ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง steak holder

กระบวนการระดมความคิด และ กระบวนการอื่นใดที่ต้องการความคิดเห็นร่วม เช่น กระบวนการประชาคม จำเป็นต้องเกิดจาก "ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง(steak holder)" จึงจะทำให้ได้ความคิดในทางการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม

ความวุ่นวายที่เกิดขึ้นทุกวันนี้อยู่ที่ คนที่คิดว่า ตนเอง เป็น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (steak holder) ทั้งๆที่...ไม่ใช่สักหน่อย...

[ ๒๕ ก.ย. ๒๕๔๕,๑๐:๑๑:๕๔ ]