ในค่ำคื่น...แห่งการหลับไหล..ของผู้คน
ท่ามกลาง...ความเงียบ...สงบ
แหงนหน้า...มองไปบนท้องฟ้า...
คลุมเคลือ...เพราะเมฆบดบัง...
พยายามค้นหา..ดวงดาว...ที่แอบซ่อน..
หากแต่..หาเจอไม่...
...
กับความเงียบ...ที่ปรากฏนั้น...
จิตนั้น "นิ่ง"...ยิ่งขึ้น...
ก่อให้เกิด...การทบทวน
ต่อสิ่งที่เห็น...และผ่านพ้นไป...
ดั่งที่ว่า "เกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไป"
...
ลมพัด..ผ่าน เย็นสบาย...
เมฆ...ที่บดบังเลือนหายไป...
ความกระจ่าง...แจ่มชัด...ยิ่งขึ้น...
สอดส่าย..สายตา..มองหาดวงดาวนั้นอีกครั้ง...
ก่อนรุ่งสาง...แสงตะวัน..จะมาบดบัง...
ดวงดาว...แห่งดวงใจนี้