การพัฒนาสุขภาพชุมชน...สู่ความยั่งยืน

Ka-Poom
ชาวบ้านสามารถสร้างความรู้ได้เอง

       ช่วงระยะเวลามากกว่าเป็นเดือนหลังจากลงพื้นที่ ดิฉันใช้เวลาส่วนใหญ่ในการวิเคราะห์ สรุปผลการศึกษานำร่องกระบวนการทางปัญญาของ "คนในชุมชน" โดยเริ่มจับภาพภายใต้โครงการไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชน ที่ จ.พัทลุง ดำเนินการวิจัยโดยคุณชายขอบและคุณเอื้อของท่าน นพ.ยอร์น  จิระนคร ทำให้ได้เห็น กระบวนการและการดำเนินการในการใช้กระบวนการทางปัญญาของชาวบ้าน และ อสม. ในการสร้างความรู้ในการดูแลสุขภาพ โดยฐานคิดที่ดิฉันนำมาศึกษานั้น ภายใต้ทฤษฎีการเรียนรู้ของมนุษย์ ที่เชื่อว่า "ความรู้" ที่มนุษย์หรือคนเราสร้างขึ้นนั้น มีการรับรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้า และนำไปเชื่อมโยงกับความรู้และประสบการณ์เดิม จากนั้นประมวลผลออกมาเป็นความรู้ใหม่

       ภายใต้แนวคิดดังกล่าวนั้น ดิฉันนำไปทบทวนความรู้ในเชิงเนื้อหา-ทฤษฎี และวิเคราะห์ออกมา สิ่งหนึ่งที่เป็นข้อมูลเชิงประจักษ์สนับสนุนความคิดความเชื่อของตน...นั่นคือ ชาวบ้านสามารถสร้างความรู้ได้เอง โดยที่เราไม่ต้องไปป้อนหรือบอกความรู้ หากแต่บทบาทเราเป็นผู้เอื้อและสนับสนุนให้เขาเกิดกระบวนการสร้างความรู้นั้นให้มากที่สุดให้ได้ตามศักยภาพของเขาเองเท่าที่มี

       จากการศึกษานำร่องดังกล่าว "องค์ความรู้" ที่ได้ในเบื้องต้นนี้ดิฉันทำไปใช้ร่วมกับการทำ Document analysis ไปปรับและพัฒนาเป็นกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี เกี่ยวกับ"การสร้างความรู้: Knowledge Construction" ของตนเองอีกครั้ง จากนั้นจึงนำไปสู่การออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ (Instructional Design) เพื่อเป็นอีกตัวกระตุ้นที่จะช่วยให้ชาวบ้านและชุมชนเกิดกระบวนการสร้างความรู้...ได้อย่างเต็มที่ตามศักยภาพ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน In Mind

คำสำคัญ (Tags)#knowledge#learning#km#tacit#capture#ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชน#ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพ

หมายเลขบันทึก: 42233, เขียน: 03 Aug 2006 @ 07:27 (), แก้ไข: 15 May 2013 @ 12:59 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

(เพิ่มเติม)ตอนนี้...เป็นระยะที่อยู่ในช่วงของการออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ ที่ต่อยอดมาจากการทำ Document Analysis ...กระบวนการจัดการความรู้ที่ชาวบ้านดำเนินตามวิถีชีวิตอย่างเป็นธรรมชาติ ตามภูมิปัญญาที่มีอยู่นั้น ทำให้ capture กระบวนการทางปัญญาของชาวบ้านโดยใช้ฐาน schema theory และ Mental Model ทำให้ทราบว่าชาวบ้านนั้นฉลาดอย่างที่เราคิด...

........................................

ข้อความรู้ดังกล่าวนั้นนำมาสู่ การนำ Appropiate Technology ที่เหมาะสมมาใช้ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในชุมชน...ว่ามีสิ่งไหนบ้างที่สามารถก่อให้เกิดการเร่งปฏิกิริยาแห่งการสร้างความรู้ ทางด้านการพัฒนาสุขภาพของคนในชุมชนนั้นได้....