ครู กศน.ตำบล เป็นพนักงานราชการวันที่ 10, ความคิดการเทียบโอนขัดกัน

ต้องทำสัญญาเป็นครู ศรช. ต่ออีก 9 วัน แล้วจึงจะเป็นพนักงานราชการ, การเทียบโอนต้องยึดหลักความสอดคล้องของเนื้อหาไม่น้อยกว่า 60 %สัปดาห์นี้ มีเรื่องมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดังนี้


           1. วันเสาร์ที่ 25 ธ.ค.53  ผมไปลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่โรงพยาบาลศิริราช กับคณะกรรมการสถานศึกษา-ครู-นักเรียน โรงเรียนผักไห่ “สุทธาประมุข”


         2. วันที่ 28 ธ.ค.53  ไปประชุมใหญ่ กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่องการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติโดยมุ่งเน้น กศน.ตำบล  และร่วมพิธีเลี้ยงส่งอาจารย์นวลจันทร์  กิติพงศ์ กศน.อ.พระนครศรีอยุธยา ย้ายไป กศน.อ.กันตรัง จ.ตรัง  รวมทั้งร่วมกิจกรรมเชื่อมสัมพันธไมตรีส่งท้ายปีเก่า         3. วันเดียวกันนี้  ครูอาสาฯ กศน.อำเภอหนึ่ง ถามเรื่องการเทียบโอนผลการเรียนจากหลักสูตรในระบบโรงเรียน เข้าสู่หลักสูตร กศน. พ.ศ.2551  ว่ามีความคิดไม่ตรงกันระหว่างกรรมการเทียบโอนฯ โดยกรรมการอื่นยึดความสอดคล้องของเนื้อหาวิชาที่นำมาเทียบโอนกับวิชาที่เทียบโอนได้  ถูกต้องหรือไม่  แต่กรรมการที่เป็นนายทะเบียนจะยึดความคิดตนเป็นหลัก โดยเน้นให้เทียบโอนรายวิชาบังคับ
             ตอบว่า  หลักคือ วิชาที่นำมาเทียบโอนกับวิชาที่เทียบโอนได้ ต้องมีเนื้อหาสอดคล้องกันไม่น้อยกว่า 60 % จึงจะเทียบโอนได้  ถึงแม้ว่าในทางปฏิบัติบางครั้งจะไม่สามารถหาคำอธิบายรายวิชามาดูเนื้อหาวิชาได้ แต่พิจารณาจากชื่อรายวิชาแทนก็ตาม  แต่การพิจารณาก็ต้องพิจารณาว่าชื่อรายวิชานั้นน่าจะมีเนื้อหาเรื่องใด สอดคล้องกันหรือไม่ ถ้าสอดคล้องกับรายวิชาเลือกในหลักสูตรสถานศึกษา ก็เทียบโอนเป็นผลการเรียนรายวิชาเลือก ไม่ใช่เน้นให้เทียบโอนรายวิชาบังคับ
             และเนื่องจากบางครั้งมีความไม่ชัดเจนว่า “เนื้อหาสอดคล้องกันถึง 60 % หรือไม่” ในทางปฏิบัติอาจต้อง “ใช้ดุลยพินิจ”  จึงต้องทำการเทียบโอน “ในรูปคณะกรรมการ”  ซึ่งกรรมการควรเสนอความเห็นกันด้วยเหตุผลตาม “หลักการ”  รวมทั้งอาจหารือผู้บริหาร  ถ้าตกลงกันไม่ได้ก็อาจต้องใช้เสียงข้างมากของกรรมการ
             การเทียบโอนฯควรมีมาตรฐานเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดตามมา โดยเปรียบเทียบกับการเทียบโอนรายก่อน ๆ และบันทึกไว้ว่าวิชาใดเคยให้เทียบโอนเป็นวิชาใด เพื่อจะได้เป็นมาตรฐานเดียวกัน  และเมื่อบันทึกไว้หลายภาคเรียน ก็จะได้เป็นตารางการเทียบโอนที่สมบูรณ์ สะดวกในการใช้เทียบโอนฯต่อไป


         4. จากการประชุมในวันนี้ ทำให้ทราบว่า ครู ศรช. ของ จ.พระนครศรีอยุธยา รวม 82 คน มีปัญหาส่วนตัวไม่สามารถมาสอบเป็นพนักงานราชการได้ 1 คน  ที่เหลือ 81 คน ผ่านการคัดสรร โดยจะได้ปรับสถานภาพเป็นพนักงานราชการในวันที่ 10 ม.ค.54 ทั้งหมด เพราะ จ.พระนครศรีอยุธยามีครู ศรช. ไม่เกินจำนวนตำบล    ทั้งนี้ ครู ศรช. ยังจะต้องทำสัญญาจ้างเป็นครู ศรช. ต่อ ในวันที่ 1-9 ม.ค.54 อีก   แล้วจึงทำสัญญาเป็นพนักงานราชการตั้งแต่วันที่ 10 ม.ค.54 โดยครั้งแรกต้องทำสัญญา 1 ปีก่อน ถึงวันที่ 9 ม.ค.55  และจะทำสัญญาครั้งละ 4 ปี ได้พร้อมครูอาสาฯ ในวันที่ 1 ต.ค.55 ( ฉะนั้น ระหว่างวันที่ 10 ม.ค. - 30 ก.ย.55 คงต้องทำสัญญาอีก 1 ฉบับ )

