ได้ทีมีเรื่องเล่าก่อนเข้าไปนอน...ติดค้างคุณพิชชา..แห่งศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น และคุณขจิตมิตรที่แสนดี เสมอ...ว่าจะแอบนำภาพทีเผลอมาให้ได้ดู..ได้ยิ้ม อย่างมีความสุข ... แม้อาจจะไม่ใช่ tacit knowledge แต่ก็สามารถช่วยให้จิตนี้...ชุ่มชื่นยิ่งนัก...มาดูนะคะว่าไผเป็นไผ...(ใครเป็นใคร)...กันบ้างนะคะ...

อาจจะมีท่านอาคันตุกะ...kku แฝงตัวอยู่นะคะ....หาให้เจอนะคะว่าคือท่านใด