ความต่อเนื่อง..ของชีวิต

แม้เมฆฝน..ตั้งเค้า..เคลื่อนมา..และจางไป
ทิ้งรอยแห่งน้ำตา..ฟ้า..ทั่วผืนแผ่นดิน..
หากมีทั้งรอยยิ้ม..ของผู้สมหวัง..
และน้ำตาของคน..ไร้..ฝัน...ที่เป็นจริง..
หากแต่..รอ..รอ..แสงแห่งตะวัน..
ทาบทอ...แทนที่...
รอ..นั้นอาจ...นานแสนนาน...
หากแต่..รอ..อย่างใจที่หวัง...
เห็นแสง...แห่งตะวันนั้น...
ด้วยลมหายใจ...ที่ต่อเนื่อง...
ของ "ชีวิต"