             - วันที่ 1-9 ม.ค.54 จะได้ค่าตอบแทนในตำแหน่งครู ศรช. 9 วัน เป็นเงิน 2,305.16 บาท
             - วันที่ 10-31 ม.ค.54 จะได้ค่าตอบแทนในตำแหน่งครู กศน.ตำบล ( พนักงานราชการ ) 6,763.22 บาท และได้ค่าครองชีพ 1,064.51 บาท

             - รวมเดือน ม.ค.54 จะได้ค่าตอบแทนก่อนหักเงินสมทบประกันสังคม 10,132.89 บาท

             - ตั้งแต่เดือน ก.พ.53 จะได้ค่าตอบแทนในตำแหน่งครู กศน.ตำบล เดือนละ 9,530 บาท หักเงินสมทบประกันสังคม 476.50 บาท และได้ค่าครองชีพ 1,500 บาท รวมรับเดือนละ 10,553.50 บาท

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การทำงานของ เอกชัย กศน. อ. ผักไห่

คำสำคัญ (Tags)#เทียบโอน#พนักงานราชการ#เงินเดือนใหม่#ครู กศน.ตำบล

หมายเลขบันทึก: 417195, เขียน: 29 Dec 2010 @ 15:00 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 23:38 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 57, อ่าน: คลิก


ความเห็น (57)

เขียนเมื่อ 

เรียนอาจารย์เอกชัย

ดิฉันมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งคะที่อาจารย์เอกชัยได้ให้ความกระจ่างกับครูศรช.

หวังว่าดิฉันจะได้รับการประเมินเป็นพนักงานราชการของสำนักงานกศน.จังหวัดลำปาง

สำหรับคำแนะนำของอาจารย์เอกชัยมีประโยชน์กับความหวังของครูศรช.มากๆคะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงคะ

ถ้าคุณชนัฐกานต์  เป็นหัวหน้า กศน.ตำบลอยู่แล้ว ก็ไม่มีปัญหาอะไรหรอกครับ

ปฏิวัติ
IP: xxx.172.115.242
เขียนเมื่อ 

อาจารย์ครับ

ขอบพระคุณสำหรับข้อมูลครับ แต่สงสัยนิดนึง ทำไมขั้นตอนมีมากจนเกินไปหรือเปล่าครับ เพราะต่อสัญญาครั้งสุดท้าย สามเดือน แล้วต่ออีก 9 วัน เนี่ย ทำไมไม่ใช้ชุดเดิมครับ (ในกรณีที่ผ่านการประเมิน) ส่วนที่ท่านอาจารย์บอกว่า เงินอาจจะตกเบิกนี่ จะกระทบไปถึงจังหวัดอื่นๆหรือเปล่าครับ

ก็สัญญาครู ศรช. ฉบับเดิม ทำไว้ถึงวันที่ 31 ธ.ค.53 จะเอาสัญญาเก่ามาใช้หมึกขาวลบวันที่ 31 ธ.ค.53 ออก เขียนใหม่เป็น 9 ม.ค.54 มันก็เป็นวิธีการที่ไม่ถูกต้อง จึงต้องทำสัญญาฉบับใหม่เป็นสัญญาที่ให้เป็นครู ศรช. ระหว่างวันที่ 1-9 ม.ค.54 เท่านั้น จึงจะเบิกเงิน 9 วันนั้นได้ และทำให้อายุราชการต่อเนื่อง
         ส่วนเรื่อง "ตกเบิก" ก็ทำนองเดียวกันทุกจังหวัด แต่ยังไม่แน่นะครับ ยุคนี้อาจมีวิธีการเบิกจ่ายได้ทันที ต่างจากยุคก่อน ( การตกเบิก แปลว่าได้เงินช้า เช่นแทนที่จะได้เงินสิ้นเดือน ม.ค. กับ สิ้นเดือน ก.พ. เดือนละ 10,000 บาท ก็เป็นว่า เดือน ม.ค.ไม่ได้เงิน แต่ไปได้เงินสิ้นเดือน ก.พ. ที่เดียว 20,000 บาทเลย และหลังจากนั้นจึงจะได้เงินตามปกติ )

