จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน

พักผ่อนโดยการอ่านบันทึกใน gotoknow โดยเฉพาะอย่างยิ่งของชุมชนบำราศฯ

          วันหยุดสุดสัปดาห์นี้ พยายามพักผ่อน (ตามคำแนะนำของกัลยาณมิตรหลายๆ ท่าน)     โดยการอ่านบันทึกใน gotoknow   โดยเฉพาะอย่างยิ่งของชุมชนบำราศฯ  ย้อนหลังตั้งแต่ปลายเดือนที่แล้ว ตั้งแต่ช่วงที่ตนเองยุ่งๆ ไม่ได้ตามอ่าน ไล่มาเรื่อยๆ จนกระทั่งถึงบันทึกของท่าน ผอ. ที่เขียนถึงรางวัลข้าราชการดีเด่นของสถาบัน ทำให้นึกขึ้นมาได้ว่ามีหนังสือเล่มเล็กๆ ชื่อ "ตามรอยพระยุคลบาท" ที่ได้รับแจกในวันไปรับรางวัลเมื่อ 3 ก.ค. 2549   ซึ่งยังไม่ได้อ่าน  จึงถือโอกาสหยิบขึ้นมาอ่าน เป็นหนังสือประมวลพระบรมราโชวาท พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ปีพุทธศักราช 2524 - 2549

          นอกจากนั้นยังรวบรวมพระบรมราโชวาทในงานสำคัญๆ อีกหลายๆ งาน   รวมทั้งหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี และจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน   ซึ่งเป็นหนังสือเล่มเล็กๆ ที่มีคุณประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับศึกษา  และสิ่งที่อยากบันทึกไว้เพื่อตรวจสอบตนเองไปด้วย คือ "จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน"  ดังนี้ค่ะ

 

* จรรยาบรรณต่อตนเอง

มีศีลธรรม   ประพฤติตนเหมาะสม   ใช้วิชาชีพด้วยความซื่อสัตย์   ไม่แสวงหาประโยชน์   มีทัศนคติที่ดีและพัฒนาตนเอง

* จรรยาบรรณต่อหน่วยงาน

สุจริต   เสมอภาค   ปราศจากอคติ   ปฏิบัติหน้าที่เต็มกำลังความสามารถ   รวดเร็ว   ขยันหมั่นเพียร   ถูกต้อง   สมเหตุผล   ตรงต่อเวลา   ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ   ดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัดคุ้มค่า

* จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงาน

ร่วมมือ   ช่วยเหลือ   แนะนำ   เอาใจใส่ดูแลลูกน้อง   สร้างความสามัคคีในการปฏิบัติหน้าที่   สุภาพ   มีน้ำใจ   มีมนุษยสัมพันธ์   ละเว้นการนำผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน

* จรรยาบรรณต่อประชาชนและสังคม

ให้ความเป็นธรรม   เอื้อเฟื้อ   มีน้ำใจ   สุภาพ   อ่อนโยน   ประพฤติให้เป็นที่เชื่อถือของบุคคลทั่วไป   ละเว้นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดซึ่งมีมูลค่าเกินปกติวิสัยจากผู้มาติดต่อราชการ

 

ลองตรวจสอบดูนะคะ   "ข้อไหนยากที่สุด.......คะ"

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์พัฒนาคุณภาพ

คำสำคัญ (Tags)#เรื่องที่น่าจดจำ

หมายเลขบันทึก: 43033, เขียน: 06 Aug 2006 @ 22:37 (), แก้ไข: 09 May 2012 @ 11:26 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก


ความเห็น (3)

เล็กค่ะ
IP: xxx.157.42.194
เขียนเมื่อ 
  • อีซี่..อีซี่..ทุกข้อค่ะ ไม่มีข้อไหนยากเล้ย
  • ทำอยู่แล้วทุกข้อเลย จริง ๆนะพี่มอมขา
  • แต่จะ 100 % หรือเปล่าขอคำนวณดูก่อนนะคะ คิก... คิก ..
เขียนเมื่อ 

ก็พยายามทำทุกข้ออยู่แล้วค่ะในภาพรวมก็น่าจะผ่านเกณฑ์  แต่จะมีในรายละเอียดบางเรื่องเช่น ปราศจากอคติ นี่ยากค่ะ ทำได้เพียงพยายามคิดบวก เพื่อลดอคติ

เขียนเมื่อ 
เป็นกำลังใจในการปฏิบัติให้ทั้ง "หนูเล็ก" และ "ปิ่ง" นะคะ  เชื่อว่าทั้ง 2 ท่านเกินเกณฑ์แน่นอนค่ะ