ปัจฉิมนิเทศ รุ่น " ร้อยกำแพง ฯ "

K.Pually
หากนักเรียนทุกคนยึดมั่นต่อคำปฏิญาณและปฏิบัติตนได้ดังคำกล่าว เชื่อว่าจะมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานและประสบผลสำเร็จในชีวิตอย่างแน่นอน

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศส่งท้ายนักเรียนระดับชั้น ม.6 รุ่น “  ร้อยกำแพงฯ ” ที่ตั้งชื่อได้เรียบเก๋ตรงตามปริบทของความหมายแห่งประวัติศาสตร์ 1 ศตวรรษของโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม   กำหนดขึ้นตรงกับวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555
                                                      

      
   

                                                                                             
พิธีการช่วงเช้าเริ่มขึ้นในเวลา 8.40 นาที  หลังจากจบพิธีการมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่มีผลงานดีเด่นหลากประเภทกว่า 100 คน   ทั้งด้านวิชาการ  ด้านทักษะต่างๆ และด้านคุณธรรม-จริยธรรมดีเด่น ฯลฯ
                                           

  
                                                      
                                                       ส่วนหนึ่งของนักเรียนชั้น ม.3 ที่ได้รับรางวัล
   
นายอำนวย  อภิชาติตรากูล  ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม  กล่าวอวยพรและให้ข้อคิดกับนักเรียนระดับชั้น ม.6 ซึ่งกำลังจะจบการศึกษาขั้นพื้นฐานปีที่ 12  ก้าวไปสู่การศึกษาระดับปัญญาชนแห่งรั้วมหาวิทยาลัย  

           
   

                         
  
                                             นายอำนวย  อภิชาติตรากูล  กล่าวอวยพรและให้ข้อคิด

                                                                                                                                                                                 
นางสาวศุภิสรา  ศิริวัฒนาโรจน์  นร. ชั้น ม.5/5   ประธานสภานักเรียน เป็นตัวแทนกล่าวความรู้สึกต่อรุ่นพี่ จำนวน 447 คน  ด้วยคำพูดเรียงร้อยเป็นคำกลอน .....ดังนี้ 
    
แต่ก่อนนี้มีพี่คอยป้องปัก                ใจสุดรักช่วยเหลือเมื่อหวั่นไหว
อยากฝืนยิ้มเมื่อพี่ต้องจากไป           แต่น้ำตารินไหลใครห้ามที
ต่อจากนี้คงไม่มีพี่อยู่ใกล้                จะรักใคร่เหมือนเดิมไม่หน่ายหนี
แม้วันเดือนเลื่อนผ่านนับนานปี         แต่ความเป็นน้องพี่ยังนิรันดร์

จะเชื่อฟังคำสอนทุกคำสั่ง              จะระวังรักษาเกียรติให้เหมือนพี่
จะรักษาชื่อโรงเรียนให้อยู่ดี             จะเป็นน้องที่รักพี่ตลอดไป
ขออวยพรเมื่อพี่ไปในโลกกว้าง         แม้อ้างว้างยังมีน้องอยู่เคียงใกล้
ให้มีสุขกับชีวิตมหาลัย                   ให้มีเพื่อนถูกใจไม่ทิ้งกัน

...... สุดท้ายนี้น้องขอวอนเทพอารักษ์      ช่วยปกปักพี่ๆ ยามหุนหัน

ขอวิงวอนเทพไท้ทั้งเทวัน                     จงสร้างสรรค์โชคดีให้พี่ของฉันเอย....
  
                                        
                                         นายบัณฑิต นิลประยูร  /  นางสาวศุภิสรา  ศิริวัฒนาโรจน์ 

                
นายบัณฑิต นิลประยูร  อดีตประธานนักเรียน ฯเป็นตัวแทนรับช่อดอกไม้ได้กล่าวความรู้สึกและกล่าวอำลา..... 

