คือ การเดินทาง...
สิ่งส่วน...แทรกไปในชีวิต...
ซึมซับ และรับรู้...
แห่ง..ความงดงาม..รอบตัว
มองหา...
มองหา...
ให้เห็น...ความงดงามนั้น

 

05:45 น.

 

05.58 น.

 

06.02 น.

 

06.24 น.


Note: ภาพต่อเนื่องแห่งห้วงกาลเวลา บันทึกภาพด้วยกล้อง fuji s9500 เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2549