ขอขอบพระคุณท่านอ.เอกชัย มากนะค่ะที่ให้ข้อมูลดีๆ และขอรบกวน อ.เอกชัยอีกครั้งอยากทราบหลักฐานในการทำสัญญาจ้าง ครู ศรช.และพนักงานราชการต้องให้เอกสารเหมือนกันหรือเปล่าค่ะ มีอะไรบ้างค่ะ

เหมือน ๆ กันแหละครับ

อารีย์ ทิพนี ครูอาสาฯ
IP: xxx.93.203.22
เขียนเมื่อ 

เรียนอาจารย์เอกชัย

ดิฉันอยากทราบว่าจะมีการสอบบรรจุครูผู้ช่วยของกศน.อีกเมื่อไหร่ค่ะ

ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ

อารีย์

ครูอาสาฯ

ครู ศรช
IP: xxx.93.197.185
เขียนเมื่อ 

เรียนถามอาจาร์ยเอกชัย

ในกรณีที่

- ในจังหวัด มีจำนวนครู ศรช ไม่เกิน จำนวนตำบล

- แต่มีบางตำบลที่มีครู สองคน ในกรณีนี้คือ ในอำเภอมี 6 ตำบล แต่มีครู7 คน

- ถามว่า อีกหนึ่งคนต้องย้ายไปอำเภอที่ขาด หัวหน้า กศน. ตำบล หรือไม่ และมีหลักเกณฑ์อย่างไร

ตอบ พรทิพย์ กศน.ต.คู้สลอด อ.ลาดบัวหลวง เพิ่มเติม

        หลักฐานเพิ่มเติมที่จะต้องใช้ในการเป็นพนักงานราชการ คือ ใบรับรองแพทย์ แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ตองห้ามตามกฎ ก.พ.ว่าด้วยโรค ( ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน )

ตอบ อารีย์ ทิพนี ครูอาสาฯ
         จะมีการสอบบรรจุครูผู้ช่วยของ กศน. อีก ประมาณเดือน ม.ค.- ก.พ.54

ตอบ  ครู ศรช
         ถ้าสอบผ่าน 50 % เกินจำนวนตำบล มีนโยบายให้คนที่เป็นหัวหน้า กศน.ตำบล อยู่แล้ว เป็นพนักงานราชการตำแหน่งครู กศน.ตำบล ในตำบลนั้น ส่วนคนอื่นต้องเกลี่ยไปอำเภออื่นในจังหวัดเดียวกันก่อน โดยมีคณะกรรมการพิจารณาว่าจะเกลี่ยไปที่ใด ( เขาตั้งคณะกรรมการไว้แล้ว ) ให้คณะกรรมการพิจารณาตามความเหมาะสม อาจจะดูภูมิลำเนา สอบถามผู้เกี่ยวข้อง หรือจะดูคะแนนด้วย หรือไม่ก็ได้

ขออภัยครับ ขอตอบ ครู ศรช. ใหม่
         ในเบื้องต้นนี้ ยังไม่มีการเกลี่ยครู กศน.ตำบล ใครสอบผ่าน 50 % ก็จะได้เป็นพนักงานราชการทั้งหมดทุกคน โดยจะแต่งตั้งให้อยู่ตำบลเดิม ถึงแม้ตำบลนั้นจะมีกี่คนก็ตาม เพียงแต่ให้คณะกรรมการที่ตั้งไว้จังหวัดละ 5 คน พิมพ์ตารางส่งสำนักงาน กศน. ภายในวันที่ 5 ม.ค.54 ว่าใครอยู่ตำบลใด ( ตามสัญญาหรือคำสั่งจ้างเดิม )

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณอาจารย์เอกชัยที่ให้ความรู้เกี่ยวกับครูกศน.ตำบล

สวัสดีปีใหม่ค่ะ

สวัสดีปีใหม่ครับ ชื่น

ครู ศรช
IP: xxx.19.65.13
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณอาจาร์ยเอกชัยค่ะ ที่ช่วยชี้แจ้งข้อมูล ที่เป็นประโยชน์มากๆ สวัสดีปีใหม่ค่ะ

สวัสดีปีใหม่ทุกคนครับ


ครูศรช
IP: xxx.204.128.80
เขียนเมื่อ 

เรียนถามอาจารย์ครับ แล้วคนที่แจ้งความจำนงสับเปลี่ยนพื้นที่ต่าง อำเภอ จะมีโอกาสได้สับเปลี่ยนไหมครับ

