ตื่นเช้า...มืด มาพบสิ่งดีดี จากบันทึกหลายบันทึกใน GotoKnow
ถือได้ว่า เป็นความโชคดีที่ได้...เสพสุนทรียแห่งความรู้...ที่ผ่านออกมา
จากการตกผลึกทางความคิด ของผู้บันทึก...
เหมือนกับเราได้ให้รางวัล แก่ชีวิต กับการที่ป้อนสิ่งดีดี แก่ปัญญา...ผ่านประสาทสัมผัส"ตน"
...
บางครั้งเรา มักมัวจดจำ แต่ความไม่ดีของ "ตน" หรือของ"คนอื่น"...มากกว่าที่ลองค้นและหา.."ความดี"
บางครั้งมัวนั่งนึกถึง..."ความต่ำต้อย"ของตัวเอง...แต่ไม่ลุกขึ้นมาทำอะไรให้ดีสำหรับ"ตน"...
บางครั้งมัวนั่งนึก...และกล่าวโทษที่เรื่อง "ตน" เพราะคนอื่นทำ...มากกว่าที่จะแก้ไข คิดใหม่และลงมือทำใหม่
บางครั้งเราจมอยู่แต่กับความทุกข์...ความกังวล...แต่ลืมหันไปมองรอบด้านแห่งความเป็นไป..
และอีกหลายๆ...อย่างที่ควรดำเนินไป..
...
หากว่าเรา...พยายามเปลี่ยนความคิด และความรู้สึก...ให้เป็นไปในทางที่ดี...
ชีวิตเรา...ก็น่าจะดี...แม้หากยังไม่ดี แต่เราเชื่อว่า...มันจะต้องดี..สุดท้ายก็จะดี...