วันนี้มีทำ work shop เรื่อง "สมรรถนะ หรือ competency" ของบุคลากรในกลุ่มงานเวชกรรมสังคม กลุ่มงานจิตเวช และฝ่ายสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์...เป็นการรวมกลุ่มกันโดย แม่กอบ หรือคุณอุไร วิรุฬบุตร นำทีมรวบรวมคนที่สนใจมาจัดทำ work shop โดยให้ดิฉันช่วยเป็นวิทยากรกระบวนการนำในการทำ woke shop ครั้งนี้ ...

       จริงๆ แล้วเรื่องนี้ทางองค์กรเราจัด...เสริมความรู้ ประชุม สัมมนาวิชาการกันมาหลายครั้งต่อหลายครั้ง แต่พอมาลงมือเขียน competency กลับเขียนไม่ได้ ไม่เข้าใจ จึงเกิดคำถามว่า จัดอบรม เชิญวิทยากรมาตั้งหลายครั้งทำไมคนของเราจึงยังทำไม่ได้...ดังนั้น พอแม่กอบมาชวนให้ไปช่วยดิฉันจึงตกปากรับคำทันที...

...
       ช่วงก่อนลงมือทำนั้น ดิฉันก็เกริ่นนำถึง...แนวคิดการทำอย่างง่ายๆ พอเข้าใจโดยที่ไม่ใส่เนื้อหามากเกินไป เพราะว่าหากบรรยายมากไปคนฟังจะมึนงง...แต่เน้นการทำตามแนวเชื่อที่ว่า Learning  by  Doing ... หลังจากพูดถึงแนวคิดของการทำ competency เสร็จ..ก็เลยแยกกลุ่มและให้แต่ละคนลองเขียน competency ของตน...

...
       บางคนยังมีความสับสน...ว่าทำไมไม่เขียนตามมาตราฐานงานที่กระทรวงกำหนดมาเลย...ในกลุ่มเราก็เลยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันไปว่า...นั่นเป็นเพียงกรอบ...แต่ที่เราต้องการคือ สภาพจริงการทำงานที่เป็นจริงของเรามากกว่า...ดิฉันก็เลยให้ทุกคนเขียนงานของตนเองออกมาให้หมดก่อน...เพราะหากไปแตกรายละเอียดจาก พันธกิจ วิสัยทัศน์ คนทำงานก็จะยิ่งงงกันไปใหญ่...เลยเอาแบบง่ายๆ..ค่อยๆเขียน ค่อยเรียนรู้กันไป เพราะหากจะว่าไปแล้วงานที่ทำอยู่ทุกวันนี้ก็ล้อตามพันธกิจ วิสัยทัศน์ของตนเองอยู่แล้ว...

...
       เราทำ work shop ประมาณ 3 ชั่วโมงในวันนี้...ความคุ้มค่าที่เกิดจากการประมาณของคนทำงานเอง...มองว่า..เข้าใจขึ้นเขียน competency ของตนได้ง่ายขึ้น ใกล้ชิดกับวิทยากร...และที่สำคัญไม่ต้องเสียค่าจ้างวิทยากร (ฮา...)