สายน้ำ...แห่งกาลเวลา

สายน้ำ...ไหล...เรื่อยๆ...
นิ่งในภาพเบื้องหน้าของผู้พบเห็น...
ที่ต้อง"นิ่ง"...ซึมซับแห่งอารมณ์สายน้ำนั้น...
...
สายน้ำ...แห่งกาลเวลา..
ต่างไม่เคยย้อนกลับ...หาเรื่องราวที่ผ่านมา...
ทบทวน"ตน"..อีกครั้ง...
เมื่อนึกถึงสายน้ำแห่งวันวาน...
...
บอกกับตน...
และมองเหม่อไป...แห่งสายน้ำ...
เสมือนชีวิต...ที่ไม่เคยย้อนกลับ...
หาห้วงแห่งเวลา...ในชีวิตที่ผ่านมา...
...