เพลง  พระเทพฯทรงบุญ

ศิลปิน คัทลียา  มารศรี

(ถ้าเพลงไม่ดัง คลิ๊กเปิดฟังเพลงที่นี่นะคะ)

............ .เจริญลาภ เจริญยศ เจริญวัย

เจริญใน บุญบารมีเลิศล้ำ สมเด็จพระเทพที่ฟ้า

ส่งมาช่วยนำ เจริญรอยธรรมเจริญรอยไทย

.ด้าน กวีศรีประชา ข้าบาทไพร่ฟ้า

เทิดพระปรีชาทั่วไป ร้อยกรองบทกลอน

ซึ้งซ่อนงานศิลป์ของไทย และเป็นหลักชัย

ของนักเพลงสยาม .เอาใจร่วม

มารวมร้อยเป็นเกลียวกลม ทอแทนพรม

ปูรองลาดพระบาทตาม .แล้วโปรยไม้ดอกหมื่นสี

ที่พรมลาดงาม บูชาในนามนักเพลงทุกคน

.เมื่อพระเทพสถิตย์ใน ขอให้ปวงภัย

จงหลบเลี่ยงไปให้พ้น ด้วยแรงบุญญา

ด้วยพรจากฟ้าเบื้องบน โปรดบันดาลดล

ให้พระองค์ทรงพระเจริญ .........

.เอาใจร่วม มารวมร้อยเป็นเกลียวกลม

ทอแทนพรม ปูรองลาดพระบาทตาม

.แล้วโปรยไม้ดอกหมื่นสี ที่พรมลาดงาม

บูชาในนามนักเพลงทุกคน .เมื่อพระเทพสถิตย์ใน

ขอให้ปวงภัย จงหลบเลี่ยงไปให้พ้น

ด้วยแรงบุญญา ด้วยพรจากฟ้าเบื้องบน

โปรดบันดาลดล ให้พระองค์ทรงพระเจริญ