ประวัติและรูปแบบการเปิดหมาก ที่ผู้เล่นหมากรกไทย ต้องรู้


รายละเอียด                                   ที่มา http://www.thaibg.com/board/view.php?topic=24792

รูปแบบการเปิดหมาก ของหมากรุกไทย
1 ม้าผูก หรือม้าโยง คือม้าโยงขวา แบ่งประเภทแยกย่อยได้เป็น
- ม้าผูกมาตรฐาน เริ่ม ปีพศ 2478 ผู้คิดค้น งนาย พลบ จาดบรรเทอง
- ม้าผูกขุนพล เริ่ม ปีพศ 2506 ผู้คิดค้น นายจำเนียร สิงหผลิน
- ม้าผูกอิทธิฤทธิ์ เริ่ม ปีพศ 2478 ผู้คิดค้น นาย มูล
- ม้าผูกบันลือโลก เริ่ม ปี พศ 2479 ผู้คิดค้น พระอรรคเทวินทรามาตย์
- ม้าผูกขุนพลคู่ เริ่ม ปี พศ 2506 ผู้คิดค้น นายจำเนียร สิงหผลิน
- ม้าผูกโคนสุชาติ เริ่ม ปี พศ 2507 ผู้คิดค้น นายสม บรมสุข
- ม้าผูกบรรเจิดฟ้า เริ่ม ปี พศ 2509 ผู้คิดค้น นายสม บรมสุข
- ม้าผูกโคนนำเม็ด เริ่ม ปี พศ 2509 ผู้คิดค้น นายสม บรมสุข
- ม้าผูกนอกแบบ เริ่ม ปี พศ 2478 ผู้คิดค้น นาย มูล


2 ม้าเทียม หรือม้าเตี้ย
- ม้าเทียมมาตรฐาน เริ่ม ปี 2491 ผู้คิดค้น นายล้วน เปรมปรี
- ม้าเทียมขุนพล เริ่ม ปี 2479 ผู้คิดค้น นายโหมด เรือสำปั้น
- ม้าเทียมอิทธิฤทธ์ เริ่ม ปี 2506 ผู้คิดค้น นาย จำเนียร สิงหผลิน
- ม้าเทียมขุนพลคู่ เริ่ม ปี 2526 ผู้คิดค้น นาย มติรักษ์ จิตรักสวนะ
- ม้าเทียมบรรเจิดฟ้า เริ่ม ปี 2526 ผู้คิดค้น นายวิรัช เลิศมวลมิตร
- ม้าเทียมเรียงพล เริ่ม ปี 2479 ผู้คิดค้น นายพลบ จาดบรรเทอง
- ม้าเทียมโคนนายผล เริ่ม ปี 2508 ผู้คิดค้น นาย สม บรมสุข นายผล สุขา
- ม้าเทียมโคนผสม เริ่มปี 2504 ผู้คิดค้น นาย สม บรมสุข
- ม้าเทียมนอกแบบ เริ่มปี 2478 ผู้คิดค้น นาย พลบ จาดบรรเทอง


3 ม้าอุปการซ้าย เริ่มปี 2526 ผู้คิดค้น นายบัญญัติ รัตนพันธรักษ์

4 ม้าอุปการขวา เริ่มปี 2506 ผู้คิดค้น นายสม บรมสุข

5 ม้ามังกรแท้ ม้าโยงซ้าย เริ่ม ปี2526 ผู้คิดค้น นาย ปรีชา สินประยูร

6 ม้ามังกรสลับ เริ่มปี 2506 ผู้คิดค้น นายเฉลิมพันธ์ แพทยรักษ์

7 เรือมเหศวร เริ่มปี 2526 ผู้คิดค้น นายสุรการ วงศ์นิล

เมื่อท่านได้รู้ ชื่อรูปหมากต่างๆ แล้ว จะทำให้ท่าน อ่านตำราหมากรุกไทย ที่อยู่ในท้องตลาด ได้อย่างเข้าใจ


ม้าโยงขวาบันลือโลก

 

ความคิดเห็นที่ : 3ม้าโยงขวามาตรฐาน

โดย : hoygear26 Member   [ 23/12/2010, 19:49:23 ]

