สืบเนื่องจากการได้ไปอ่านในบันทึกของคุณชายขอบ เรื่อง "การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้ง: จริยธรรมที่ต้องเข้มงวด " ทำให้รู้สึกสะท้อนใจในข้าราชการไทยหลายคน(ไม่ได้เจาะจงนะคะว่าวิชาชีพไหน หากแต่พูดรวมๆ คะ) ที่มีการทำผลงานด้วยการคัดลอกผลงานของคนอื่นมาแล้วมาปรับแก้ไข เพียงเล็กน้อยแล้วนำส่งไปในนามของตัวเอง หากว่าไปแล้วอายุราชการดิฉันก็ถือว่ามากพอสมควรกว่าสิบปีแล้ว...แต่ในหน่วยงานดิฉันก็ยังเป็นข้าราชการชั้นผู้น้อย

       เมื่อตอนที่ทำ competency ของหน่วยงาน จะมีการแบ่งระดับว่าขอบเขตหน้าที่ของพยาบาลระดับไหนสามารถทำอะไรได้บ้าง ซึ่งในหน่วยงานนั้นดิฉันถือว่าซีน้อยสุด รุ่นน้องก็พากันทำระดับ7 กันหมดแล้ว และดิฉันก็รู้สึกขำๆ ว่ามีคนอีกมายหลายคนที่ไม่ทำผลงานวิชาการ แต่สามารถทำงานที่ซับซ้อนได้...

       มีหลายคนถามดิฉันเช่นกันว่าทำไมไม่ทำผลงาน เพื่อนๆ เขาได้ระดับ7 กันหมดแล้วนะ ดิฉันก็ได้แต่ยิ้มๆ ไปว่า "ไม่รีบคะ"...ทำเมื่อไหร่ก็ได้ เพราะสุดท้ายอย่างไรเมื่อถึงทางตันจริงๆ เขาก็จะให้ทำเอง เมื่อนั้นค่อยทำแล้วกันเพราะ...หากว่าไปแล้วลึกๆ ก็รู้สึกต่อต้าน การทำผลงานเหมือนกันเพราะสังเกตว่าในสังคมไทย...นั้นความเอาจริงเอาจังในการทำผลงานวิชาการนั้นมีน้อยมาก จะมีเพียงกลุ่มเล็กๆ ที่คิดว่าเป็นงานที่ต้องทำอย่างจริงจังและใส่ใจ...

       ดิฉันเป็นคนหนึ่งที่ครองความเป็นข้าราชการระดับ 5 มาอย่างเหนียวแน่น นานกว่าทศวรรษ จนกลับมาทำงานเมื่อปลายปีที่แล้วทางต้นสังกัด ประมาณขอร้องให้ทำผลงาน...โดยอ้างว่าเป็นตัวชี้วัดอย่างหนึ่ง ดิฉันก็เลยทำส่งไปหนึ่งเรื่อง ปรากฏว่ามีเสียงสะท้อนออกว่า ผลงานที่ดิฉันนำเสนอไปนั้นน่าจะได้รับแก้ไข ให้ตัดทอนเนื้อหาลง...ด้วยเหตุผลที่ว่า "ทำเยอะเกินไป-เข้มข้นในเนื้อหามากเกินไปกว่าที่คนระดับหกจะทำได้ และควรทำเรื่องง่ายๆ...เหมือนที่คนอื่นทำ(ลอกต่อๆ กันมา)" เมื่อดิฉันได้ยินเช่นนั้น จึงย้อนกลับไปว่าคงไม่แก้ล่ะนะ จะปรับแก้ไขให้ก็ต่อเมื่อว่าผลงานนั้นผิดเนื้อหา และไม่สอดคล้องตามประเด็นที่ศึกษา...หากว่าจะให้แก้ไขเพียงเพราะงานวิชาการที่ศึกษา เป็นการศึกษาที่มาจากการศึกษาวิจัยจริง และไม่ได้ลอกใครมานั้น ดิฉันไม่ทำ...