เช้าวันนี้...ตื่นมาด้วยความสดใส...
กับแสงแดด...ที่สาดส่องมา...หลังจากหลายวันได้หลบหายไปหลังก้อยเมฆฝน
...

       วันนี้ที่เราคนทำงานลงพื้นที่ โดยมีน้องหนุ่ย น้องหนิง และพี่เขียว...ร่วมกับทางสถานีอนามัยตำบล และแกนนำชาวบ้าน ทำโครงการ AIC ที่ต่อเนื่องจากครั้งก่อนที่เราไปทำ Focus group ในเรื่อง การดูแลและฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยที่มีภาวะซึมเศร้าและเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย...โดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น...ในทุกกระบวนการ

       พื้นที่การลงที่ต่อเนื่องนี้ที่ ต.ห้องข่า ที่อัตราการฆ่าตัวตายมากที่สุดในเขต อ.เมือง จากครั้งก่อนที่เราลงไปทำ focus group นั้นพบว่ามีหลายปัจจัยที่เป็นสาเหตุ แต่คนดูแลหรือ care giver ต่างไม่เข้าใจถึงวิธีการหรือการสังเกตคนในครอบครัวตนเองว่ามีภาวะซึมเศร้า...และชุมชนต่างที่จะต้องการเข้ามามีบทบาทที่จะร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ทางสาธารณสุข...ในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้ด้วย

       จากเมื่อวันก่อนทางกลุ่มงานได้ลงไปประสานกับทางพื้นที่ เพื่อหารือปรึกษากับทางนายก อบต. ท่านเสนอให้มีแกนนำหมู่บ้านเข้ามาร่วมเป็นคนขับเคลื่อนร่วมกับ อสม.ในหมู่บ้านและตำบล เพื่อช่วยเหลือกันอีกแรงในการที่ผลักดันให้เกิดการคืนกลับ "คนดี"...ที่ป่วยทางด้านจิต..นี้สามารถใช้ชีวิตได้เหมือนคนปกติทั่วไป ซึ่งไม่เน้นว่าต้องเป็นโรคใดโรคหนึ่งเท่านั้น...

...
จากการนำร่องโครงการลงพื้นที่เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมนี้...ดิฉันได้นำมาขยายผลในการดำเนินการต่ออีกในหลายพื้นที่ที่อยู่ในขอบเขตความรับผิดชอบของเรา...