วันนี้ผมจะมาพูดกล่าวอำลาโรงเรียนกำแพงเพชรพิททยาคมแห่งนี้  พี่น้องนักเรียนและคุณครูทุกท่าน   ครั้งนี้คงเป็นครั้งสุดท้ายในการเป็นตัวแทนเพื่อนๆนักเรียนชั้นม.6 ที่จะขึ้นมาบนหน้าเสาธงแห่งนี้ ก่อนอื่นต้องบอกว่า ตอนนี้ผมมีความรู้สึกสองอย่างในตัวผมเอง คือดีใจและเสียใจ ดีใจที่วันนี้พวกเรานักเรียนชั้นม.6 จะได้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมและก้าวไปต่อสู่รั้วมหาวิทยาลัยที่สวยงาม และ เสียใจที่วันนี้คงจะเป็นวันสุดท้ายที่จะได้อยู่ร่วมกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตา และได้ทำข้อสอบร่วมกันเป็นวันสุดท้าย ผมต้องขอขอบคุณผู้อำนวยการฯ รองผู้อำนวยการฯ คณะครู นักการ ภารโรง แม่บ้าน และผู้มีพระคุณทุกท่านที่ได้ดูแลเอาใส่ใจพวกเรามาโดยตลอด และต้องขอโทษในสิ่งที่ผิดพลั้งไปด้วยกาย วาจา ใจ พวกเราขอกราบแทบเท้าความความสำนึก และหวังว่าผู้มีพระคุณทุกท่านดังที่กล่าวมาจะให้อภัยและอวยพรให้พวกเราไปพบเจอที่สิ่งที่ดีๆ ถ้าเปรียบพวกเราเป็น “ต้นไม้” ต้องขอบคุณคุณครูที่เป็นดั่งผู้รดน้ำพรวนดิน และเอาใจใส่ และถ้าเปรียบพวกเราเป็น “เพชร” ต้องขอบคุณคุณครูที่เป็นดั่งผู้เจียระไนเพชรเหล่านี้ด้วยมือของท่านเอง ให้มีความงดงามและทรงคุณค่าอยู่เสมอ พวกเราขอสัญญาว่า เพชร ไม่ว่าอยู่ที่ได้ก็ยังคง ทรงคุณค่าความเป็นเพชร และจะไม่ให้ใครผู้ใดมาเหยียดหยามพวกเรา และ กำแพงเพชรพิทยาคม !
สวัสดีครับ         
 
  
 
    
     

   น้องๆ เล่นดนตรีและร้องเพลงมอบแด่พี่ๆ   ด้วยความรู้สึกผูกพันและอาลัย
            

  


ช่วงบ่าย เริ่มพิธีการในเวลา 13.00 น.
ผู้อำนวยการโรงเรียน  จุดเทียน-ธูป บูชาพระรัตนตรัย   และรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ  กล่าวรายงาน
                                      นางประไพศรี  อังสุโชติเมธี รอง ผอ. กล่าวรายงาน นายอำนาย  อภิชาติตรากูล ผอ.

ต่อจากนั้นผู้อำนวยการโรงเรียน ฯ กล่าวปัจฉิมโอวาท 

พระสงฆ์เจริญพรปัจฉิมนิเทศและพรมน้ำมนต์เพื่อเป็นศิริมงคล

      
   

นายรุจิภาส  ภู่ทอง  ตัวแทนนักเรียนระดับชั้น ม.6 กล่าวนำคำปฏิญาณ
     

  


         ข้าพเจ้า......ขอกล่าวคำปฏิญาณต่อที่ประชุม  อันมีพระรัตนตรัยและคณาจารย์  ต่อโรงเรียนนี้ว่า

