อาหาร เป็นปัจจัย 4 ที่สำคัญมาก และ เป็นพลังงานที่สะสมในร่างกายที่ทุกๆคน ต้องนำออกมาใช้ และได้จากการรับเข้าไปในร่างกาย เพื่อการดำรงชีวิต โดยการรับประทาน บางท่านอาจ รับประทาน มากกว่า หรือ น้อยกว่า 3 มื้อ ในแต่ละวัน

           โดยทั่วๆไปคนส่วนใหญ่จะเน้นให้ความสำคัญใน รส ของความอร่อย, ความชอบ และ ถูกปากมากกว่า ที่จะสนใจพลังงาน และ คุณประโยชน์จริงๆ ที่ร่างกายควรจะได้รับ ซึ่งโดยทั่วๆไป ถือเป็นเรื่องปกติ.......

ผู้เขียนได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมของ แผนกพยาบาลเวชปฎิบัติครอบครัว เรื่อง โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ซึ่งน่าสนใจมากๆ จึงอยากนำเอาข้อมูลเพื่อนำเสนอให้ผู้ที่มีความสนใจในสุขภาพได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันค่ะ

 ขอนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ก่อนที่จะให้ทุกๆท่านลองสำรวจ ตรวจสอบ คุณสมบัติของตัวเองบ้างค่ะ      

มีข้อเตือนสติ ในการทานอาหาร

 

ตัวอย่าง ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพดี ในตารางสีเขียว..คุณล่ะคะ รู้ข้อมูลตัวเองบ้างหรือยัง?...

ล่าง วิธีการ หารอบเอว ค่าปกติที่ได้ หญิง<80ซม. ชาย<90ซม. ผู้เขียนวัดรอบเอว ได้ 79 ซม. ถือว่ามีโอกาสเสี่ยงต่อโรคอ้วนค่ะ

ตัวอย่างการหาดัชนีมวลกายแต่ละคน....โดยนำหนักตัว หาร ด้วยส่วนสูง ยกกำลังสอง(ตามตัวอย่างล่าง)

ลองหาดูนะคะ...จะได้รู้ว่าตัวเองมีค่าดัชนีมวลกายสักเท่าไหร่..คำนวณดูแล้ว ผู้เขียนได้ค่าดัชนีมวลกาย 22.9....เป็นค่าที่อยู่ในเกณฑ์ปกติ...ค่าปกติ=23

ล่าง ตัวอย่างการหาพลังงานเพื่อยังชีพ(BMR หรือbasal metabolic rate)ของแต่ละคน  จะสามารถรู้ได้ว่าร่างกายเราต้องการพลังงานเท่าไหร่ที่ควรจะได้รับ ต่อวัน

ผู้เขียนคำนวณได้ 1178.9 นั่นแสดงว่าในแต่ละวันร่างกายต้องการพลังงานยังชีพ =1178.9

ล่าง ตัวอย่างข้อมูลผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อโรคอ้วน..การตรวจสุขภาพประจำปี สามารถรู้ข้อมูลทุกอย่างค่ะ

ล่าง ปริมาณอาหารที่ควรจะได้รับ ในหญิง 1,600 กิโลแคลอรี่ ส่วนชาย 2,000 กิโลแคลอรี่ ในคนที่น้ำหนักตัวปกติ...กับ..อาหารที่ควรจะได้รับต่อวัน

แนะนำสูตรการลดน้ำหนัก....3 อ. คือ อาหาร/ออกกำลัง และ อารมณ์..ทุกอย่างคงจะไม่สำเร็จ ถ้าไม่มีความตั้งใจจริง.....จริงไหมคะ?

หลัก 5 ข้อ ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม....

คงไม่มีใครมาบังคับใจให้เราทำได้...นอกจากตัวเราเองจะต้องทำเอง.....ด้วยใจ...