ต้องรีบถามจังหวัดครับ ว่าจะถือโอกาสเปลี่ยนพื้นที่ตอนนี้เลยได้ไหม  คณะกรรมการ 5 คน ของจังหวัดจะพิมพ์พื้นที่ใหม่ลงไปในตารางที่จะส่งภายในวันที่ 5 ม.ค.54 นี้เลยได้ไหม ถ้าเขาไม่แน่ใจก็ให้เขาถามส่วนกลางให้ ( "อาจจะ"ได้ ถ้าเป็นความเห็นชอบของทุกฝ่าย )

sp
IP: xxx.24.235.57
เขียนเมื่อ 

ติดตามความก้าวหน้าของครูกศน.ตำบลมาตลอดเลยโดยได้ทราบข้อมูลจาก อ.เอกชัย มาตลอดซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับ ครูกศน.ตำบล มีความรู้สึกดีใจมากที่มีคนคอยให้ความรู้ความกระจ่างใข้อมูลที่สงสัยและตอบได้โดนใจมากเลย เวลาสงสัยอะไรก็พยายามเปิดดูว่ามีคนถามอะไรบ้างซึ่งเป็นอะไรที่น่าประทับใจ อ.เอกชัย เป็นเหมือนที่ปรึกษาครูกศน.ตำบล ที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพในข้อมูลข่าวสารพูดภาษาชาวบ้านว่า" รู้ลึกรู้จริง " ปีใหม่นี้ 2554ก็ขอให้ อ.เอกชัย และครอบครัว จงประสบแต่ความความเจริญในหน้าที่การงาน ครอบครัวมีสุขตลอดกาลและขอเป็นกำลังใจต่อไปและเป็นที่พึ่งของคน กศน.ตลอดไป

สวัสดีปีใหม่ค่ะ

ขอบใจ sp และ นกยูง ครับ
ขอให้โชคดีตลอดปีกระต่ายนะ

ต้องขอขอบพระคุณท่านอาจารย์เอกชัยมากนะคะที่ให้ความกระจ่างในข้อมูลการปรับครู ศรช.มาเป็นพนักงานราชการ เพราะในบางครั้งไม่ค่อยทราบว่าจะต้องไปถามกับบุคคลใด(ไม่กล้าค่ะ) และเป็นครั้งแรกที่ได้เข้ามาในบล็อกของอาจารย์เอกชัยค่ะ จะคอยศึกษาข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากอาจารย์เอกชัยนะคะ  ในโอกาสวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ปีกระต่ายทองนี้ก็ขออวยพรให้ท่านอาจารย์เอกชัย มีแต่ความสุข มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ปราศจากโรคภัยทั้งหลายทั้งปวงนะคะ

ขอบใจมากสำหรับคำอวยพรปีใหม่ ขอให้ มีความสุขสมหวังดังใจตลอดปีกระต่ายทองเ่ช่นกัน

เขียนเมื่อ 
ปรียานุช แจ่มทับทิม กศน.ตำบลเต่าเล่า อ.บางซ้าย
IP: xxx.205.77.252
เขียนเมื่อ 

สวัสดี ปีใหม่ค่ะ อาจารย์เอกชัย ขอให้อาจารย์มีสุขภาพแข็งแรง ร่ำรวยเงินทอง คิดสิ่งใดขอให้สมดังปรารถนานะค๊ะ

ขอขอบพระคุณสำหรับคำแนะนำและความรู้ที่มีประโยชน์และเป็นคำแนะนำที่เหมือนแสงสว่างให้กับพวกเรานะค๊ะ

ขอบคุณ คุณปรียานุช และคุณ mena
ขอให้มีความสุขสมหวังดังใจ โชคดีตลอดปี 2554 นะครับ

สวัสดีปีใหม่ค่ะท่านอ.เอกชัย ขอให้ท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง คิดสิ่งใดขอให้สมความปราถนาทุกประการและเป็นที่ปรึกษาของน้องๆ กศน.ตลอดไปนะค่ะ และขอขอบพระคุณค่ะที่ให้ความกระจ่างในสายงานทุกอย่างค่ะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีปีใหม่2554มั่งมีศรีสุขคะอาจารย์เอกชัย

ขอบคุณ พรทิพย์ Ico48 และ ชนัฐกานต์ Ico48
ขอให้มีความสุขเช่นกันนะครับ

อารียา มาโนชน์
IP: xxx.183.220.173
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณอ.เอกชัยเป็นอย่างสูงที่ได้ให้ความกระจ่างเรื่องการบรรจุแต่งตั้ง ครู กศน ตำบล เพราะนอนไม่หลับมาหลายวันแล้ว ปกติเป็นหัวหน้า กศน.ตำบลอยู่ แต่กระแสข่าวมีมากมายทำให้สับสน ว่าถ้าใครสอบผ่านก็มีสิทธิ์บรรจุแทนที่หัวหน้า คนเดิมได้เนื่องจากมีครู ศรช.เกินจำนวนตำบล

