ภาคบ่ายของการขับเคลื่อนกระบวนการเพื่อค้นหา Best Practice ของครูในเขตพื้นที่การศึกษา 1 จ.หนองคายนั้น เริ่มโดย อ.แหม่ม แนะนำการใช้ ICT ซึ่งเป็นโปรแกรมที่จัดอยู่ในสื่อประเภท Web Bord ตามแนวของกระทรวงฯ เพื่อให้เป็นไปตาม KPI ของ กพร.

...
       ทั้งดิฉันทั้ง อ.แหม่ม และ อ.วิอีกท่านในฐานะที่เราต่างเป็นนักเทคโนโลยีการศึกษา ที่มุ่งเน้นไปที่การออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ และการผลิตสื่อที่สามารถตอบสนองต่อการเรียนรู้ของมนุษย์นั้น เราได้นำสื่อที่ทางกระทรวงฯ นำมาให้ครูตามองค์กรต่างๆ ใช้ในหลายๆ ที่มาศึกษาดูว่าเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันมากน้อยแค่ไหน...บทสรุปข้อหนึ่งเราพบว่าเวทีเสมือนนี้ "นิ่ง" ไม่มีการเคลื่อนไหว และผู้ใช้ค่อนข้างเข้าไปใช้ได้ยุ่งยากเพราะ connect ยากและช้ามาก ทั้งนี้ทั้งนั้นผู้พัฒนาระบบที่ดูแลประจำนั้นมีข้อจำกัด...

...
       แต่ในเมื่อเป็นที่ต้องการของพื้นที่ อ.แหม่ม จำเป็นต้องนำเสนอเพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ครู และที่ขาดไม่ได้เราไม่ลืมที่จะแนะนำ Blog GotoKnow.org นี้แน่...จากนั้นครูก็ได้แต่ถอนหายใจคะเพราะดูท่าจะเป็นความลำบากของครูอย่างมากต่อการใช้ Internet Online แต่นั่นเป็นโจทย์ที่ทางสำนักงานเขตฯ ต้องสานต่อว่าจะทำอย่างไรไป...

...
       เมื่อ อ.แหม่มบรรยายเสร็จในช่วงระยะเวลาไม่นานเพราะคิดว่า เรื่องนี้คงต้องมี work shop อีกครั้งเป็นแน่แท้...จากนั้นดิฉันดำเนินกระบวนการต่อ โดยพูดคุยแลกเปลี่ยนการขับเคลื่อนของกลุ่มครูภาษาอังกฤษที่มาร่วมการ ลปรร.ในวันนี้...(พยายามผลักดันให้เกิด Cop; Community of practice หรือชุมชนนักปฏิบัติสำหรับครูภาษาอังกฤษ สพท.เขต1 จ.หนองคายนี้) ...ครูค่อนข้าง get Idea เร็วมากดิฉันวิเคราะห์ว่าอาจเป็นเพราะการเรียนรู้ผ่านกระบวนการพร้อมแทรกประเด็นความรู้เพื่อให้ครูเข้าใจในกระบวนการ KM มากขึ้นก็อาจเป็นได้..

หลังจากกระตุ้นกระบวนการให้กลุ่มมองเห็นภาพชัดเจนขึ้น...ดิฉันก็ให้กลุ่มครูดำเนินกระบวนการเองเพื่อให้ได้มาซึ่ง CoP ซึ่งข้อสรุปที่ได้...คือ

โครงสร้างของ cop  ครูภาษาอังกฤษ  สพท.นค.1
คุณเอื้อ คือ อ.เจริญ  หลวงเทพ และ อ.สุวรรณา  ใจวารี
คุณอำนวย คือ อ.สมร  บุญเลิศ  อ.หงษ์สุนีย์ ธนากร อ.สุภาพร  วรลาโภนุสรณ์ และอ.ปนิก
คุณวิศาสตร์ อ.คมสัน   อ.ไพรินทร์ และ อ.สุจินต์ 
คุณลิขิต อ.ศิรินิรันดร์  อ.ไกรษร และอ.สมพร และคุณกิจอีกประมาณ 40 กว่าท่านคะ...

.....

       จากนั้นคุณเอื้อแห่งชุมชนนักปฏิบัตินี้ได้ประกาศ KV (Knowledge Vision) ของ CoP ถึงทิศทางว่าจะสานต่อกันอย่างไรเมื่อเสร็จสิ้นการอบรมนี้...ซึ่งโดยธรรมชาติของครูกลุ่มนี้มีการพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอยู่ประจำ แต่ท่านไม่ทราบว่าคือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ KM แต่สิ่งที่ได้คือทราบกระบวนการและแน่นอนว่าที่ ประชุม CoP ท่านจะนำกระบวนการนี้มาใช้แน่นอน...และที่สำคัญสิ่งหนึ่งที่ใจตรงกันกับทางทีมวิทยากรมาก คือ คุณเอื้อบอกว่าเราควรจะสร้างตลาดนัดเพื่อเป็นศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในนวัตกรรม และวิธีการจัดการเรียนการสอน เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้..และท่านนัดหมายต่อทางสำนักงานเขตฯ...และ CoP ว่าจะต้องมีการนัดหมายคุยกันอีกรอบเพื่อกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนนี้อีกเป็นแน่แท้...

สุขใจคะสุขใจ...
เพราะในบันทึก อ.หมอวิจารณ์เหมือนท่านทิ้งโจทย์ให้ต้องขบคิดและเสมือนเป็นเรื่องที่ท้าทายที่เราต้องทำให้ได้และเชื่อมั่นว่าจะเกิดกระบวนการเหล่านี้...