*** มุมนี้ สำหรับนักศึกษาในรายวิชา การเป็นผู้ประกอบการ***

คำถาม:

"นักศึกษาคิดว่า ผู้ประกอบการในปัจจุบันนี้ควรมีส่วนรับผิดชอบต่อสังคมอย่างไรบ้างจ๊ะ ยกตัวอย่างธุรกิจประกอบด้วย"

**อย่าลืม ใส่ชื่อ นามสกุล / รหัสประจำตัว / กลุ่มเรียน มาด้วยนะจ๊ะ**