 ตัวอย่าง การออกกำลังกายเพื่อการเผาผลาญพลังงาน 300 kcal ในแต่ละวัน..ทำได้หลายวิธี

เปรียบเทียบ การเผาผลาญพลังงาน

แนะนำหลักที่ดี และ ถูกต้อง ในการออกกำลังกาย

ตัวอย่าง ในการลดน้ำหนักที่เหมาะสม คือ ต้องรับพลังงานเข้าไปในร่างกายน้อยลงในแต่ละวัน หรือ ต้องใช้พลังงานให้มากขึ้น>500 kcal.....หรือให้ทานน้อยลง และ ต้องออกกำลังเพื่อเผาผลาญพลังงาน>500 กิโลแคลอรี่  ตามตารางด้านล่าง  

ตัวอย่าง จำนวนพลังงาน ในอาหาร แต่ละชนิด ต่อหน่วยนับ ต่อมื้อ

ในงานวิจัยพบว่า ผู้หญิงที่นอนวันละ5-6ชั่วโมงจะอ้วนง่ายกว่าผู้หญิงที่นอนวันละ 7 ชั่วโมง เพราะการนอนน้อยทำให้ระดับฮอร์โมนที่ควบคุมการอยากอาหารแปรปรวน ทำให้หิวมากและทานมากขึ้น

ส่วนหนึ่งของบรรดาสมาชิกในโครงการค่ะ

ตัวอย่าง ตารางพลังงานที่ได้จากอาหาร ของ ฝ่ายโภชนาการ คณะแพทย์ มข.ที่มาแนะนำสมาชิกค่ะ

ความเครียด ทำให้ร่างกายหลั่งฮอร์โมนคอร์ติซอลถ้าหลั่งมากไขมันจะถูกเก็บสะสม มากโดยเฉพาะที่พุง

ชี้ที่พุง.... เกิดจากการนั่งทำงานนานๆส่วนหนึ่ง และไม่ได้สนใจออกกำลังในส่วนที่เกินค่ะ

แสดงการคำนวนพลังงานอาหาร ที่รับประทานในแต่ละมื้อจาก ฝ่ายโภชนาการ คณะแพทย์ มข.

 

 

ขนมหวาน ที่หลายๆคนชอบทาน..ให้พลังงานไม่น้อยทีเดียวค่ะ

ล่าง ฝ่ายโภชนาการมาให้คำปรึกษา การคำนวณพลังงานที่ร่างกายรับในแต่ละมื้ออาหาร กับสมาชิก

ทดสอบ จับเวลาการเดินปกติ กับ การเดินเร็ว ของแต่ละคนต่อรอบ การเดิน 100 เมตร ใน 1 นาที นำมาเปรียบเทียบให้เห็น ว่าการเดินเร็ว ช่วยในการเผาผลาญพลังงานสามารถแทนการออกกำลังกายได้

ให้จับคู่..แบบเพื่อนช่วยเพื่อน ในการร่วมกิจกรรมค่ะ

ล่าง เมนูอาหารจานโปรด...น้องมิ้งค์ สเต็กปลา/สลัดผัก/ข้าวสวย/น้ำซุบ และ ชาเขียว....พลังงานมากโขอยู่ ถ้าทานตอนเย็น แนะนำให้ทานอาหารก่อน 6 โมงเย็น เพื่อการย่อยและเผาผลาญค่ะ

ล่าง อาหารประเภท ทอดๆที่อุดมไปด้วยไขมัน

บางทีเพราะความอยากเลยลืมตัวไปค่ะ

Large_food4

ล่าง เปรียบเทียบความเปลี่ยนแปลงของร่างกาย จากวัยกลางคน ไปสู่วัยทอง....เริ่มจากน้ำหนัก 40กิโลกรัมเศษๆ กลายเป็น 50กิโลกรัมเศษๆ เวลาต่างกันในช่วงเกือบ 10 ปี

    

   การออกกำลังกายทำบ้างไม่ทำบ้าง เวลาที่ออกกำลังน้อยไป จึงไม่สามารถเผาผลาญให้ส่วนที่สะสมออกไปได้หมด.....และทำไม่ค่อยถูกวิธีด้วยค่ะ

จึงเป็นเหตุผลที่อยากศึกษาเพื่อนำไปปฎิบัติและนำมาแบ่งปัน.....ล่าง เป็นรูปปัจจุบัน น้ำหนักกับอายุเกือบจะเท่ากันแล้ว ค่ะ