แนวทางการรักษาโรคไหล่ติด   (Frozen shoulder)

 ส่วนใหญ่แล้ว Frozen shoulder สามารถดีขึ้นได้ด้วยตัวเอง อย่างไรก็ตาม ต้องใช้เวลาค่อนข้างนานกว่าที่อาการจะดีขึ้น อาจจะมากถึง 2-3 ปี การรักษาตั้งเป้าหมายไปที่การควบคุมอาการเจ็บปวด และการฟื้นฟูการเคลื่อนไหวให้กลับมาเป็นปกติ

1.การควบคุมอาการปวดด้วยยา

2.การรักษาทางกายภาพบำบัดเพื่อลดอาการปวดและเพิ่มช่วงการเคลื่อนไหว

ผู้ป่วยมากกว่า 90% อาการดีขึ้นด้วยการรักษาเบื้องต้นที่กล่าวมา แต่อาจจะต้องใช้เวลาถึง 6 เดือน ในบางรายอาจจะต้องใช้เวลาเป็นปี ๆ และอาการอาจจะไม่ดีขึ้นเหมือนเดิมยังเหลืออาการติดขัดของข้อไหล่อยู่บ้าง

**การผ่าตัด เป็นทางเลือกสุดท้ายหลังจากที่การรักษาด้วยยาและการทำกายภาพบำบัดแล้วอาการยังไม่ดีขึ้น แต่ก่อนตัดสินใจรับการผ่าตัด ต้องปรึกษาแพทย์ถึงความเสี่ยง ข้อดี ข้อเสีย ผลที่ได้รับจากการผ่าตัดด้วย