ตื่นเช้าขึ้นมาวันนี้ ข้าฯยิ้ม
มีเวลาใหม่ๆ ให้ตัวเองอีกถึงยี่สิบสี่ชั่วโมงฯ
ข้าฯขอตั้งปณิธานที่จะดำรงชีพอย่างเต็มที่ทุกขณะ
และขอมองดูสรรพสัตว์ด้วยดวงตาแห่งการุณญภาพ ฯ


ติช นัทฮัน : รจนา
ส. ศิวรักษ์ : แปล

...

เช้าวันใหม่แห่งการรับแสงรุ่งอรุณแห่งชีวิต...
ทุกอณูที่ผ่านไปแต่ละเสี้ยววินาที...มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเสมอ...
ไม่ว่าจะเป็นตัวเราเอง หรือสิ่งรอบด้าน...
เตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นเสมอทุกห้วงลมหายใจ...
เพื่อที่เรา...จะได้มีสติต่อการเผชิญ
การยิ้มเมื่อเราตื่น..
เรียนรู้ที่จะทำทุกวัน...เมื่อเแรกเริ่มรู้สติตัว...
วันนั้นทั้งวันในเวลาที่เหลือ...
เราจะมีจิตที่เบิกบานยิ่งนั้น...