กิจกรรมปัจฉิมนิเทศส่งท้ายนักเรียนระดับชั้น ม.6 รุ่น “  ร้อยกำแพงฯ ” ที่ตั้งชื่อได้เรียบเก๋ตรงตามปริบทของความหมายแห่งประวัติศาสตร์ 1 ศตวรรษของโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม   กำหนดขึ้นตรงกับวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555
                                                      

      
   

                                                                                             
พิธีการช่วงเช้าเริ่มขึ้นในเวลา 8.40 นาที  หลังจากจบพิธีการมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่มีผลงานดีเด่นหลากประเภทกว่า 100 คน   ทั้งด้านวิชาการ  ด้านทักษะต่างๆ และด้านคุณธรรม-จริยธรรมดีเด่น ฯลฯ
                                           

  
                                                      
                                                       ส่วนหนึ่งของนักเรียนชั้น ม.3 ที่ได้รับรางวัล
   
นายอำนวย  อภิชาติตรากูล  ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม  กล่าวอวยพรและให้ข้อคิดกับนักเรียนระดับชั้น ม.6 ซึ่งกำลังจะจบการศึกษาขั้นพื้นฐานปีที่ 12  ก้าวไปสู่การศึกษาระดับปัญญาชนแห่งรั้วมหาวิทยาลัย  

           
   

                         
  
                                             นายอำนวย  อภิชาติตรากูล  กล่าวอวยพรและให้ข้อคิด

                                                                                                                                                                                 
นางสาวศุภิสรา  ศิริวัฒนาโรจน์  นร. ชั้น ม.5/5   ประธานสภานักเรียน เป็นตัวแทนกล่าวความรู้สึกต่อรุ่นพี่ จำนวน 447 คน  ด้วยคำพูดเรียงร้อยเป็นคำกลอน .....ดังนี้ 
    
แต่ก่อนนี้มีพี่คอยป้องปัก                ใจสุดรักช่วยเหลือเมื่อหวั่นไหว
อยากฝืนยิ้มเมื่อพี่ต้องจากไป           แต่น้ำตารินไหลใครห้ามที
ต่อจากนี้คงไม่มีพี่อยู่ใกล้                จะรักใคร่เหมือนเดิมไม่หน่ายหนี
แม้วันเดือนเลื่อนผ่านนับนานปี         แต่ความเป็นน้องพี่ยังนิรันดร์

จะเชื่อฟังคำสอนทุกคำสั่ง              จะระวังรักษาเกียรติให้เหมือนพี่
จะรักษาชื่อโรงเรียนให้อยู่ดี             จะเป็นน้องที่รักพี่ตลอดไป
ขออวยพรเมื่อพี่ไปในโลกกว้าง         แม้อ้างว้างยังมีน้องอยู่เคียงใกล้
ให้มีสุขกับชีวิตมหาลัย                   ให้มีเพื่อนถูกใจไม่ทิ้งกัน

...... สุดท้ายนี้น้องขอวอนเทพอารักษ์      ช่วยปกปักพี่ๆ ยามหุนหัน

ขอวิงวอนเทพไท้ทั้งเทวัน                     จงสร้างสรรค์โชคดีให้พี่ของฉันเอย....
  
                                        
                                         นายบัณฑิต นิลประยูร  /  นางสาวศุภิสรา  ศิริวัฒนาโรจน์ 

                
นายบัณฑิต นิลประยูร  อดีตประธานนักเรียน ฯเป็นตัวแทนรับช่อดอกไม้ได้กล่าวความรู้สึกและกล่าวอำลา..... 

วันนี้ผมจะมาพูดกล่าวอำลาโรงเรียนกำแพงเพชรพิททยาคมแห่งนี้  พี่น้องนักเรียนและคุณครูทุกท่าน   ครั้งนี้คงเป็นครั้งสุดท้ายในการเป็นตัวแทนเพื่อนๆนักเรียนชั้นม.6 ที่จะขึ้นมาบนหน้าเสาธงแห่งนี้ ก่อนอื่นต้องบอกว่า ตอนนี้ผมมีความรู้สึกสองอย่างในตัวผมเอง คือดีใจและเสียใจ ดีใจที่วันนี้พวกเรานักเรียนชั้นม.6 จะได้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมและก้าวไปต่อสู่รั้วมหาวิทยาลัยที่สวยงาม และ เสียใจที่วันนี้คงจะเป็นวันสุดท้ายที่จะได้อยู่ร่วมกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตา และได้ทำข้อสอบร่วมกันเป็นวันสุดท้าย ผมต้องขอขอบคุณผู้อำนวยการฯ รองผู้อำนวยการฯ คณะครู นักการ ภารโรง แม่บ้าน และผู้มีพระคุณทุกท่านที่ได้ดูแลเอาใส่ใจพวกเรามาโดยตลอด และต้องขอโทษในสิ่งที่ผิดพลั้งไปด้วยกาย วาจา ใจ พวกเราขอกราบแทบเท้าความความสำนึก และหวังว่าผู้มีพระคุณทุกท่านดังที่กล่าวมาจะให้อภัยและอวยพรให้พวกเราไปพบเจอที่สิ่งที่ดีๆ ถ้าเปรียบพวกเราเป็น “ต้นไม้” ต้องขอบคุณคุณครูที่เป็นดั่งผู้รดน้ำพรวนดิน และเอาใจใส่ และถ้าเปรียบพวกเราเป็น “เพชร” ต้องขอบคุณคุณครูที่เป็นดั่งผู้เจียระไนเพชรเหล่านี้ด้วยมือของท่านเอง ให้มีความงดงามและทรงคุณค่าอยู่เสมอ พวกเราขอสัญญาว่า เพชร ไม่ว่าอยู่ที่ได้ก็ยังคง ทรงคุณค่าความเป็นเพชร และจะไม่ให้ใครผู้ใดมาเหยียดหยามพวกเรา และ กำแพงเพชรพิทยาคม !
สวัสดีครับ         
 