ยินดีด้วยครับคุณอารียา

ครูกศน.อีกคน
IP: xxx.93.135.183
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากๆ ค่ะ ได้ประโยชน์มากจริงๆ

ยินดีครับ

เขียนเมื่อ 

 ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลให้อ.เอก มีสุขภาพแข็งแรง มีความสุข สดชื่น ทั้งกับการทำงานและการดำเนินชีวิต สมหวังในสิ่งที่ตั้งใจจะทำทุก ๆ เรื่อง นะคะ

ขอบใจมากจ้า... ขอให้มีความสุขเช่นกันนะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะอยากทราบแบบฟอร์มสัญญาจ้าง ครู กศน.ตำบลค่ะ

ครู ศรช
IP: xxx.19.65.165
เขียนเมื่อ 

จากที่หนู เคยกล่าวมานะคะ

พรุ่งนี้เค้าเรียกหนูไปคุยกับ ผอ.จังหวัดแล้ว เครียดค่ะ

ตอบ คุณ pong ครูบ้านนา Ico48
         แบบฟอร์มสัญญาจ้าง ครู กศน.ตำบล ดาวน์โหลดได้โดย คลิกที่นี่

ตอบ ครู ศรช. #2317697
         ผมไม่ได้ติดต่อสื่อสารกับคนแค่ 2-3 คน จึงจำไม่ได้ว่าคุณเป็นใคร เคยกล่าวอะไร เห็นข้อความอย่างนี้แล้วปวดหัวตึ้บเลย
จะบอกข้อมูลที่ไปที่มาไม่ได้หรือครับ

ขอบคุณครูแหม่มเสนามากจ้า... ขอให้มีความสุขมาก ๆ ๆ นะ

เขียนเมื่อ 

อาจารย์เอกชัยคะ ฝันเป็นจริงแล้วคะ ขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงคะที่กรุณาให้ข้อมูลครูศรช.

ยินดีด้วยครับ

ขอบคุณ อ.เอกชัยมากๆๆๆๆ นะค่ะที่ให้ความกระจ่างกับ หัวหน้า กศน.ตำบลค่ะ คิดมากมาหลายวัน หมดกำลังใจทำงาน อบต.มาประสานงานเรื่องวันเด็ก ก็ไม่มีกะจิตกะใจที่จะร่วมกับเขาเพราะได้ยินข่าวเรื่องเด็กฝาก ผอ.เยอะ แต่ตัวเองไม่มีตังค์ เลยคิดมาก ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ก็ไม่สนุก ครอบครัวก็เศร้าตาม พอได้อ่านข้อความของเพื่อนๆถามอาจารย์ก็ได้ ความกระจ่างมาบ้างแต่ก็ยังไม่สดใสเท่าที่ควรแต่ก็จะพยายามรักษา เครือข่ายที่ดีไว้ค่ะ โดยเฉพาะ อบต. ถึงแม้ว่าจะฝืนๆความรู้สึกตนเองไปบ้าง รักและเคารพอ.เอกชัยมากๆๆค่ะ ขอให้อาจารย์เป็นที่ปรึกษาให้กับ ชาว กศน. ระดับรากหญ้า อย่างนี้ตลอดไปนะคะ สวัสดีปีใหม่ค๋ะ...ขอพรที่อาจารย์ให้ทุกคน..ย้อนกลับหา อาจารย์นะคะ...รักษาสุขภาพนะคะ..

ขอบใจมาก
โชคดีปีใหม่นะครับ

เขียนเมื่อ 

แล้วสัญญาค้ำประกันขอแบบฟอร์นอีกหน่อยนะคะ...ขอบคุณค่ะ

เขียนเมื่อ 

แล้วสัญญาค้ำประกันขอแบบฟอร์นอีกหน่อยนะคะ...ขอบคุณค่ะ

ผมเคยตอบคุณทางอีเมล์แล้วไม่ใช่หรือ ว่า การทำสัญญาพนักงานราชการ ตามระเบียบหลักเกณฑ์ คพร. ปี 52 ไม่ต้องมีการค้ำประกัน ( ลองอานที่ http://gotoknow.org/blog/nfeph999/418779 )  แต่บางจังหวัดไม่ดูระเบียบหลักเกณฑ์ปี 52

เขียนเมื่อ 

หนูอ่านแล้วค่ะแต่หนูเห็นหลักฐานที่ต้องแนบบนกะทู้ถาม..ประกอบด้วยรูปถ่ายชุดเครื่องแบบพิธีการของพนักงานราชการและสัญญาค้ำประกันระดับ 3 ขึ้นไปหลักฐารแนบ..หนูก็เลยงงจึงเรียนถามอีกหน่อยค่ะ

