จากการสำรวจเบื้องต้นในระยะแรก พบพื้นที่ปลูกไผ่ในประเทศไทย ดังนี้

1. จ.กาญจนบุรี พบที่ อ.ไทรโยค (ต.บ้องตี้) อ.ทองผาภูมิ อ.สังขละบุรี อ.ศรีสวัสดิ์

2. จ.เพชรบูรณ์ พบที่ ต.วังพิกุล อ.บึงสามพัน และที่เขาค้อ

3. จ.ปราจีนบุรี พบที่ อ.ประจันตคาม

4. จ.ราชบุรี พบที่ อ.จอมบึง และอ.สวนผึ้ง

5. จ.เชียงใหม่ พบที่ อ.เชียงดาว

6. จ.พิษณุโลก พบที่ อ.นครไทย