คือ..ความหลุดพ้น...

...
จากที่สนใจในเรื่องของการพัฒนาจิตใจ...ให้ละเอียด...และแตกต่างจากจิตของอมนุษย์...นั้น
วันนี้ได้คำตอบแก่ตน...จากการเพียรหาคำตอบ...เรื่อง "กรรม"...
...
เราได้สนทนาธรรมในกลุ่มที่คนที่สนใจร่วมกัน
จึงได้ทราบว่า...เหตุที่เป็นอยู่ ณ ตอนนี้เราหลุดพ้นออกมาจากกรรมนั้นได้โดยการสั่งสมแห่งผลบุญที่ยึดมั่นในศีล...เมื่อหลุดออกมาได้..ความทุกข์ทุรนทุราย...จึงปราศจากหายไปใจจิต...อย่างไม่เหลือใยใดใด...
 การแผ่เมตตา..การทำสมาธิ...การอุทิศกุศล..คือ สิ่งที่ดีงามที่มีต่อเจ้ากรรม...ที่เพิ่งหลุดพ้นไปเพื่อที่จะไม่มาโยน...ผูกติดกันไป...
...
ณ วันนี้จากกุศลกรรม ดังกล่าวทำให้ทราบข้อมูลแห่งความเป็นไปที่แท้จริง...
จึงได้แต่คิดว่า..กรรมเวรนี้มีจริง...
คนที่มีศีลเสมอกันมักจะได้มาพานพบกัน..และเมื่อใดที่ศีลเหลื่อมล้ำกัน..
คนที่มีศีลเหนือกว่า...จะหลุดพ้นเหนือออกไป
คนที่มีศีลต่ำกว่า...ก็จะหลุดไปในวิบากกรรมนั้นของตน...วังวนแห่งกรรมนั้นต่อไป
...
จากเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิต...
ช่วงระยะเวลาสองสามเดือนที่ผ่านมานี้...
อยู่ๆ..สิ่งที่หนักอึ้งในใจ...ก็หลุดออกไป...โดยอย่างไม่คาดคิด
ทำให้ดิฉันพิจารณาแห่งความเป็นไปนี้ว่า...คือการหลุดออกจากบ่วงกรรม...ที่ไม่ต่อยอดแห่งบาปกรรมต่อไป...

...
ณ ตอนนี้ที่ทำทุกวัน คือ การอโหสิกรรม
และการภาวนาแผ่เมตตา...ต่อบุคคลต่างๆ...และสรรพสัตว์ทั้งหลาย

...
บุคคลที่เคยผ่านมาในชีวิตเหมือนเป็นกรรมที่ต่อเนื่องผูกกันมาและได้ตัดวงจร...นี้ออกไป
หญิงชายที่เข้ามาใหม่...มาพานพบกันนี้ต่างมีกรรมวาระที่ต้องมาเจอกัน
กรรม...แห่งวังวน...ที่ร่วมกันก่อ...หรือจะช่วยกันตัดวงจร ก็คงต้องดูและพิจารณากันต่อไป...
ณ วันนี้ได้แต่..เฝ้ามองแห่งความเป็นไปนั้น
เพราะนั่นคือกรรม...ที่ยังไม่หลุดพ้น