 

ความคิดเห็นที่ : 4ม้าโยงขวาโคนขุนพล

โดย : hoygear26 Member   [ 23/12/2010, 21:21:23 ]

 

ความคิดเห็นที่ : 5ม้าโยงขวาโคนขุนพลคู่

โดย : hoygear26 Member   [ 23/12/2010, 21:22:15 ]

 

ความคิดเห็นที่ : 6ม้าโยงขวาบรรเจิดฟ้า

โดย : hoygear26 Member   [ 23/12/2010, 21:23:05 ]

 

ความคิดเห็นที่ : 7ม้าโยงขวาโคนสุชาติ

โดย : hoygear26 Member   [ 23/12/2010, 21:58:59 ]

 

ความคิดเห็นที่ : 8ม้าโยงขวานอกแบบ

โดย : hoygear26 Member   [ 23/12/2010, 21:59:27 ]

 

ความคิดเห็นที่ : 9ม้าเทียมมาตรฐาน

โดย : hoygear26 Member   [ 23/12/2010, 22:00:17 ]

 

ความคิดเห็นที่ : 10ม้าโยงขวาโคนนำเม็ด

โดย : hoygear26 Member   [ 23/12/2010, 22:01:21 ]

 

ความคิดเห็นที่ : 11ม้าเทียมโคนขุนพล

โดย : hoygear26 Member   [ 23/12/2010, 22:02:21 ]

 

ความคิดเห็นที่ : 12ม้าเทียมอิทธิฤทธ์

โดย : hoygear26 Member   [ 23/12/2010, 22:03:20 ]

 

ความคิดเห็นที่ : 13ม้าเทียมโคนขุนพลคู่ หรือกระบองคู่

โดย : hoygear26 Member   [ 23/12/2010, 22:04:11 ]

 

ความคิดเห็นที่ : 14ม้าเทียมโคนนายผล

โดย : hoygear26 Member   [ 23/12/2010, 22:05:11 ]

 

ความคิดเห็นที่ : 15ม้าเทียมโคนผสม

โดย : hoygear26 Member   [ 23/12/2010, 22:05:49 ]

 

ความคิดเห็นที่ : 16ม้าเทียมนอกแบบ

โดย : hoygear26 Member   [ 23/12/2010, 22:06:18 ]

 

ความคิดเห็นที่ : 17ม้าเทียมบรรเจิดฟ้า

โดย : hoygear26 Member   [ 23/12/2010, 22:06:42 ]

 

ความคิดเห็นที่ : 18ม้าเทียมเรียงพล

โดย : hoygear26 Member   [ 23/12/2010, 22:08:41 ]

 

ความคิดเห็นที่ : 19ม้ามังกร

โดย : hoygear26 Member   [ 23/12/2010, 22:09:26 ]

 

ความคิดเห็นที่ : 20ม้ามังกรสลับ

โดย : hoygear26 Member   [ 23/12/2010, 22:10:01 ]

 

ความคิดเห็นที่ : 21ม้าโยงซ้าย โคนเทียมเม็ด

โดย : hoygear26 Member   [ 23/12/2010, 22:10:51 ]

 

ความคิดเห็นที่ : 22ม้าโยงซ้ายโคนเทียมโคน

โดย : hoygear26 Member   [ 23/12/2010, 22:11:19 ]

 

ความคิดเห็นที่ : 23ม้าโยงซ้าย โคนผูก

โดย : hoygear26 Member   [ 23/12/2010, 22:11:57 ]

 

ความคิดเห็นที่ : 24ม้าอุปการขวา หรือม้าหยดน้ำำ้ตา

โดย : hoygear26 Member   [ 23/12/2010, 22:12:41 ]

 

ความคิดเห็นที่ : 25ม้าอุปการซ้าย ม้าปีนกำแพง

โดย : hoygear26 Member   [ 23/12/2010, 22:13:25 ]

 

ความคิดเห็นที่ : 26เรือมเหศวร ตัวอื่นๆ ผมไม่ทราบว่ารูปเต็มๆ ต้องไปยืนตรงไหน ต้องสอบถามผู้รู้กันล่ะครับ

โดย : hoygear26 Member   [ 23/12/2010, 22:14:53 ]

 

ความคิดเห็นที่ : 27

Great !! Thanks.....

