ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลพร่องความรู้/พร่องการปฎิบัติตัวอย่างต่อเนื่องที่บ้าน


ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลพร่องความรู้/พร่องการปฎิบัติตัวอย่างต่อเนื่องที่บ้าน

ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลพร่องความรู้/พร่องการปฎิบัติตัวอย่างต่อเนื่องที่บ้าน

พร่องความรู้/พร่องการปฎิบัติตัวอย่างต่อเนื่องที่บ้านเนื่องจาก

£ ขาดความสนใจ

£ ขาดความพร้อมทางร่างกาย/จิตใจ

£ ไม่ได้รับข้อมูล/ข่าวสาร  

£ ความต่างทางภาษา/วัฒนธรรม

£ ความซับซ้อนของการรักษา

£ ความบกพร่องเกี่ยวกับการมองเห็น/การได้ยิน/ความจำเสื่อม

£ อื่นๆ............................................

 

ข้อมูลสนับสนุน 

  S : £ ผู้ป่วย/ญาติสอบถามเกี่ยวกับการปฎิบัติตัว

       £ ผู้ป่วยซักถามซ้ำๆเกี่ยวกับการรักษาด้วยรังสีและการดูแลตนเอง

      £ ผู้ป่วยขาดความมั่นใจในการดูแลตนเอง

      £ อื่นๆ.....................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................         

□  O : ผู้ป่วยปฎิบัติตัวไม่ถูกต้อง 

วัตถุประสงค์ 

£  เพื่อให้ผู้ป่วยมีความรู้/ปฎิบัติตัวปฎิบัติตัวอย่างต่อเนื่องที่บ้านได้อย่างถูกต้อง

£ เพื่อให้ผู้ป่วยมีความรู้เกี่ยวกับอาการข้างเคียงและการจัดการกับอาการที่เกิดขึ้นได้ถูกต้อง

 

เกณฑ์การประเมิน

£ ผู้ป่วยตอบคำถามเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับ…………………………..

………………………………ถูกต้อง

£ ผู้ป่วยปฏิบัติตัวและดูแลตัวเองตัวอย่างต่อเนื่องที่บ้านเกี่ยวกับ……

……………………………………..

………………………………ถูกต้อง

พร่องความรู้/พร่องการปฎิบัติตัวอย่างต่อเนื่องที่บ้านเนื่องจาก

£ ขาดความสนใจ

£ ขาดความพร้อมทางร่างกาย/จิตใจ

£ ไม่ได้รับข้อมูล/ข่าวสาร  

£ ความต่างทางภาษา/วัฒนธรรม

£ ความซับซ้อนของการรักษา

£ ความบกพร่องเกี่ยวกับการมองเห็น/การได้ยิน/ความจำเสื่อม

£ อื่นๆ............................................

 

ข้อมูลสนับสนุน

  S : £ ผู้ป่วย/ญาติสอบถามเกี่ยวกับการปฎิบัติตัว

       £ ผู้ป่วยซักถามซ้ำๆเกี่ยวกับการรักษาด้วยรังสีและการดูแลตนเอง

      £ ผู้ป่วยขาดความมั่นใจในการดูแลตนเอง

      £ อื่นๆ.....................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................         

  O : ผู้ป่วยปฎิบัติตัวไม่ถูกต้อง 

กิจกรรมการพยาบาล

£ ประเมินความรู้ และความพร้อมของผู้ป่วยทั้งร่างกายและจิตใจก่อนกลับบ้านทั้งผู้ป่วย/ญาติ

£ ขออนุญาตผู้ป่วย/ให้เหตุผลก่อนให้การพยาบาล

£ ให้ข้อมูลที่ละน้อยๆ พร้อมประเมินความเข้าใจเพื่อช่วยให้การเรียนรู้ดีขึ้น

£ ใช้กระบวนการกลุ่มในการถ่ายทอดความรู้ที่คล้ายคลึงกันกับผู้ป่วยอื่นๆเพื่อให้เกิดความสนใจ

£ แนะนำแหล่งให้ความรู้ แหล่งประโยชน์อื่นๆเพื่อให้ผู้ป่วยเกิดความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ ความมั่นใจในการรักษาพยาบาลหากเกิดอาการข้างเคียงจาก…………………………………………………..

………………………………………..แก่ผู้ป่วย/ญาติ

£ ประเมินความรู้/การปฎิบัติตัวอย่างต่อเนื่องที่บ้าน หลังให้การพยาบาลพร้อมบันทึกทุกเวร พบว่า    ดีขึ้น/คงเดิม/ไม่ดีขึ้น  ได้ให้การพยาบาลต่อเนื่องโดย.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

....................................................................................... 

£ ประเมินความรู้ และความพร้อมของผู้ป่วยทั้งร่างกายและจิตใจก่อนกลับบ้านทั้งผู้ป่วย/ญาติ

£ ขออนุญาตผู้ป่วย/ให้เหตุผลก่อนให้การพยาบาล

£ ให้ข้อมูลที่ละน้อยๆ พร้อมประเมินความเข้าใจเพื่อช่วยให้การเรียนรู้ดีขึ้น

£ ใช้กระบวนการกลุ่มในการถ่ายทอดความรู้ที่คล้ายคลึงกันกับผู้ป่วยอื่นๆเพื่อให้เกิดความสนใจ

£ แนะนำแหล่งให้ความรู้ แหล่งประโยชน์อื่นๆเพื่อให้ผู้ป่วยเกิดความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ ความมั่นใจในการรักษาพยาบาลหากเกิดอาการข้างเคียงจาก…………………………………………………..

………………………………………..แก่ผู้ป่วย/ญาติ

£ ประเมินความรู้/การปฎิบัติตัวอย่างต่อเนื่องที่บ้าน หลังให้การพยาบาลพร้อมบันทึกทุกเวร พบว่า    ดีขึ้น/คงเดิม/ไม่ดีขึ้น  ได้ให้การพยาบาลต่อเนื่องโดย.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

 ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

฿227.00 -44.4%
฿371.00 -34.23%
฿36.00 -75.0%
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี