วันนี้ ผมได้รับ ร้องเรียน จาก ผู้ร่วมงานบางท่าน(แพทย์ และ พยาบาล บางคน)ว่า ให้การรักษาผป.ความดันโลหิตสูง ผิดจากมาตรฐาน และ ท่านเหล่านั้น ตำหนิมาว่า ทำนองผมไม่รู้จักอ่านหนังสือ แนวทางการรักษา ความดันโลหิตสูง

ทั้งนี้ มีน้องพยาบาลที่ทันสมัย ใกล้ชิดผมกลุ่มหนึ่ง ได้รับคำแนะนำการใช้ยาแนวใหม่ และพิสูจน์ผลการรักษา ผป.ความดันโลหิตสูง แนวใหม่ มานาน และ ติดตามผป. จำนวนหลายคน ที่เลี่ยงการใช้ยาขับปัสสาวะ และเลือกใช้ยาขยายหลอดเลือด เป็นลำดับแรก  ให้การชื่นชม ยอมรับผม ว่า  ช่วยให้ไตผป.ไม่เสื่อม ได้จริงๆ

เพราะการศึกษาใหม่พบว่า การใช้ยาขยายหลอดเลือด ช่วยปกป้องไต ของผป.ได้ดีกว่าการใช้ยาขับปัสสาวะ ซึ่งเดิมแนะนำให้ใช้เป็นยาลำดับแรก

การใช้ยาขับปัสสาวะ จึงเป็นยาที่หมอและพยาบาล ส่วนหนึ่ง ( ที่ไม่ได้ติดตามงานวิจัย และอ่านศึกษาค้นคว้า แนวทางการรักษาความดันโลหิตสูง ใหม่ๆ ล่าสุด จากหลายๆประเทศ )  เทิดทูนว่า ต้องเป็นยาพื้นฐาน กับผป.ความดันโลหิตสูง

เมื่อแพทย์บางท่าน ใช้ยากลุ่มอื่น คือ ยาขยายหลอดเลือด ตามมาตรฐานใหม่ จึงถูกร้องรียนว่า เป็นจำเลย ต้องชีแจง พฤติกรรมการสั่งใช้ยา

น่าสงสาร คนไทย อีกหลายๆคน  ที่เดินตามก้น  มาตรฐานอเมริกา ที่ไม่ทันสมัย และผป.ก็ พลอยไม่ได้รับประโยชน์จากความรู้ที่ใหม่กว่า

หรือ น่าสงสารแพทย์ ก็ไม่รู้

การใช้ยาผักสมุนไพร ลดความดันโลหิต ก็เป็นเรื่องเหลวไหล ของผู้ที่ไม่ขวนขวายอ่านงานวิจัย  เมื่อคนอื่นใช้ต่างไปจาก ชีวิตงานแบบเดิมๆ  ก็หัวเราะเยาะ เพราะมีวิธีคิดแบบเดียวคือใช้ยา ควบคุมความดันโลหิต

มีผป.หลายคนที่ สามารถ  ทานผักสมุนไพร ง่ายๆ  อยางสม่ำเสมอ ได้จริง และ เลิกทานยาลดความดันโลหิต ได้อย่างต่อเนื่องนับ 4 เดือน ที่ติดตาม

ก็ขอบันทึก ประสบการณืทั้งส่วนที่ดี และไม่ดี ให้ได้เรียนรู้ไว้ครับ

 

ผู้เรียนรู้ร่นหลัง