หมายถึงกระทู้ที่เว็บบอร์ด สพร. ใช่ไหม ( ช่วยเขียนให้เข้าใจหน่อย มันคนละเว็บกัน ) ในเว็บบอร์ด ใคร ๆ ก็เขียนตามความรู้ความเข้าใจของแต่ละคน คุณสนใจเชื่อถือแนวใดก็ขอกับคนนั้นเลยครับ
         ( ที่จริงเราควรยึดตามจังหวัดเรา แต่ละจังหวัดจะมีรายละเอียดปลีกย่อยต่างกันบ้าง ถึงแม้จังหวัดเราจะทำไม่ถูกนัก เราก็อาจจะไม่โต้แย้งให่เขาเสียหน้าหรือเกลียดขี้หน้า อยู่จังหวัดไหนก็ควรขอจากจังหวัดนั้นครับ อย่ามาเชื่อผม )

เขียนเมื่อ 

ไม่นะค่ะก็จังหวัดไม่บอกให้ดูเน็ตร์พอดีดูที่กูเกิลและดูเครื่องแบบพิธีการ ครู กศน.ตำบล นะคะ...หนูแค่งงๆค่ะท่าน

หึหึ คุณพิมพ์คุณเขียนอะไร ต้องคำนึงถึงว่าคนอื่นมองไม่เห็นว่าในหัวสมองคุณคิดอะไรอยู่ด้วย บางครั้งแค่เว้นช่องไฟผิดที่ คนอื่นก็เข้าใจผิดแล้ว เช่น "ยานี้ กินแล้วแข็ง แรงไม่มี" ถ้าเป็นคนเขียนเองก็จะเข้าใจเพราะมีข้อมูลรายละเอียดอยู่ในหัวสมองตัวเอง
         ข้อความข้างบนคุณพิมพ์ติดกันไปหมด ไม่เว้นวรรคเลย คุณอาจจะคิดว่าทำไมผมถึงโง่จัง อ่านแค่นี้ก็ไม่รู้เรื่อง นั่นเป็นเพราะผมมองไม่เห็นว่าในหัวสมองคุณกำลังคิดถึงเรื่องอะไรอยู่
         หมายความว่า จังหวัดเขา "บอก" ให้ดูเน็ตเอาเองหรือครับ แต่ละคนเตรียมกันเองเลยหรือ แล้วถ้าแต่ละคนเตรียมไม่เหมือนกันล่ะ ถ้าแบบฟอร์มสัญญาจ้างของแต่ละคนไม่เหมือนกันล่ะ แต่ละจังหวัดมีเป็นร้อยหรือหลายร้อยคน เขาจะเตรียมรูปเตรียมอะไรเหมือนกันหรือ
ผมว่าถ้าเขาไม่ได้บอกอะไร เราก็คอยไปรายงานตัวเช้าวันที่ 10 แค่นั้นแหละ
         ถ้าคุณจะเขียนอะไรถามผมอีก โปรดเรียบเรียงให้ละเอียดชัดเจน ให้คนที่มองไม่เห็นข้อมูลในหัวสมองคุณเข้าใจด้วย พิมพ์เว้นวรรคให้ถูกที่ อ่านทวนสามรอบและแก้ไขก่อนค่อยกดส่งนะครับ ขอร้องเถอะ ผมปวดหัวมากพอแล้ว
         ผมขอพักการเข้าเว็บเกี่ยวกับงาน กศน. 1 เดือน พบกันใหม่วันที่ 9 ก.พ.54 ครับ

ครูที่ไม่ได้บรรจุ
IP: xxx.121.48.171
เขียนเมื่อ 

เข้าทำงานวันที่ 1 กันยายน 53 ไม่ได้บรรจุกับเขา เข้ามาทำงานก็ทำงานเหมือนกันทุกคน คนอื่นได้บรรจุ เราไม่ได้ แต่ภาระงานเหมือนกัน เขาทำอะไรเราก็ทำเหมือนเขา แต่เงินต่างกันตั้งสามพันกว่าบาท เหนื่อยใจกับเหนื่อยกายเพราะงานคนที่บ้านก็บ่นเพราะหอบงานไปทำที่บ้านทำงานมากกว่าเงินเดือนที่ได้ งานนี้ยังไม่เสร็จ งานใหม่เข้า ท่านอาจารย์ช่วยตอบให้หน่อยว่าภายในสองสามเดือนนี้จะได้บรรจุเหมือนเขา เห็นผอ.จังหวัดบอกอาจจะเพราะมีตำแหน่งว่างร้อยกว่า คำว่าอาจถ้านานเป็นปี ก็จะไม่ทนทำแล้ว ระบบภายในองค์กรก็แย่ เพื่อนร่วมงานก็ดีมั่งไม่ดีมั่ง

เบื่อจริง ๆ

ครู กศน. มีมากมายหลายประเภท คุณเป็นครูประเภทไหน ครู ปวช. ครูประจำกลุ่ม ครูผู้ช่วย ฯลฯ ( อ่านแล้วปวดประสาท )

