้ในการเกษตรปีละไม่ต่ำกว่าหมื่นล้าน
 
จนกุ้ง หอย ปู ปลาจากธรรมชาติลดน้อยถอยลงไม่เพียงพอต่อการบริโภค จึงต้องทำการเพาะเลี้ยงเพิ่มเติมจากห้วยหนองคลองบึงมาสู่บ่อสระที่คิดค้นดัดแปลงให้คล้ายธรรมชาติมากที่สุด แล้วปล่อยปลาลงไปและส่วนใหญ่ขาดการบริหารจัดการที่เหมาะสม มีการปล่อยจำนวนปลาลงไปจำนวนมาก ระบบนิเวศน์ถูกทำลายจากความแออัดยัดเยียด จำนวนของเสียที่ถูกขับถ่ายออกมาจำนวนมาก แย่งกันใช้อากาศและอ๊อกซิเจน ระบบนิเวศน์ไม่เอื้ออำนวยให้เกิดอาหารหน้าดินได้ดีจึงต้องมีการเสริมเพิ่มแต่งปรับปรุงสภาพแวดล้อมพื้นบ่อใต้ผิวน้ำให้สะอาดเหมาะสมกลมกลืนไปกับระบบนิเวศน์ที่มีความหนาแน่นของกุ้งปลามากกว่าธรรมชาติ 
 
การนำ สเม็คโตไทต์ หินแร่ภูเขาไฟที่มีค่า C.E.C สูงมาช่วยจับก๊าซของเสีย ลดแอมโมเนียที่ถูกปล่อยออกมาจากทั้งกุ้งหรือปลาจำนวนมาก จะช่วยทำให้ก๊าซของเสียลดน้อยลง ทำให้อ๊อกซิเจนเพิ่มขึ้นมาแทนที่ อีกทั้ง สเม็คโตไทต์ยังมีแร่ธาตุสารอาหารและซิลิก้าที่ละลายน้ำได้ เป็นประโยชน์ต่อเบนโธสในการนำไปสร้างเปลือก และใช้เป็นแหล่งอาหารช่วยเร่งการเจริญเติบโต ทำให้ปริมาณเบนโธสเพิ่มมากขึ้นเพียงพอต่อการเป็นห่วงโซ่อาหารทดแทนหรือลดจำนวนการซื้ออาหารสำเร็จรูปช่วยลดต้นทุน และการใช้บาซิลัส ซับธิลิส bacillus subtilis sp. (ชื่อการค้า บาซิลลัส MT) นำมาช่วยย่อยเศษอาหารและของเสียในรูปที่เป็นกากตะกอนจะช่วยลดต้นเหตุแห่งการเน่าเสียให้น้อยลง ลดการเกิดก๊าซแอมโมเนีย, ไฮโดเย่นซัลไฟด์และมีเธน อีกทั้งตัวเขาเองสามารถที่จะเป็นอาหารให้แก่เบนโธสโดยตรง จึงช่วยทำให้สัตว์หน้าดินโตเร็วมีความอุดมสมบูรณ์ในระบบนิเวศน์ใต้พื้นบ่อ สะอาด ปลอดโปร่งโล่งสบาย ขี้เลนน้อย กุ้งปลาไม่เครียดโตไว
 
มนตรี บุญจรัส
 
 
 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สัตว์น้ำ

คำสำคัญ (Tags)#เกษตรปลอดสารพิษ#เกษตรอินทรีย์#เกษตรผสมผสาน#เกษตรปลอดภัย#เกษตรสมดุลย์

หมายเลขบันทึก: 480672, เขียน: 02 Mar 2012 @ 05:36 (), แก้ไข: 02 Jun 2012 @ 09:21 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ดอกไม้: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)