ผลงาน คศ.3 กับความล้มเหลว

ผลงาน คศ.3 กับความล้มเหลว

   

 

 

 เว็บไซต์เพื่อสังคม สนใจข้อคิดอื่น ๆ คลิก

               http://www.nature-dhrama.com
               http://www.nature-dhrama.com

                    ผลงานครู คศ. 3 กับความล้มเหลว

        ผลงานครู คศ. 3 เรียกเต็มว่า ผลงานทางวิชาการวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษ  เรียกสั้น ๆ กันหลายชื่อ เช่น ครูชำนาญ
การพิเศษ   วิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษ   ที่ติดปากที่สุดคือ ครู คศ. 3   ในที่นี้ขอพูดถึงผลงานครู คศ. 3  ในสังกัด  สพฐ.
เท่านั้น

        เรื่องนี้ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดี  เป็นแนวคิดที่ดี ที่จะช่วยพัฒนาครูให้เป็นมืออาชีพ   รวมถึงการให้โอกาสเรื่องความ
ก้าวหน้าในสายงานวิชาชีพของครู  แต่น่าเสียดดายที่การต่อยอดเกี่ยวกับผลงานมีน้อย หรือแทบจะไม่มี  นั่นคือเรื่องนำผลงาน
ไปใช้    ไปปฏิบัติให้เกิดผลแก่การศึกษา   จึงถือว่าเป็นเรื่องที่ล้มเหลวก็ได้     เมื่อเป็นเช่นนี้ผลลัพธ์ที่ออกมาคุ้มค่าหรือไม่
อย่างไร

         ขอนำความจริงบอกเล่าให้เกิดข้อคิด    และเข้าใจตรงกัน    คือเรื่องการนำผลงาน  คศ. 3   ที่ได้รับการอนุมัติมาใช้
ในกิจกรรมการเรียนการสอน    จากการสังเกต   จากทราบข้อมูลที่ได้สัมผัสโดยตรง   จากการบอกเล่าของเพื่อนครูบ้าง
สรุปว่าแม้แต่เจ้าของผลงานก็มีการนำมาใช้น้อยมาก   ทั้ง ๆ ที่เบื้องต้นน่าจะริเริ่มใช้จากเจ้าของผลงาน  จากนั้นอย่างน้อย
แนะนำผลงาน เผยแพร่ให้ครูภายในโรงเรียน  หรือรวมไปถึงโรงเรียนในเครือข่ายบ้างก็ได้

         ผลงานที่ผ่านการอนุมัติน่าจะรับประกันได้ว่าดี  มีคุณภาพ  มีมาตรฐาน เหมาะที่จะใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใน
เนื้อหานั้น ๆ   การนำไปใช้เป็นความตระหนักถึงคุณค่า และความสำคัญอย่างหนึ่ง มองเห็นถึงประโยชน์สูงสุดในเรื่องการจัด
กระบวนการเรียนการสอน การทิ้งขว้างโดยไม่เห็นคุณค่าเช่นนี้  จะไม่้พูดว่า "ผลงานครู คศ.3กับความล้มเหลว" ได้อย่างไร

         ผลงานครู คศ.3 เป็นผลงานที่ทรงคุณค่ายิ่ง  สพฐ.ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดจะต้องเห็นความสำคัญ  มีนโยบายของการ
บริหารจัดการเรื่องนี้อย่างเป็นรูปธรรม   เพื่อให้ผลงาน คศ.3  ของครูทุกชิ้นใช้เป็นประโยชน์ในการจัดกระบวนการเรียน
การสอนอย่างแท้จริง  แต่เป็นที่น่าเสียดายเช่นกัน ที่จุดนี้กลับมาล้มเหลวเสียอีก

         สพฐ. ต้องบริหารจัดการเกี่ยวกับผลงาน คศ.3 ให้เป็นรูปธรรมเร็วที่สุด ซึ่งถือว่าไม่ใช่เรื่องที่มีปัญหายากลำบาก  ด้วย
ครูที่ผ่านการอนุมัติผลงานต่างก็มีค่าตอบแทนวิทยาฐานะเป็นรายเดือน เป็นการตอบแทนที่คุ้มค่าอยู่ในตัว ดังนั้นผลงานของครู
ก็ควรให้เป็นลิขสิทธิ์ของ สพฐ. ซึ่งจะบริหารจัดการอย่างไรสามารถทำก็ได้ตามที่ต้องการ

