บันทึกนี้ต่อจากบันทึกความรู้เรื่องมาลัยสองชาย(ภาคทฤษฎี) เป็นภาคปฏิบัติงานของ

เด็กๆที่ฝึกซ้อมเพื่อเป็นตัวแทนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

กำแพงเพชรเขต 2 แข่งขันดอกไม้สดการร้อยมาลัยสองชายในงานศิลปหัตกรรมนักเรียนภาค

เหนือครั้งที่ 60 จังหวัดเชียงรายค่ะ

 

 มาลัยสองชาย(มาลัยลูกโซ่)

วัสดุและอุปกรณ์ในการร้อยมาลัยลูกโซ่

1.  ดอกไม้  เช่น กุหลาบ พุด เบญจมาศน้ำ กล้วยไม้ ชบาหนู ดอกรัก บานไม่รู้โรย ผกากรองฯลฯ

2. ใบไม้ เช่น ใบแก้ว  ใบกระบือ ใบมะยม ใบหมากผู้หมากเมีย ฯลฯ

3. ใบตอง  นำมาพับทำแป้นรอง และปูรองพื้นก่อนวางดอกไม้

4. วาสลิน หรือ น้ำมันมะกอก ใช้สำหรับทาเข็มมาลัย เพื่อให้เข็มลื่น รูดมาลัยออกได้ง่าย

5.  เข็มมาลัย  ใช้ร้อยตัวมาลัย

6.  เข็มสั้น(เข็มมือ)  ใช้สำหรับร้อยอุบะ  เย็บริบบิ้น

7.  ด้ายควรใช้สองขนาด ด้ายเส้นใหญ่ ร้อยตัวมาลัย  ด้ายเส้นเล็กสำหรับมัดดอกข่าและร้อยอุบะ

8.  คีม  ใช้สำหรับจับเข็มมาลัย ขณะที่จะทำการรูดมาลัยออกจากเข็ม

9.  กรรไกร  ใช้ตัดด้าย และกลีบดอกไม้ใบไม้   ก้านดอกไม้

10. ถาด  ใช้สำหรับใส่ดอกไม้  ใบไม้และอุปกรณ์ในการร้อยมาลัย

11.ที่ฉีดน้ำ ไว้สำหรับพรมดอกไม้เพื่อให้สดอยู่ได้นาน

12. ผ้าขาวบางสำหรับใช้คลุมดอกไม้

 

 อุปกรณ์การร้อยมาลัยลูกโซ่

 

                      

                      

                             

 

                  

 

 

ดอกไม้ที่ใช้ในการร้อยมาลัยลูกโซ่

 

                          

                          

                         

                                  

                                                      ดอกข่าสำหรับทำดอกตุ้ม

                   

                   อุบะแขกหรือพวงเต่ารั้ง

                 

                  มาลัยแบบสำหรับทำมาลัยสองชายธรรมดา

มาลัยซีกกุหลาบยกดอก เก้าหลัก ด้านหน้า

ด้านหลัง

มาลัยซีกดอกพุดห้าหลัก ด้านหน้า

ด้านหลัง

มาลัยซีกดอกพุดแบบมีลาย ห้าหลัก

 

การแต่งตัวมาลัยลูกโซ่

 

 

ส่วนประกอบของตัวมาลัยทั้งหมด

มัดมาลัยซีกกุหลาบยกดอกและมาลัยซีกดอกพุดธรรมดาเป็นห่วงโซ่

ผูกตัวมาลัยโซ่เข้ากับอุบะ

 

 

มาลัยซีกดอกพุดมีลายปิดตรงรอยต่อตัวมาลัยกับอุบะ

 

 

ผูกตัวมาลัยกับโบ

 

 

                                          รูปแบบสำเร็จของมาลัยโซ่

 

                           

                                                มาลัยแบน

 

 

 

 

 สงวนลิขสิทธิ์ในการนำไปทำผลงานทางวิชาการค่ะ  

 อนุญาตให้ใช้เพื่อสาธารณะประโยชน์และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สำหรับนักเรียนค่ะ