ความหวั่นไหว...ต่อสิ่งที่ศรัทธา...

เป็นที่น่าแปลกใจนะคะว่า...ทุกก้าวเดินของชีวิตที่เรามีความมุ่งมั่นและเจตนาที่ดีงาม...
เมื่อวันหนึ่งระหว่างทางเราเจอแบบทดสอบแห่งชีวิต...ที่ทำให้เรารู้สึกท้อแท้
เรากลับรู้สึกหวั่นไหว...ต่อแบบทดสอบที่เข้ามานั้น...
หากเราผ่านไม่ได้..ความศรัทธาที่มี..ก็จะสลายหายไป
...
สิ่งที่ทำให้คนเราผ่านไม่ได้นั้น..มักมาจากการที่เราไม่มีสติ...
สติในการคิดไตร่ตรอง...เราจะจมอยู่กับอารมณ์
แห่งความหวั่นไหวต่อสิ่งที่เข้ามากระทบนั้น...
หากเมื่อใดก็ตามที่เรา..สูดลมหายใจเข้าลึกๆ...และนิ่ง..
สังเกตลมหายใจเรา...สักพักอารมณ์แห่งเชิงลบที่ว่าจะหายไป...
ในช่วงจังหวะนั้น...
สติจะนิ่งขึ้น...ศักยภาพแห่งการใช้ปัญญา..จะมีมา
...
อย่ายอมแพ้..ต่อสิ่งเร้าที่เข้ามากระทบ..ให้เราหวั่นไหว
อย่าลืมในความมุ่งมั่นตามที่..เราศรัทธา...และเคยบอกตัวเองไว้...
บอกกับตัวเอง...ว่า ณ ตอนนี้เรากำลังทำอะไร
เป้าประสงค์ในชีวิตคืออะไร...
...
เดินผ่านบททดสอบแห่งชีวิตนั้นไปให้ได้..
ด้วยหัวใจที่ศรัทธา...ต่อความดีงามที่เราตั้งใจ
แด่...มิตรภาพที่ดีงามแห่งจิตใจ...