  
 
    
     

   น้องๆ เล่นดนตรีและร้องเพลงมอบแด่พี่ๆ   ด้วยความรู้สึกผูกพันและอาลัย
            

  


ช่วงบ่าย เริ่มพิธีการในเวลา 13.00 น.
ผู้อำนวยการโรงเรียน  จุดเทียน-ธูป บูชาพระรัตนตรัย   และรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ  กล่าวรายงาน
                                      นางประไพศรี  อังสุโชติเมธี รอง ผอ. กล่าวรายงาน นายอำนาย  อภิชาติตรากูล ผอ.

ต่อจากนั้นผู้อำนวยการโรงเรียน ฯ กล่าวปัจฉิมโอวาท 

พระสงฆ์เจริญพรปัจฉิมนิเทศและพรมน้ำมนต์เพื่อเป็นศิริมงคล

      
   

นายรุจิภาส  ภู่ทอง  ตัวแทนนักเรียนระดับชั้น ม.6 กล่าวนำคำปฏิญาณ
     

  


         ข้าพเจ้า......ขอกล่าวคำปฏิญาณต่อที่ประชุม  อันมีพระรัตนตรัยและคณาจารย์  ต่อโรงเรียนนี้ว่า

       1. ข้าพเจ้าจักเทิดทูนชาติ /ศาสนา / พระมหากษัตริย์ และรัฐธรรมนูญ  อันเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยทั้งมวล
       2. ข้าพเจ้าจักบำเพ็ญตนเป็นพลเมืองดี  สมกับเป็นผู้มีวัฒนธรรมและศีลธรรม และมุ่งมั่นในประโยชน์ของประเทศชาติ  ยิ่งกว่าประโยชน์อื่นใด
       3.  ข้าพเจ้าจักศึกษาต่อ  และประกอบอาชีพการงาน  ในหน้าที่ด้วยสุจริตธรรมและบำเพ็ญตนให้สมกับที่ได้ชื่อว่าเป็นพลเมืองดี
       4. ข้าพเจ้าจักเคารพนับถือ  ครูบาอาจารย์แห่งโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมและผดุงเกียรติของโรงเรียนนี้  และมีโอกาสจะกลับมาช่วยเหลือโรงเรียนและรุ่นน้อง

               
นางสาวธาวินี  โพธิวัลย์     ตัวแทนนักเรียนระดับชั้น ม.6 กล่าวแสดงความรู้สึก 
           
       
 
                                       
                                       น.ส.หัตยา  ยะเดช และ น.ส.วัชรนทร์  กสิกรรม พิธีกร / นางสาวธาวินี  โพธิวัลย์     

พิธีผูกข้อมือให้พรนักเรียน
                                                 คุณครูสายใจ  พวกดี  นำคณะบรรเลงดนตรีไทย 

พบปะรุ่นน้องที่รอมอบของที่ระลึกและช่อดอกไม้

 
ต่อจากนั้นจึงมารวมตัวกันอยู่ที่ " สนามบาสร่มใจ " เพื่อพักผ่อน - ผ่อนคลายกับบรรยากาศ แบบกันเองที่แสนประทับใจระหว่างเพื่อนๆและน้องๆ มีเสียงดนตรีบรรเลงให้จังหวะเร้าใจวัยใสๆ กันอย่างครึกครื้น
 นักเรียนจำนวนมากมีการนัดหมายไปฉลองต่อ ที่ร้านอาหาร... ยอดฮิตทั้งหลาย    ร้านประเภทที่เหมาะกับวัยเจริญพันธ์คงไม่พ้น  ร้านหมูกระทะ  ที่ตั้งอยู่หลายทำเลในเมืองกำแพงเพชร นั่นเอง

ณ เวลานี้   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ของโรงเรียนสามารถผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อทั้งในระบบรับตรง- ระบบโควตา  ได้จำนวน 395 ที่นั่ง   ที่เหลือคงรอผลAdmission จากส่วนกลาง   

หากนักเรียนทุกคนยึดมั่นต่อคำปฏิญาณและปฏิบัติตนได้ดังคำกล่าว เชื่อว่าจะมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานและประสบผลสำเร็จในชีวิตอย่างแน่นอน

                                                   ***... ขอขอบคุณผู้เข้ามาเยี่ยมชมทุกท่านนะคะ ... ***