สวัสดีครับ

     เมื่อคราวที่แล้วผมได้ชวนคิดชวยคุยไว้ว่า เวลาทำงานท่านเข้าใจคำที่เกี่ยวข้องกับการทำงานมากน้อยเพียงใด ผมทิ้งท้ายไว้ที่การชวยคุยว่าคำที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคนนั้นแตกต่างกันอย่างไร คราวนี้ผมขอเริ่มที่คำว่า "ฝึกอบรม" (Training) ก่อนเลยครับ

     เมื่อพูดถึงคำว่า "ฝึกอบรม" คงมิใช่เพียงแค่การให้คนมานั่งฟังวิทยากรพูดแล้วกลับบ้าน ถ้าเป็นเช่นนั้นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นก็คงจะเปล่าประโยชน์มิใช่น้อย เวลาเราพูดคำว่าฝึกอบรม นั่นย่อมหมายถึงว่า เมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรมแล้ว ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องมีความสามารถในการปฏิบัติเรื่องที่ฝึกไป ให้ท่านลองนึกดูว่าเวลาเราพูดถึง "อบ" และ "รม" เราจะนึงถึงอะไร? ถูกต้องครับ คือวิธีการทำอาหาร เวลาเราทำอาหารก็จะต้องทำให้สุกและรับประทานได้ ดังนั้น การนำคนมาเข้ารับการอบรมจึงต้องให้สุก เอ๊ย ทำให้เกิดความสามารถที่นำไปปฏิบัติงานต่อได้ มิใช่เพียงแค่การนำคนมานั่งฟังเฉย ๆ เซ็นชื่อแล้วกลับบ้าน และเมื่อมีคำว่าฝึกพ่วงมาอยู่ข้างหน้าด้วยแล้ว วิธีการฝึกอบรมจึงควรมีการฝึกปฏิบัติอยู่วิธีการนั้น ๆ ด้วย ถ้าหน่วยงานใดจัดการฝึกอบรมและมีเพียงการนั่งฟังวิทยากรพูดอย่างเดียว โปรดรู้ไว้ว่า นั่นไม่ใช่วิธีการฝึกอบรมและเราจะเรียกอีกแบบหนึ่ง ซึ่งจะเรียกว่าอย่างไรนั้น คราวหน้าผมจะมาชวนคุยครับ