แต่ผมสงสัยนิด ว่า รูปในคห 20 ทำไมเรียกว่า ม้ามังกรสลับ?
ดูเหมือนคล้ายๆ ม้าเทียมสลับซ้าย นะ

ต่างกันตรงไหน?โดย : Poompat Member   [ 08/01/2011, 13:59:33 ]

 

ความคิดเห็นที่ : 28

ตอบตามความเข้าใจส่วนตัวนะครับ 1 รูปกับชื่อเปิดหมาก
ผมดูอ้างอิงมาจากในหนังสือหมากรุกไทยเล่มเก่าๆนะครับ
2 หมากรุก รูปหมากแปรเปลี่ยนไปมาย่อมมีสิทธ์จะวนรูปมาเหมือนกันได้ครับ
3 ที่ถามมาผมคิดว่ามันถูกทั้งคู่นะครับ ทั้งคุณและผม เพียงแต่เรามองกันแค่จากคนละมุมเท่านั้นเอง
รูปม้าสลับซ้ายนี้ สามารถมองว่าดัดแปลงมาจากม้ามังกร ก็ได้ หรือแปลงรูปมาจากรูปม้าเทียมก็ได้นะครับ
แต่ถ้าจะเอาข้อมูลแบบเจาะลึกกันจริงๆ คงต้องสอบถามผู้รู้กันเองละครับ
4 ลองคิดกันเล่นๆนะครับ ม้าตัวล่างในรูปตำแหน่งมันยืนแปลกๆ แสดงว่าต้องเดินสลับตำแหน่ง
หรือพัฒนาตัวเองมาหลายก้าวถึงมายืนตรงนี้ได้ครับ คราวนี้ถ้าดูทางเดินของม้าตัวขวามือ จากตำแหน่งตาตั้ง
หรือเริ่มเกม สามารถมาได้2 ทาง
คือจากรูปม้าเทียม หรือจากตำแหน่ง ม้าสูงขวา ซึ่งน่าจะเปิดหมากมาแบบม้ามังกร เหตุผลเพราะม้าตัวซ้ายมือ
ยืนในตำแหน่ง ม้าโยงซ้าย หรือสูงซ้าย ซึ่งคงไม่เปิดหมากมาแบบม้าขวาแน่เพราะต้องสลับม้ากันหลายที
ซึ่งทำให้โอเพนนิ่ง หรือพัฒนาตัวหมากช้า และยาก ซึ่งน่าจะผิดคอนเซปการเปิดหมาก

คำสำคัญ (Tags): #เสรี สุขโยธิน
หมายเลขบันทึก: 434613เขียนเมื่อ 8 เมษายน 2011 15:42 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 กันยายน 2012 19:53 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ


ความเห็น (5)

ขอขอบคุณบุคลที่เกี่ยวข้องและสร้างตำนานหมากรุกไทยทุกท่าน

ข้อมูลข้างต้น ได้มาจากคุณภูมิชัย แวะไปดูเว็บไซต์เขาหน่อย http://phoom.webs.com/

ผมชอบเล่นหมากรุกมากเลยคับ แต่ไม่ค่อยเก่ง เลยต้องมาขอเทคนิค การเล่น นะคับ ก้อบไปหมดเลย ขอบคุนมากนะคับ ที่เอามาแบ่งปันให้ได้รู้กัน ขอบคุนจิงๆคับ

เรือมเหศวร 1 เปิดเบี้ย ฉ3 ไปที่ฉ4 2 เดินม้า ช1 ไป ฉ3 3 เรือ ก 1 ไป ก2 4 เรือ ก2 ไป จ2

รูปหมากเป็นแบบนี้ครับ จากนั้น ก็พลิกแพลง ตามการเปิดหมาก

ตอนเด็กๆปู่ผมบอกว่าม้าเทียมมีมานานกว่า100ปีจริงป่าวครับ??

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี