ผู้สนใจ ระบบเมือง การเดินทางในเมือง ได้บทเรียนสำคัญ เมื่อศาลปกครอง  ตัดสินโทษ เทศบาลนครอุบล 

ที่ทำผิด  กรณี ทุบบาทวิถี ถอนต้นไม้  ขยายถนน

ผลงาน นี้ สว นิรันดร์  จ. อุบล   ฟ้องศาลปกครอง พิพากษา ไปวันที่ 25 กค 2549

สังคมไทย จะได้บรรทัดฐานใหม่ เรื่อง บาทวิถี  สำคัญยิ่ง   สามารถใช้ฟ้อง เทศบาลต่างๆได้   หากทำอะไร ขาดเหตุผล

ผมเชื่อว่า  ต่อไปนี้ ชมรม เครือข่ายผู้พิการ จังหวัดต่างๆ  จะหัดฟ้องร้อง  เพื่อพิทักษ์สิทธิ การใช้บาทวิถี ที่เอื้อเฟื้อต่อ มวลชนทุกกลุ่ม เอื้อเฟื้อ ต่อ รถเข็น  มีทางลาดทุก บาทวิถี

เทศบาลนครหาดใหญ่  ได้ตระหนัก ความสำคัญของบาทวิถี  เริ่มศึกษาหา มาตรฐานของ บาทวิถี ที่เหมาะสม