GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

English Program

การเตรียมพร้อมของผู้ปกครอง
ผู้ปกครองที่ส่งบุตรหลานเข้าเรียนในหลักสูตร English Program จะต้องมีการเตรียมพร้อมในทุกๆ ด้าน เช่น ด้านเวลา ผู้ปกครองจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้เวลากับผู้เรียน เพราะนอกจากผู้เรียนจะต้องทำการเรียนรู้ในห้องเรียนแล้ว การทบทวนความรู้ก่อนมาเรียนและหลังจากเรียน ก็จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจเนื้อหาในบทเรียนได้ดียิ่งขึ้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): หลักสูตรการสอน
หมายเลขบันทึก: 41601
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)