สวัสดีครับชาว blog

ผมนำนักศึกษาปริญญาเอกมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาไปศึกษาดูงาน ณ กรุงปักกิ่งและนครเทียนจิน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  ในระหว่างวันที่ 23-27 ตุลาคม 2554 ซึ่งจะไปศึกษาดูงาน ใน China University of Political Science and Law ในกรุงปักกิ่ง ในวันที่ 24 ตุลาคม และ ดูงานใน Tianjin University of Technology ณ เมืองเทียนจิน และกลับมาจากเทียนจิน เข้าเยี่ยมคารวะท่านทูตไพจิตร วิบูลย์ธนสาร ในช่วยบ่าย วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2554

และศึกษาภูมิทัศน์และสถานที่ต่างๆของ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ติดตามภาพบรรยากาศได้ล่างนี้ครับ

ณ.สนามบินสุวรรณภูมิก่อนการเดินทาง เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2554

ณ จัสตุรัสเทียนอันเหมิน

ณ China University of Political Science and Law

 

 

 วันที่ 25 ตุลาคม 2554

ทัศนศึกษาดูงานหอฟ้าเทียนถาน