ถ้าท่อน้ำประปาของนักศึกษาหอพักชำรุด ให้ติดต่อแจ้งซ่อมได้ที่ธุรการหอพักทุกหน่วยหอพักนักศึกษา