       1. ข้าพเจ้าจักเทิดทูนชาติ /ศาสนา / พระมหากษัตริย์ และรัฐธรรมนูญ  อันเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยทั้งมวล
       2. ข้าพเจ้าจักบำเพ็ญตนเป็นพลเมืองดี  สมกับเป็นผู้มีวัฒนธรรมและศีลธรรม และมุ่งมั่นในประโยชน์ของประเทศชาติ  ยิ่งกว่าประโยชน์อื่นใด
       3.  ข้าพเจ้าจักศึกษาต่อ  และประกอบอาชีพการงาน  ในหน้าที่ด้วยสุจริตธรรมและบำเพ็ญตนให้สมกับที่ได้ชื่อว่าเป็นพลเมืองดี
       4. ข้าพเจ้าจักเคารพนับถือ  ครูบาอาจารย์แห่งโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมและผดุงเกียรติของโรงเรียนนี้  และมีโอกาสจะกลับมาช่วยเหลือโรงเรียนและรุ่นน้อง

               
นางสาวธาวินี  โพธิวัลย์     ตัวแทนนักเรียนระดับชั้น ม.6 กล่าวแสดงความรู้สึก 
           
       
 
                                       
                                       น.ส.หัตยา  ยะเดช และ น.ส.วัชรนทร์  กสิกรรม พิธีกร / นางสาวธาวินี  โพธิวัลย์     

พิธีผูกข้อมือให้พรนักเรียน
                                                 คุณครูสายใจ  พวกดี  นำคณะบรรเลงดนตรีไทย 

พบปะรุ่นน้องที่รอมอบของที่ระลึกและช่อดอกไม้

 
ต่อจากนั้นจึงมารวมตัวกันอยู่ที่ " สนามบาสร่มใจ " เพื่อพักผ่อน - ผ่อนคลายกับบรรยากาศ แบบกันเองที่แสนประทับใจระหว่างเพื่อนๆและน้องๆ มีเสียงดนตรีบรรเลงให้จังหวะเร้าใจวัยใสๆ กันอย่างครึกครื้น
 นักเรียนจำนวนมากมีการนัดหมายไปฉลองต่อ ที่ร้านอาหาร... ยอดฮิตทั้งหลาย    ร้านประเภทที่เหมาะกับวัยเจริญพันธ์คงไม่พ้น  ร้านหมูกระทะ  ที่ตั้งอยู่หลายทำเลในเมืองกำแพงเพชร นั่นเอง

ณ เวลานี้   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ของโรงเรียนสามารถผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อทั้งในระบบรับตรง- ระบบโควตา  ได้จำนวน 395 ที่นั่ง   ที่เหลือคงรอผลAdmission จากส่วนกลาง   

หากนักเรียนทุกคนยึดมั่นต่อคำปฏิญาณและปฏิบัติตนได้ดังคำกล่าว เชื่อว่าจะมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานและประสบผลสำเร็จในชีวิตอย่างแน่นอน

                                                   ***... ขอขอบคุณผู้เข้ามาเยี่ยมชมทุกท่านนะคะ ... ***

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กิจกรรมโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม

คำสำคัญ (Tags)#กิจกรรมโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ปัจฉิมนิเทศ รุ่นร้อยกำแพง คำปฏิญาณตน K.Pually

หมายเลขบันทึก: 479052, เขียน: 17 Feb 2012 @ 19:03 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 20:17 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ดอกไม้: 5, ความเห็น: 12, อ่าน: คลิก


ความเห็น (12)

มาร่วมชื่นชมและส่งความปรารถนาดีแก่นักเรียนทุกคน..ขอเป็นกำลังใจให้ค่ะ

เขียนเมื่อ 

*** ... ขอบคุณ " พี่ใหญ่ "  Ico48  มากนะคะ...ขอให้พลังแห่งความปรารถนาดีจงดลบันดาลให้ " พี่ใหญ่ "  มีความสุขกาย-สุขใจ ตลอดไปนะคะ ... *** 

                  
                                                             Flowers

เขียนเมื่อ 

วัฒนธรรมแห่งความผูกพันที่ดีงาม กิจกรรมน่ารักจัง น้องรักเคารพพี่ พี่เอื้ออาทรเมตตาน้อง...

