ผู้เขียนได้รับเมล์จากเพื่อนๆที่ส่งภาพการเกิด ภัยธรรมชาติ และ เหตุการณ์แปลกๆ ในปี คศ. 2010 ที่ผ่านมา พร้อมกับได้อ่านพุทธพยากรณ์ ในหนังสือที่พิมพ์แจกเป็นธรรมทาน มีคำสอนที่น่าสนใจ และได้ภาพเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น มาประกอบ ในการเขียน ซึ่งสิ่งที่ได้เห็นเชื่อว่าทุกคนคงไม่อยากให้เกิดขึ้นกับตัวเอง ญาติพี่น้อง หรือ กับ ใครๆก็ตาม แต่บางอย่างเราเองไม่สามารถกำหนดได้เลย.......

ผู้เขียนเองอยากเก็บไว้เป็นที่ระลึกในบันทึก และ ส่งให้เพื่อนๆได้ดูภาพ และ อ่านคำสอนด้วย เพื่อความไม่ประมาทค่ะ.....

เชิญติดตามด้วยกันเลยค่ะ

ภัยพิบัติ...ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ปี 2010 ที่ผ่านมา

ช่างเหมือนกับคำทำนายของพระพุทธเจ้า ว่า ก่อนถึงพุทธกาล 15 ปี จะเกิดการณ์ร้ายแรง มีการรบราฆ่าฟัน ฝนเหล็กจะตกจากอากาศ ไฟจะลงมาจากอากาศ จะเผาผลาญประชาชนให้พินาศ มีการล้มตายกันเป็นอันมาก......ที่สำคัญ พระพุทธศานาจะทรงอยู่ได้ตลอด 5,000 ปี ประเทศที่นับถือพุทธศานาจะมีภัยแต่ไม่ร้ายแรง.......

เมื่อแผ่นดินไหวที่ประเทศเฮติ

 ผู้คนเสียฃีวิตสองแสนสามหมื่นคนจากแผ่นดินไหว

 อพาตเมนท์ พังทลาย หลังจากแผ่นดินไหว

เมื่อภูเขาไฟที่ทรงพลังที่สุดในประเทศคองโกระเบิด

สายฟ้าที่มาพร้อมกับภูเขาไฟ.....ช่างน่ากลัวจริงๆ

ความดีที่พระพุทธเจ้าให้ไว้คือ

สังคหวัตถุ 4 ได้แก่

1. ทาน การให้ ให้มีการสงเคราะห์ซึ่งกันและกัน สร้างความรักเข้าไว้ อย่าสร้างศัตรู

2. ปิยวาจา พุดดี พูดให้คนที่รับฟังมีความสุข เขาจะรักเรา เราก็มีความสุข

3. อัตถจริยา ช่วยเหลือการงานซึ่งกันและกัน

4. สมานัตตา ไม่ถือตัวไม่ถือตน

พรหมวิหาร 4 ได้แก่

1. เมตตา ความรัก  2. กรุณา ความสงสาร

 3. มุทิตา มีจิตอ่อนโยน เห็นใครได้ก็ยินดีด้วย

4. อุเบกขา วางเฉยเมื่อเหตุร้ายเกิดขึ้น ไม่ดิ้นรน ยอมรับตามความเป็นจริง

  เมื่อเกิดไฟไหม้ที่แท่นขุดเจาะน้ำมัน ในอ่าว เม็กซิโก...กับควันพิษ

เมื่อฝนตกหนักนานนับเดือนจนเกิดน้ำท่วมรุนแรง ที่ประเทศโปแลนด์

 

 พระองค์ทรงสอนว่า จงอย่าประมาทในชีวิตจงทรงจิตให้มีความมั่นคงในคุณพระรัตนตรัย 3 ประการ คือ คุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์.... ให้มีจิตยึดพระพุทธคุณให้ภาวนาว่า "พุทโธ"

ก่อนหลับให้กำหนดการเข้าออกของลมหายใจ หายใจเข้านึกว่า "พุท"หายใจออกนึกว่า "โธ" ทำแบบนี้เป็นปกติเวลาที่ยังตื่นอยู่ ได้ชื่อว่าเป็นผู้เข้าถึงไตรสรณคมน์ พุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ  สังฆรัตนะทั้ง 3 ประการ   จิตของท่านจะทรงสมาธิ อำนาจบารมีของพระพุทธเจ้าจะทำจิตใจของท่านให้เยือกเย็น  มีความสุข  อันตรายที่เกิดขึ้นกับท่านทั้งหลาย ก็จะพ้นภัย ด้วยอำนาจของ พุทธานุภาพ ธัมมานุภาพ และ  สังฆานุภาพ 

ภัยพิบัติ จากมนุษย์สร้างขึ้นเอง

 นกผู้น่าสงสาร ทั้งตัวถูกเคลือบด้วยน้ำมัน

 เพื่อนอยากช่วยเพื่อน อนิจจา สุดความสามารถ คงเพราะเป็นกรรมเก่าของแต่ละคน......

