การค้าไทย เวียดนาม

ซินจ่าว หมายความว่าสวัสดี , แองเอียวแอมคือ ฉันรักคุณ , จิเซิ๊ทแด็บ คือคุณสวยมากๆ

เวียดนามแม้จะเป็นประเทศที่พึ่งเปิดประเทศเข้าสู่ระบบการค้าเสรีแต่เพียงไม่กี่ปีก็ทำให้เวียดนามทีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่รวดเร็ว นอกจากนี้การที่เวียดนามเปิดตลาดในประเทศมากขึ้นนั้นก่อให้เกิดการลงทุน การสร้างงานและการเรียนรู้เทคโนโลยี และการบริหารงานจากต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น และมีทีท่าว่าเวียดนามจะก้าวไปไกลได้ดีเสียด้วย

ซึ่งไทยกับเวียดนามก็เป็นประเทศคู่ค้าและคู่แข่ง โดยในปัจจุบันเวียดนามได้ส่งสินค้าหลายอย่างออกมาแข่งกับประเทศไทยในตลาดโลก เช่นสินค้าจำพวกเครื่องแต่งกาย รองเท้า หรือสินค้าพวกเกษตรกรรม และนักลงทุนไทยก็ได้เข้าไปลงทุนในประเทศเวียดนามเช่น โครงการอมตะนคร ภายใต้ชื่ออมตะซิตี้เบียนไฮ เป็นต้น

ดังนั้นเราลองมาดูกันนะครับว่าการค้าขายระหว่างไทยและเวียดนาม เรามีความตกลงทางการค้าการลงทุนระหว่างสองประเทศอะไรบ้าง

1 ข้อตกลงว่าด้วยการค้าความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ทางวิชาการ พ.ศ.2521(The Agreement on Trade Economic and Technical Cooperation, 1978)

2.ข้อตกลงว่าด้วยการจัดตั้งคณะกรรมาธิการร่วมทางเศรษฐกิจ ระหว่างไทย-เวียดนาม พ.ศ.2534  (The Agreement on the Establishment of the Loint Commission on Economic Economic 1991)

3.ข้อตกลงระหว่างการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน  พศ. 2534 (  The Agreement for Promotion and Protection of Investment 1991)

4.บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแก๊ซธรรมชาติ  พศ. 2534 (  MOU on the Cooperation the Natural Gas Industry 1991)

5.ความตกลงเกี่ยวกับความร่วมมือคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนกับคณะกรรมการแห่งรัฐว่าด้วยความร่วมมือและการลงทุน พศ. 2535 (  Cooperation Agreement Between the Office of the BOI of the Kingdom of Thailand and   the State  Committee on Cooperation and Investment  of the  SRV. 1992)

6.บันทึกความเข้าใจความร่วมมือเรื่องข้าว พศ. 2535 (The MOU on Bilateral Cooperation in   Rice Production and Exportion, 1992)

7.ข้อตกลงเกี่ยวกับการให้สินเชื่อระยะยาว มูลค่า 150 ล้านบาท แก่เวียดนาม พศ. 2535 (The Agreement between the Government of the Kingdom of Thailand and the Government    of the   Socialist of Vietnam on Long-Term Credit)

8.ข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือระหว่างสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย   กับหอการค้าและอุตสาหกรรมเวียดนาม  พศ. 2537

9.บันทึกความเข้าใจร่วมมือด้านทรัพย์สินอุตสาหกรรม ระหว่างกระทรวงพาณิชย์ไทย กับกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี่ และสิ่งแวดล้อมเวียดนาม พศ. 2537

10.บันทึกความเข้าใจร่วมมือด้านผลิตภัณฑ์เภสัชภัณฑ์ ระหว่างกระทรวงพาณิชย์ไทย กับกระทรวงสาธารณสุขเวียดนาม  พศ. 2537 

11.บันทึกความเข้าใจร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญา ตามความตกลง ระหว่าง ไทย-เวียดนามเรื่องลิขสิทธฺ์และสิทธิข้างเคียง  พศ.2539 และแผนกิจกรรมเกี่ยวกับลิขสิทธิ์   และสิทธิข้างเคียง พศ. 2540

12.ความตกลงขนส่งสินค้าผ่านแดนระหว่างไทย ลาว และเวียดนาม พศ . 2542

13.บันทึกว่าด้วยความร่วมมือเรื่องข้าวไทย-เวียดนามฉบับใหม่  พศ. 2543

14ข้อตกลงว่าด้วยการยกเว้นการเก็บภาษีซ้อน พศ. 2535 (The Agreement for the Avoidance  Double Taxation and the Prevention of Fiscal with Respect to Taxes on Incom)    

ที่มา www.depthai.go.th/Interdata/Country/

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

คำสำคัญ (Tags)#กฎหมาย#เวียดนาม#กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ#การค้า

หมายเลขบันทึก: 41363, เขียน: 28 Jul 2006 @ 16:59 (), แก้ไข: 18 Jun 2012 @ 15:16 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

น่าจะให้ความรู้ภาษาเวียดนามอีกนะครับ

ชอบค่ะ ชอบภาษาเวียดนาม และชอบอาหารเวียดนามค่ะ