ดิฉันจ่อหัวคำว่า cut off ไว้ที่ msn ของตน และมีใครต่อใครหลายคนถามด้วยความสงสัยว่า หมายถึงอะไร...ดิฉันก็คอยอธิบายคอยบอกเล่าให้ฟังทีละคนสองคน...

...
       cut off เป็นศัพท์ทางด้านจิตวิทยา ที่เป็นปฏิกิริยาทางจิตใจที่คนๆ หนึ่งมีต่อสิ่งต่างๆ อาจจะเป็นคนในครอบครัว คนใกล้ชิด เพื่อนร่วมงาน คนรัก หรือสิ่งต่างๆ ที่เจ้าตัวต้องการตัดออกไป โดยเป็นกลไกทางจิตที่เกิดขึ้นจากการเกิดทางจิตใจ หรือที่เราเรียกกันว่าเกิดความบาดเจ็บทางจิตใจ...หรือมีความเบื่อหน่าย อธิบายเอาง่ายๆ...ก็คือ...ไม่อยากใส่ใจต่อสิ่งนั้นๆ อีกแล้วก็ว่าได้...ประมาณว่าไม่ยินดียินร้ายต่อความเป็นไปของสิ่งนั้น จะสุขจะทุกข์ จะอะไรก็แล้วแต่...ฉันไม่สนใจอีกต่อไป แม้แต่การนึกคิด หรือระลึกถึง...เสมือนเป็นการปิดสวิทช์...แห่งความรู้สึกตน...

...
       การ cut off นี้...สำหรับดิฉัน...หากมองชีวิตก็เคยทำมาครั้งหนึ่ง..เป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเองที่มาจากความผิดหวังจากความขัดแย้งกับบุคคลท่านหนึ่งที่เราเคยนับถือ ทำให้สูญสิ้นซึ่งศรัทธา...การ cut off นี้ไม่มีเหลือแม้แต่ความโกรธ หรือเกลียด มันจะเฉยๆ..ชาๆ...ไปโดยอัตโนมัติ

...
       และหากว่าครั้งนี้...ที่มีอาการ cut off นี้เกิดขึ้นเป็นครั้งที่สองในรอบเกือบสิบห้าปีที่ผ่าน ดิฉันก็ได้ไตร่ตรองและพยายามพิจารณาตนเอง...ต่อปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นนี้...นั้นมีสาเหตุมาจากอะไร สิ่งหนึ่งก็อาจไม่ต่างจากครั้งแรก...คือ ความผิดหวัง..หากที่หนักเข้าไปอีก..ก็คือ การสูญสิ้นต่อศรัทธาจากคนที่เรารักและนับถืออย่างสิ้นเชิง...แรกๆ ก็รู้สึกแสนเสียดายจิตวิญญาณแห่งความเป็นคนที่...มีปัญญา..หากแต่จิตใจไม่ได้รับการพัฒนาให้หลุดพ้นจากกิเลส...ทั้งปวงทำให้ทำในสิ่งที่ผิดพลาดตลอดชีวิตอยู่เรื่อยไป...

...
       สวิทช์ที่ปิดลง...ก็เหมือนกับความรู้สึกดับวูบไป กับภาพหลายภาพ...ไม่มีแม้แต่ความเสียใจ โกรธ หรือผิดหวังอีกแล้ว...เพราะปฏิกิริยา cut off ได้เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์แล้วในจิตใจ...

จากปฏิกิริยาทางจิตใจดังกล่าวนี้...นอกจากวิเคราะห์ตนเองแล้ว...สิ่งหนึ่งดิฉันก็ได้ case เป็นครูในการฝึกฝนสำรวจและศึกษาเรื่องกระบวนการของจิตใจด้วยเช่นกัน...เป็นที่น่าแปลกว่าวันนี้มีพลังมากมายที่กลับมาอีกครั้ง...ยังสงสัยเลยคะว่าพลังที่ว่านั้น...ส่วนหนึ่งน่าจะมาจากการ cut off นี้ด้วยหรือเปล่า...