อื่อ อื่อ จาจา  (สำนวนที่ ๑ )

 

 

หลับสองต๋า  อี้แม่หน้อยมา  อี่หล้าก๋อยตื่น  หลับบ่จื้น  นายก๋อยหลับแฮ่ม

แม่จักอือนายแปง  หื้อหลับเจ้ยเน้อ  นกเอี้ยงนกคุ้มอยู่ขุ่มบ่าเขื่อ

นกยุงปลีกเบ้อลายคำ   จุ๊ตนจอกฟ้า  กระบ้าหนาหน่ำ  เอี้ยงโก้ง เอี้ยงดำ

เอี้ยงคำแขกเต้า   แลอิ้งแลหลวาปักษาปากเศร้า  นกคุ้มนกเงากิ่งไม้

 แม่จักอื่อ จา  อื่อ จาจา   หลับเหี้ยเต้อหนาเจ้าแก้วแก่นต๋าของอี่แมเฮย

อื่อ อื่อ  อื่ออื่อ

 

 

 

เพลงกล่อมลูก  (สำนวนที่ ๒)

 

อื่อ อือ …..อื่อ  อือ…..อื่อ อื่อ อื่อ อื่อ    อื่อจาจา

          บ่าหล้าหลับสองตา       อี่ป้อไปนานอกบ้าน

ไปเก็บบ่าส้านใส่ป๊ก                ไปเก็บลูกนกใส่ส้า 

ตัวหนึ่งไว้ส้ากิ๋นงาย                ตั๋วหนึ่งไว้ขายกิ๋นเจ้า 

ตั๋วหนึ่งไว้ขายแลกข้าว            ตั๋วหนึ่งก๋ำเจ้าเน่อ เนอนาย

อื่อ อือ   อื่ออืออื่อ อื่อ อื่อ อื่อ    อื่อจาจา  

          ป้อยะไฮ่ไกล๋ต๋า               ยะนาไกล๋บ้าน

บ่าลั่งมาค่ำ                               บ่ลั่งมาแลง 

ขี่เฮือแจง                                  นั่งหัวนั่งต้าย 

คนใดฮ้าย                                 จะเอาบ่ตัน 

อี่น้องบัวผัน                             อี่น้องขันแก้ว 

อี่แม่มาแล้ว                               อี่ป้อบ่มา 

เก็บบ่แต๋งซ้าย                           ใส่ส้ามาหา 

เก็บบ่แต๋งขวา                            ใส่ส้ามาต้อน

เก็บยอดมันอ้อน                        ข้าวป้างสาลี 

เก็บบ่แต๋งหวี                             และบ่แต๋งเวน 

มัดฮื้อนายเล่น                           เหมือนงัวเหมือนควาย 

หลับเตอะเน่อเน้อนาย               เจ้าอี่แม่  เฮย 

อื่อ อือ   อื่ออืออื่อ อื่อ อื่อ อื่อ    อื่อ   จาจาฮ้าย