         เรื่องที่ควรจะดำเนินการลำดับแรก คือ การจัดพิมพ์ผลงานในรูปของแบบ และกระบวนการของผลงานนั้น ๆ โดยแยก
เป็นสาระการเรียนรู้  แล้วนำเผยแพร่ให้ครูในสังกัด สพฐ. ได้นำไปเป็นแนว หรือใช้จัดกระบวนการเรียนการสอนอย่างทั่วถึง

         ประการต่อมาคือการจัดพิมพ์ผลงานที่เป็นหนังสือประกอบกิจกรรม หรือหนังสืออ่านเพิ่มเติมประกอบการเรียนการสอน
เพื่อแจกจ่ายให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้า   ชิ้นงานที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ๆ  หรือที่เป็นอุปกรณ์การเรียนการสอน ก็ควรจัดทำ
จัดผลิตแจกจ่ายให้ถึงโรงเรียนในสังกัดตามความเหมาะสม

          หาก สพฐ. บริหารจัดการเรื่องดังกล่าวได้อย่างเป็นรูปธรรม  คิดว่าโรงเรียนคงได้รับประโยชน์จากผลงาน คศ. 3 ของ
ครูอย่างมาก  การเรียนการสอนก็คงพัฒนาขึ้น และคิดว่าผลงานเหล่านี้ยังช่วยจุดประกายด้านความคิดให้ครูท่านอื่น ๆ มีแรง
บันดาลใจที่จะผลิตคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ อีกทางหนึ่งก็เป็นได้

          ที่นำเสนอแนวคิด   และหากปฏิบัติได้ดังที่กล่าวมา  น่าจะลบคำพูดที่ว่า   "ผลงานครู คศ. 3 กับความล้มเหลว"  ลงได้
ท้ายนี้ขอฝากบทกลอน "ไม่มีวันถึงจุดหมายปลายทางเอย" จากลายเส้นเพื่อสังคม (เนื้อหาในเว็บไซต์ธรรมชาติธรรม)

ลายเส้นเพื่อสังคม 48

 

ไม่มีวันถึงจุดหมายปลายทางเอย

 

เอาตำแหน่งเอาดีกรีเป็นที่ตั้ง 
ออกคำสั่งออกกฎบทแถลง
คล้ายข่มขู่ผู้ล่างอ้างสำแดง
ข้าขอแจ้งแบบนี้ซิจงตาม

 

ทำให้ถูกปลูกให้ติดอย่าผิดเพี้ยน
ตามข้อเขียนทุกกระบวนไม่ควรถาม
ที่ให้ทำถูกต้องของดีงาม
อย่ามัวพล่ามวิจารณ์พานผิดไป

 

ข้ารู้แจ้งแห่งเรื่องอย่าเปลืองคิด
ค้านว่าผิดเปล่าเปลืองเรื่องเลวไหล
หากไม่คิดปฏิบัติข้าขัดใจ
จงจำไว้เอาเรื่องได้เคืองกัน

 

เผด็จการเรื่องความเห็นเป็นเรื่องผิด
กั้นความคิดผิดทางอย่างมหันต์
ฉุดหน่วยงานตกอับอย่างฉับพลัน
ไม่มีวันพัฒนาพาหน่วยงาน

 

ขอหน่วยงานระดับบนค้นถูกต้อง
ทุกมุมมองรอบคอบให้รอบด้าน
วิจัยปัญหาระดับล่างอย่างตลอดกาล
ได้พบพานของจริงสิ่งสำคัญ

 

นักวิชาการท่านอย่า..ว่ารู้แจ้ง
ทางหลายแพร่งเพียงหนึ่งถึงสวรรค์
มัววกวนบนทางผิดพิษอนันต์
ไม่มีวันถึงจุดหมายปลายทางเอย


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ธรรมชาติธรรม ค้ำจุนโลก

คำสำคัญ (Tags)#เว็บไซต๋เพื่อสังคม

หมายเลขบันทึก: 476909, เขียน: 31 Jan 2012 @ 08:25 (), แก้ไข: 21 Jun 2012 @ 09:55 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ดอกไม้: 2, ความเห็น: 4, อ่าน: คลิก


ความเห็น (4)

เรียน คุณชยันต์ เป็นพระคุณยิ่งสำหรับกำลังใจ ขอมอบดอกไม้แสนงามจาก http://www.nature-dhrama.com

เขียนเมื่อ 

"ความล้มเหลว อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จ" ก็ได้นะครับ

ส่งกำลังใจมาให้ด้วยครับ ;)...

สวัสดี คุณ Wasawat ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นครับ ขอมอบภาพลายเส้นจาก

http://www.nature-dhrama.com

สวัสดีครับ ยังมัลายเส้นสวยจาก http://www.nature-dhrama.com