ท้องฟ้านั้น..ดูแปลกงามตา...ยิ่ง...
แม้สิ้นแสงแห่งตะวัน...แต่ภาพแห่งฝันนั้น..ยังบรรเจิด...
...
ความหวังแม้...วันนี้...จะไร้แห่งแสงที่หวังนั้น...
แต่ความฝัน..ในวันที่อยากมีหวัง...ก็ยังคงมี...อยู่ในหัวใจ...

Note: ภาพนี้บันทึกไว้เมื่อตอนหัวค่ำวันนี้...จริงแล้วควรใช้ขาตั้งกล้องภาพจะได้นิ่งๆ และคมชัดกว่านี้...แต่วันนี้ลืมติดหลังรถไป...จึงพอได้ภาพแบบพอดูได้แบบนิด...

สถานที่: "หอประชุมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ใช้ในการประกอบพิธีพระราชทานปริญญาบัตร...และกิจกรรมทุกอย่างที่ผู้จัดมีความประสงค์มาจัด ณ หอประชุมแห่งนี้....

 

Note: อีกมุมมองหนึ่งของเมืองขอนแก่น บันทึกภาพจาก...อีกด้านที่มองจากบึงศรีฐาน...ใน มข. ก็ได้ภาพที่ถูกใจไปอีกแบบ....