ความสุขที่สมความตั้งใจ  คือความสุขที่สมหวัง

     ความสุขที่สมหวัง  คือความสุขที่บรรลุผล

     ความสุขที่บรรลุผล  คือความสุขที่สำเร็จ 

     ความสุขที่สำเร็จ  คือความสุขที่ครอบครัวร่วมยินดี

     49073012                     49073010

                                49073011

     ร่วมแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตใหม่ กับครอบครัว "พันธุ์อุไร"