เขียนเมื่อ 

*** ...ขอขอบคุณ..." คุณวิริยะหนอ "  Ico48  มากนะคะ...น้องหลายๆคนเฝ้ารอคอยใฝ่ฝันถึงวันปัจฉิมนิเทศของตน...อย่างใจจดจ่อ...พี่ๆบางคนก็กลับมาร่วมแสดงความยินดีด้วย...เป็นความรัก-ความผูกพันที่อบอุ่นดีค่ะ...***  

                                                     Flowers

  • ชื่นใจกับความสำเร็จของพวกเค้าค่ะอ.พอล...
เขียนเมื่อ 

       ***... ขอบคุณค่ะ  อ. ติ๋ม Ico48 สิ่งที่คุณครูทั้งหลายภูมิใจ...คือความสำเร็จของศิษย์นั่นเอง....***

                         
                                                        Flowers  

เขียนเมื่อ 

ชอบตระกร้าจังเลย..

  • อ่านบันทึกนี้ด้วยความรู้สึกร่วม นึกถึงสมัยก่อนของตัวเองที่วันนั้นไม่ได้มีพิธีหรือกิจกรรมอะไรต่างๆเช่นนี้.. 
  • ชื่นชมคณะครูที่ช่วยกันสร้างโอกาสเรียนรู้ให้กับนักเรียน และชื่นชมความสามารถของเยาวชนในปัจจุบัน 
  • ขอบคุณประสบการณ์ดีๆนี้ครับอาจารย์..
เขียนเมื่อ 

***... ขอบคุณคุณหมอ "  Ico48  มากนะคะ...ช่วงนี้ผูกพันกับคุณหมอ... อยู่ในระยะดูแล-รักษารากฟันจำนวน 1 ซีก  น้ำหนักหายไป 2 กก.เลยค่ะ ... ***  

                                                         Flowers

เขียนเมื่อ 

***... ขอบคุณ " อ.ธนิตย์ "  Ico48 นะคะ...ยังหาคำตอบได้ไม่ชัดเจนว่าประเพณีนี้เริ่มต้นจัดกันมาตั้งแต่ปีการศึกษาใด ....แต่นับได้ 20 กว่าปีแล้วนะคะ  ... ขนาด อ.สุวัฒน์ เจ้าแห่งพิธีการ (กิจกรรมตัวพ่อ...อิอิอิ!) ยังไม่กล้าฟันธงเรื่องเวลา...ตนเองคิดไปถึงการจัดกิจกรรมเสริมเรื่อง Prom Night ...แต่ไม่มีใครเล่นด้วยแฮะ ...หุหุหุ !...***

 
                                                             Flowers

ฉวีวรรณ คันธมธุรพจน์
IP: xxx.232.135.26
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณน้องสุพรค่ะ ที่มีเรื่องดีๆ ข่าวสารต่างๆของร.ร.มาให้ดูกัน ยังติดค้างน้องไว้เรื่องหนึ่งคือ การสืบประวัติงานปัจฉิมนิเทศ เพราะต้องตามสืบจากสมุดบันทึกของรุ่นต่างๆ (เป็นสมุดปกสีน้ำเงิน ขนาด F4 ตัวแทนของแต่ละรุ่นจะบันทึกสาระสำคัญของรุ่นไว้ด้วยลายมือเขียน) ขณะนี้ทราบว่า รองฯพงษ์สิงห์ท่านเก็บรักษาไว้ ถ้าว่างจะเข้าไปดูให้นะคะ

หอม
IP: xxx.27.204.129
เขียนเมื่อ 

บทกลอนที่กล่าวดีมากเลยค่ะ ขออนุญาตนำไปใช้บ้างนะคะ พอดีในวันพรุ่งนี้ต้องกล่าวปัจฉิมรุ่นพี่เหมือนกันค่ะ