อิสระ...แห่งอารมณ์

วันนี้..อากาศดีและได้ทำสิ่งที่ปรารถนา...
นั่น..คือการเดินทาง..ด้วยหัวใจอันสงบ..
และปลีกตัว...เพื่อสำรวจ"ตน"...
เสมือนการให้รางวัล...ที่งดงามแก่ชีวิต
หลังจากที่เหนื่อยล้ากับภาระ..ที่รัก..และหน้าที่ตลอดหลายวันที่ผ่านมา...
ได้ชำระล้าง..ทั้งจิตใจและร่างกาย..เพื่อขับ..ความขุ่นมัวออกมา
เพลง..บรรเลงเบาเบา..ที่ทำให้จิตนิ่งสงบ..กับการปรับคลื่นสมอง
แสงแห่งตะวันโรยราลง...แต่ไม่หม่นหมอง..
ยอดใบไม้..พลิ้วไหวตามแรงลมโชย..
ทำให้หัวใจ..ที่อ่อนล้านี้..กลับนุ่มนวลขึ้น
ขอบคุณ..ธรรมชาติที่งดงาม...
กับลมหายใจที่มีอยู่
ให้ได้เรียนรู้...ชีวิตเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งบทเรียน...