เรื่องการรณรงค์ให้นักศึกษาประหยัดไฟ

  Contact

  การรณรงค์ให้นักศึกษาประหยัดไฟ  
ในการประกวดหอพักนักศึกษามีการรณรงค์ให้นักศึกษาประหยัดไฟ เพื่อให้นักศึกษาช่วยกันประหยัด และเป็นการลดค่าใช้จ่ายให้หอพักและมหาวิทยาลัยด้วย

Posted in Gotoknow GotoKnow By  In นายสำลี ทองยศ

Post ID: 43542, Created: , Updated, 2012-02-11 15:35:09+07:00 +07 Asia/Bangkok, License: All Rights Reserved, Read: Click

Tags #นายสำลี#ทองยศ

Recent Posts 

Comments (0)