 สารพิษจากโรงงาน....ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากมาย..ที่ประเทศฮังการี่

พายุฤดูร้อนพัดถล่มหลายวัน ที่กัวเตมาลา ทำให้เกิดหลุมยุบ กลืนเอาโรงงานไปทั้งหลัง.....

ก่อนเกิดภัยธรรมชาติครั้งใหญ่ โลกจะเอียงก้มหัวให้ดวงอาทิตย์มากขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลให้ขั้วโลกเหนือละลาย จะนำคลื่นยักษ์ถาโถมเข้าสู่แผ่นดิน...

....เกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่ พายุถล่ม แผ่นดินแยกและไหว ภูเขาไฟระเบิด คลื่นยักษ์จากทะเล โรคระบาด อดอยาก ขาดแคลนอาหาร......และ จะเกิดสงครามครั้งยิ่งใหญ่ของโลก ส่งผลให้คนตายมหาศาล ....ล้วนเป็นคำทำนายทั้งสิ้น..........

 บน ไฟไหม้ที่ประเทศรัสเซีย และ ล่าง ภูเขาไฟประทุ ที่ประเทศ อินโดนีเซีย

 ปรากฎการณ์แปลกๆ......ที่ไม่เคยเกิดขึ้น

 โรคระบาด และ ขาดอาหาร.....ในต่างประเทศ

 ผู้คนที่น่าสงสาร

ภัยที่ไม่ได้เกิดจากธรรมชาติ สามารถหลีกเลี่ยงได้

 ผู้คนเบียดเสียดกันในวันเทศกาล จนเหยียบกันตาย

 การต่อสู้......มีแพ้ กับ ชนะ....ผู้แพ้ก็ต้องเจ็บ

 ประเทศไทยก็มีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น

 

การเตรียมจิตวิญญาณ.......เมื่อเกิดภัยพิบัติ

  • ชำระกรรมให้เบาบาง หยุดโลภ โกรธหลง ทำจิตให้สงบ เบิกบาน ปล่อยวาง

  • สำนึกทางจิตวิญญาณ

  • ฝึกละวาง

  • มีสติรู้ตัวตลอดเวลา

  • ฝึกการทำโฆษกรรม คือขออภัยต่อเจ้ากรรมนายเวร หรือผู้ที่เราล่วงละเมิด

สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ ไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้เพราะ กรรม เป็นตัวกำหนด การเข้าวัด นั่งสมาธิ จะช่วยให้พ้นภัยพิบัติได้ เพราะไม่มีสิ่งใดช่วยได้นอกจากสมาธิ และ การทำตัวให้เป็นคนดีเพื่อความดีจะได้รักษาตัวท่านเอง....

พระพุทธเจ้าทรงแสดงที่มาแห่งบุญไว้ 3 ประการคือ 

1.บุญ เกิดจาการให้ทาน เมื่อให้ทาน

เราต้องรีบอธิษฐานจิตแผ่บุญทันที

2.บุญ เกิดจากการรักษาศีล 

3.บุญ เกิดจากการภาวนาอบรมจิตใจ ให้อธิษฐานแผ่เมตตาก่อน

Large_china5

จะมีเหตุการณ์ที่รุนแรงที่สุดจะเกิดขึ้น...........

คลื่นพลังมหาศาลจากจักรวาลจะกระแทกมายังโลก เป็นพลังงานที่เกิดจากลมพายุสุริยะ อันเนื่องมาจากจุดดับบนดวงอาทิตย์ จุดที่ 11 มนุษย์บนโลกจะพบกับเหตุการณ์ที่น่าสะพรึงกลัว เสียงฟ้าเสียงลมจะแผดเสียงกึกก้องดังที่สุด เป็นเสียงของพระยามัจจุราช ที่พิพากษาโลกในด้านความเป็นมนุษย์  คนชั่วทุกคนจะถูกประหารชีวิต และ จะตายอย่างทรมาน ส่วน คนดีจะได้รับการยกเว้นให้ทำความดีโดยไม่มีอุปสรรคต่อไป......

ดังนั้นเมื่อเห็นการสูญเสีย ความตายเกิดขึ้น ความทุกข์ก็เกิดขึ้น จิตใจก็เริ่มเป็นกุศล เวลานั้น พุทธศาสนิกชนจะมีความมั่นคงในพุทธศาสนามากขึ้นเพราะกลัวความตาย......

  เป็นคำทำนายที่น่าสนใจและเมื่ออ่านแล้วน่าคิดมากๆเลยค่ะ..ทั้งหมดที่ผู้เขียนได้มานำเสนอเพื่อเป็นการเตือนสติตัวเองค่ะ..ใครจะบอกได้ว่า ในอนาคตอันใกล้นี้จะไม่มีอะไรเกิดขึ้น....

เมื่อพวกเราทุกคน เป็นพุทธศานิกชน คงต้องทำตามคำสอนของพระพุทธองค์ ที่สอนให้เป็นคนดี ทำแต่ความดี มีจิตใจที่ดี และตั้งอยู่ในความไม่ประมาท......คงจะแคล้วคลาดจากภัยทั้งหลายทั้งปวงทุกๆคน...สาธุ.......