GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

วิธีการเขียนโครงการ

การเขียนโครงการ

สรุปวิธีการเขียนโครงการ

วิธีเขียนโครงการ

1. ชื่อโครงการ

2. หลักการและเหตุผล  ทำไมต้องทำโครงการนี้

3. วัตถุประสงค์  เพื่ออะไร

4. เป้าหมาย

-  ด้านปริมาณ   จำนวน ปริมาณเท่าใด

-  ด้านคุณภาพ  ความพึงพอใจที่ต้องการ

 

5. ขั้นตอนสำคัญในการดำเนินโครงการ   ขั้นตอนสำคัญที่ยังไม่ลงรายระเอียด

6. กิจกรรมและระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรม   รายระเอียดในทุกขั้นตอน  ทำอะไร อย่างไร เมื่อไหร่

7. งบประมาณ  และทรัพยากร

8. การประเมินผล    ทำได้ตามเป้าหมายหรือไม่ เครื่องมือที่ใช้ตรวจสอบ

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   เกิดอะไรขึ้นเมื่อสิ้นสุดโครงการ

10. ผู้เสนอโครงการ  ผู้เห็นชอบโครงการ ผู้อนุมัติโครงการ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 421279
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)