ช่วงท้ายของวันอบรมเชิงปฏิบัติการ KM เพื่อค้นหา Best Practice ในครูภาษาอังกฤษ สพท.เขต 1 จ.หนองคายนั้น ช่วงสุดท้ายเราทำ AAR แต่เป็นน่าเสียดาย เพราะว่ามีเวลาที่จำกัดมากและผู้จัดไม่ต้องการให้เลิกค่ำมากนัก ดังนั้นจึงเป็นที่น่าเสียดายว่า ไม่สามารถที่จะ AAR ได้ครบทุกคน แต่ดิฉันก็ให้ทุกท่านเขียนเป็นบันทึกแทน

       ในส่วน AAR ของ Ka-Poom นั้น มีเป้าหมายหรือคาดหวังอะไรต่อการมาเป็นวิทยากรกระบวนการครั้งนี้ ...ก็มีเป้าหมายเพื่อที่จะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง KM และหาคำตอบต่อความสงสัยทางปัญญาของตน (ชอบสงสัยไปเรื่อยคะ)...ในกลุ่มครูที่ค้นหา Best Practice โดยใช้กระบวนการ KM ของครูภาษาอังกฤษ...อะไรที่ได้เกิดคาด...สำหรับดิฉันนั้นได้เกินคาดมาก เพราะถูกโจทย์ใหญ่อย่างมากที่ทำให้สับสนระหว่าง KM แบบ KPI ที่หน่วยงานราชการต้องการหรือจะดำเนินตามแนวที่ได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ...จากโจทย์ตรงนี้ทำให้ต้องมาทบทวนเป้าหมาย เชิงวิเคราะห์ร่วมด้วยว่าเราคาดหวังอยากให้เกิดอะไรขึ้นจริงในเวทีแห่งนี้...

อะไรที่ยังไม่ได้เกินคาด...สำหรับดิฉันนั้นไม่มีคะ...เพราะมาอย่างที่ไม่คาดฝันว่ารูปแบบจะออกมาได้อย่างที่เราคิด เพราะสิ่งที่ทุ่มเทลงไปนั้นเหมือนมีสองหนทางที่ผลลัพธ์จะออกมา คือ ได้รับการต่อต้าน กับการได้รับการยอมรับ ซึ่งผลลัพธ์ที่ออกมา คือ เกิดการยอมรับจนสามารถเกิด CoP หรือชุมชนนักปฏิบัตินี้ได้

สิ่งที่คิดว่าจะทำต่อไปหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการครั้งนี้ ก็คงจะเป็นการทบทวนตนอีกครั้งเพื่อประเมินว่ากระบวนการที่เราดำเนินไปนั้นขาดส่วนไหน และมีสิ่งไหนที่ต้องเพิ่มเติม ส่วนหนึ่งข้อมูลก็คงจะได้จากการทำ AAR ของครูแต่ละท่าน แลที่สำหรับกระตุ้น CoP ให้เดินต่อและสามารถขับเคลื่อนไปได้

ตอนนี้ดิฉันกำลังรอรวบรวม AAR ของครูทุกท่านใน CoP ครูภาษาอังกฤษนี้ ซึ่งคาดว่าสายวันนี้จะได้ติดต่อไปที่พี่หมวยอีกที