คนเราก็ควรอยู่ในที่ที่เหมาะสม-ถูกใจ ถ้าเบื่อก็น่าจะไปหาที่ใหม่ที่ดีกว่า

ของดตอบคำถามชั่วคราวเพื่อสุขภาพจิต พบกันใหม่วันที่ 9 ก.พ. 54 จริง ๆ แล้ว

ครู กศน.ไร้พรหมแดน
IP: xxx.93.195.74
เขียนเมื่อ 

เรียนถามอาจารย์ครับ  อยากทราบว่ามีหนังสือสั่งการให้ทำสัญญาจ้างครู ศรช.ระหว่างวันที่

1-9 ม.ค. 54 เป็นทางการจากสำนักงาน กศน.หรือเปล่าครับ (มีทุกจังหวัดไหมครับ)อยากทราบรายละเอียด ขอความอนุเคราะห์ด้วยครับ  ขอบคุณครับ และขอให้อาจารย์และครอบครัวมีความสุขปีใหม่และปีต่อๆไปด้วยครับ  ( ครูไร้พรหมแดน )

คือผมไม่ได้ทำงานอยู่ที่จังหวัด จึงไม่เคยเห็นและไม่ทราบว่ามีหนังสือสั่งการให้ทำสัญญาจ้างครู ศรช.ระหว่างวันที่ 1-9 ม.ค. 54 เป็นทางการจากสำนักงาน กศน.หรือไม่ครับ

ครู ศรช.
IP: xxx.93.192.9
เขียนเมื่อ 

เรียน อ.เอกชัย

คือผมอยากทราบหน้าที่ของคณะกรรมการคุมห้องสอบว่ามีหน้าที่อย่างไรบ้าง  ตั้งแต่เริ่มสอบนักศึกษาจากแบบกากบาทมาเป็นฝนด้วยดินสอสองบีขึ้นไป  มีปัญหาเหลือเกิน  เพราะกรรมการบางคน  เราขอความอนุเคราะห์ให้ช่วยตรวจสอบกระดาษคำตอบให้หน่อย(รู้จักกันโดยส่วนตัว)เพื่อจะได้ไม่ต้องแก้ไข  ถ้าไม่ดีก็ให้นักศึกษาแก้ไขในห้องสอบเพราะเวลาในการสอบยังไม่หมด เค้าก็ช่วยเหลือเราดี แต่บางท่านหน้าบูดหน้าบึงเราก็ไม่กล้าที่จะเข้าหา  กศน.อำเภอ สามารถที่จะประชุมชี้แจงหน้าที่หรือขอความอนุเคราะห์ให้คณะกรรมการคุมห้องสอบได้หรือไม่  เพราะที่อำเภอผม  ครูอาสาฯเป็นผู้จัดการเรื่องนี้  พอเราบอกว่าอยากให้ประชุมชี้แจงคณะกรรมการคุมห้องสอบให้ช่วยตรวจสอบความเรียบร้อยของกระดาษคำตอบให้ด้วย(บางคนก็ไม่ฝนรหัส  ไม่เซ็นต์ชื่อ  ฝนนิดๆหน่อยๆ  และอีกเยอะ)  กลับได้รับคำตอบว่าเราเป็นใคร  เค้าเป็นครูจะไปบอกได้อย่างไร  ขนาดสอบบรรจุเค้ายังไม่ตรวจให้เลย  เรามีศีกดิ์มีศรีทำไมคนของเราถึงดูถูกดูแคลนตัวเองอย่างนี้  และที่ผมเคยไปสอบบรรจุมา  คณะกรรมการคุมห้องสอบเค้าตรวจรหัส  ตรวจชื่อ  ตรวจความเรียบร้อยก่อนเซ็นต์ชื่อด้วยซ้ำไป  หรือว่าเค้าสอบคนละที่กับผมก็ไม่รู้  แล้วเค้ายังมาประชดว่าให้ครูไปคุมสอบนักศึกษาเองเลย  ถ้าทำอย่างที่พูดได้ก็ดีจะได้ไม่เหนื่อย  เพราะบางคนรับผิดชอบนักศึกษาหลายร้อย ผมว่าครู  กศน.คงจะดีใจกันมาก  และถ้าจังหวัดให้ส่งกระดาษคำตอบที่นักศึกษาทำเลยโดยที่ครูไม่ต้องมาตรวจสอบความถูกต้องอีก  น่าจะดีที่สุด  ผมอยากให้คนของเราบางคนเปลี่ยนความคิดบ้าง  อย่างเช่นผมเคยเสนอว่าทำแผนผังอาคารสอบให้นักศึกษาดีไหม  เพราะมันมีหลายอาคารเค้าจะได้ไปถูก  เพราะบางคนจะหมดเวลาแล้วยังหาห้องสอบไม่เจอเลย  ผมได้คำตอบจากคนของเราว่า  ถ้าโง่นักก็ช่างมัน  ผมได้ยินคำนี้แล้ว...เสียใจครับที่คนของเราพูดอย่างนี้ออกมา  มันมีหลายเรื่องครับที่ผมอยากทำจริงจัง  แต่ก็มีอุปสรรคที่ทำให้ผมทำไม่ได้ตามใจคิด  ผมพูดอะไรมากไม่ได้  อยากพูดกับผู้บริหารก็ไม่กล้า  เพราะก่อนที่ผู้บริหารจะตัดสินใจต้องขอผ่านครูอาสาฯก่อน  บางคนก็ดี  บางคนก็แย่  คนดีผมชื่นชม  คนที่แย่ผมอยากให้แก้ไข  ถ้าผมพูดมากไปผมก็จะไม่ผ่านการประเมิน  ไม่ต่อสัญญาให้นี่แหละปัญหาใหญ่  ผมจึงต้องเงี่ยบไว้  แล้วแบบนี้จะทำอย่างไร  ขอบคุณครับที่รับฟัง  ผมอยากพูดให้ใครสักคนฟัง  ขอบคุณครับ

