ระหว่างวันที่21-25กพ.54 "ตาสว่าง"จัดประชุมสัมมนาเลขาศูนย์สังคมศึกษาฯ และวันที่24 พาคณะไปทัศนศึกษาที่อยุธยาโดยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาวิธีการเรียนรู้สังคมศึกษา  ได้ความรู้ตระหนักรักษ์ หวงแหน มรดกโลก บันทึกหน้านี้เปลี่ยนบรรยากาศชวนเที่ยวชมมรดกโลกมีภาพมาฝากค่ะ

ศาลพระเจ้าปราสาททอง     

พระที่นั้งไอศวรทิพยอาสน์ยัง งามสง่า สมัยเด็กเราจะเห็นภาะพนี้ในส.ค.ส.เป็นสัญญลักษณ์ ของพระราชวังบางประอินทร์ที่เผยแพร่ไปทั่วโลก พระที่นั่งองค์นี้สร้างเพื่อเป็นที่ประทับของพระเจ้าปราสาททอง เป็นสถาปัตยกรรมสมัยอยุธยา

    พาชมพระราชวังบางปะอินสถานที่บอกเรื่องราวในประวัติศาสตร์ที่มีค่าล้ำกว่ายี่สิบปีที่ไม่ได้มาชมเปลี่ยนไปมากงดงามยิ่ง

                                            พระที่นั่งวโรภาษพิมาน

         สมเด็จพระเอกาทศรถเมื่อครั้งดำรงพระอิสริย ยสเป็นพระมหาอุปราชเสด็จพระดำเนินไปตามลำน้ำเจ้าพระยาเกิดพายุหนักเรือพระที่นั่งล่มณเกาะบ้านเลนพระองค์ทรงว่ายน้ำขึ้นฝั่งซึ่งพระองค์ได้พบหญิงชื่อ"อิน"เป็นข้าบาทบริจาริกา

เก๋งบุปผาประพาส เป็นเริอนไม่สีขาว

พระที่นั่งเวหาศจำรูญ สปัตยกรรมแบบจีน มีหลายส่วนที่ทำด้วยทองคำ 90%

          

หอวิฑูรท์ทัศนา                               เรือนแพพระที่นั่ง สวยงามมาก

ความสูง30ม.สำหรับ ทอดพระเนตรโขลงช้างป่า เป็นอีภาพที่เราท่านพบในส.ค.สยังคงสภาพงดงามขึ้นชมวิวได้

"พระนางเรือล่ม" วันที่31พ.ศ.2423มี เหตุการณ์สำคัญที่สมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯทรงเศร้าโศรกเสียพระทัยต่อการสูญเสียพระนางเจ้าสุนันทา ฯ ขณะทรงครรภ์  พร้อมพระธิดาด้วยสาเหตุเรือล่มที่ต.บางพูด ปากเกร็ด นนทบุรี

ไปเที่ยวพระราชวังบางปะอินก็ต้องไปชื่นชมความงดงาม เงียบสงบ แฝงไว้ความมีนมนท์ขลังของวัดนิเวศน์ธรรมประวัติ วัดไทยสไตล์ยุโรป(ติดตามอยุธยาตอนวัดไชยวัฒนาราม)