ชีวิตของคนเรานั้น เปรียบเสมือนการเดินทาง ที่ไม่เคยหยุดนิ่ง...ต่อกาลเวลา ...

..............

หากจะหยุดก็ต่อเมื่อ ลมหายใจนั้นได้เลือนหายไป...
เรามักลืม...ลมหายใจ เพราะมัวปล่อยจิตนั้นวุ่นไป...ความเป็นไปรอบด้าน...ตลอดเวลา
หากเมื่อบางครั้ง...บางครา..หันกลับมาใส่ใจ...ในลมหายใจ..ของเราเอง...
เราจะพบว่า...เรายังเหลือสิ่งมีค่าให้ต้องเรียนรู้ ต่อ"ชีวิต"...อีกต่อไป