บทที่1เราเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างไร

วิทยาศาสตร์คืออะไร

วิทยาศาสตร์คืออะไร

 วิทยาศาสตร์ หมายถึง ความรู้เกี่ยวกับสิ่งต่างๆในธรรมชาติทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต รวมทั้งกระบวนการประมวลความรู้เชิงประจักษ์ ที่เรียกว่ากระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และกลุ่มขององค์ความรู้ที่ได้จากกระบวนการดังกล่าว

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิทยาศาสตร์21101ความเห็น (0)