เป็นครู ศรช. ที่เพิ่งบรรจุได้ไม่นาน จึงไม่ได้เป็นพนักงานราชการ ใช่ไหมครับ

         1. ส่วนกลางจัดทำคู่มือดำเนินการสอบ และส่งให้ทุกอำเภอแล้ว คู่มือนี้จะมีเพียงแผ่นเดียว ( 23 ข้อ ) ขนาด A4 พิมพ์ทั้งสองด้านและพับครึ่ง จึงรวมเป็น 4 หน้า   ให้เราแจกให้กรรมการดำเนินการสอบ  บางอำเภอถ่ายเอกสารเพื่อแจกให้กรรมการดำเนินการสอบครบถ้วน ทุกภาคเรียน เช่น อ.พระนครศรีอยุธยา   แต่บางอำเภอก็ไม่ยอมให้กรรมการดำเนินการสอบเห็นคู่มือนี้เลย เพราะอำเภอนั้นชอบแบบยืดหยุ่น ไม่ชอบให้ทำตามคู่มือ ( เช่นข้อ 11. ระบุว่า “นักศึกษาที่มาเข้าสอบหลังจากลงมือสอบแล้ว 15 นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้สอบในวิชานั้น” )  แต่ละอำเภอก็คิดไม่เหมือนกัน

         2. สมัยก่อนผมจัดประชุมชี้แจงกรรมการดำเนินการสอบก่อนทุกครั้ง แต่สมัยปัจจุบันกรรมการคงไม่มีเวลามาประชุม ( ถ้าประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกันก่อนได้ จะดีมาก )  สมัยนี้อาจใช้วิธีพิมพ์คู่มือดำเนินการสอบแจกเขา และบอกว่า “กรุณาอ่านและปฏิบัติตามด้วยครับ”

         3. เราเป็น “เจ้าหน้าที่” ถึงแม้เราจะตำแหน่งต่ำกว่า เราก็มีสิทธิ์บอกเขาได้ทุกเรื่องครับ เพียงแต่ทุกเรื่องให้พูดให้บอก ( ชี้แจง ) กันดี ๆ ใช้ภาษาสุภาพ ภาษาดอกไม้ ให้เข้าใจกัน ก็จะไม่มีปัญหาอะไร

         4. การทำแผนผังอาคารสนามสอบ เป็นสิ่งที่ควรทำ และ “ส่วนใหญ่” เขาก็ทำกัน

         เวลาประชุมภายในอำเภอ ควรพูดคุยกัน เสนอความคิดเห็นกันดี ๆ ถ้าเราเสนอความคิดเห็นด้วยความสุภาพ ผู้บริหารเขาก็จะรับฟัง

ครู ศรช.
IP: xxx.93.192.9
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ  อ.เอกชัยมากครับ

  เทอมหน้า  ผอ.ให้เปลี่ยนสนามสอบไปใช้ในตำบลแล้วครับ  โดยให้ครู  กศน.ตำบล  ประสานหาโรงเรียนและกรรมการที่ช่วยเราได้  คงไม่ต้องมาตรวจกระดาษคำตอบ  หรือแก้ไขใหม่ให้นักศึกษาแล้วครับ(สำหรับคนที่ใช้ปากกาลบคำผิด  บางคนลบซะเกือบขาดก็มี)  ผมดีใจมากที่ครั้งนี้ท่าน  ผอ.ฟังเสียงคณะครูผู้สอน  ขอบคุณสำหรับคำแนะนำดีๆครับ

ยินดีด้วยครับ