จัดอันดับเพลงไทยที่มีการนำทำนองไปดัดแปลงเป็นเพลงลูกกรุงลูกทุ่ง ตอนที่ ๒ (อันดับ ๑๑-๒๐)

อันดับ ๑๑ เพลงลาวครวญ (๘ เพลง)

เพลงลาวครวญเป็นเพลงเก่า ไม่ทราบนามผู้แต่ง เป็นเพลงไทยสำเนียงลาว มีท่อนเดียว อัตราจังหวะสองชั้น เป็นเพลงอยู่ในตับลาวเจริญศรี มีเนื้อร้องที่เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง คือ “โอ้พระชนนีศรีแมนสรวง จะโศกทรวงเสียวรู้สึกระลึกถึง ไหนทุกข์ถึงบิตุรงค์ทรงรำพึง ไหนโศกซึ้งถึงตูคู่หทัย ร้อยชู้หรือจะสู้เนื้อเมียตน เมียร้อยคนหรือสู้พระแม่ได้ พระแม่เคยอยู่เยือกเย็นไม่เห็นใคร หรือกลับไปสู่นครก่อนจะดี”

มีการดัดแปลงทำนองเพลงลาวครวญ ๒ ชั้น เป็นเพลงไทยสากลเท่าที่รวบรวมได้ในขณะนี้ ๗ เพลง คือ

(๑) เพลงมนต์สวาท คำร้อง เอิบ ประไพเพลงประสม ทำนอง เวส สุนทรจามร ขับร้องโดย วินัย จุลละบุษปะ

(๒) เพลงแม่ยอดรัก คำร้อง-ทำนอง นนท์ปิญา ขับร้องโดย ธานินทร์ อินทรเทพ วินัย พันธุรักษ์

(๓) เพลงไหนคุณเคยบอกว่ารัก ยังไม่มีข้อมูลผู้แต่ง ขับร้องโดย ศรัณย่า ส่งเสริมสวัสดิ์

(๔) เพลงน้ำตาท่วมใจ ยังไม่มีข้อมูลผู้แต่ง ขับร้องโดย ธานินทร์ อินทรเทพ

(๕) เพลงลูกเขยพ่อขุน อาณัติ พุทธมาศ แต่ง/ขับร้อง

(๖) เพลงน้ำตาแสงไต้ (ทำนองเขมรไทรโยค ๓ ชั้นและลาวครวญ) คำร้อง มารุต-เนรมิต ทำนอง สง่า อารัมภีร ชรินทร์ นันทนาคร และนักร้องอีกหลายคน ขับร้อง

(๗) เพลงวันวิวาห์ (ทำนองสร้อยสนตัดและลาวครวญ) ยังไม่มีข้อมูลผู้แต่ง คัมภีร์ แสงทอง ขับร้อง

(๘) เพลงไร้ทองผูกข้อมือ (ทำนองสร้อยสนตัดและลาวครวญ) ยังไม่มีข้อมูลผู้แต่ง คัมภีร์ แสงทอง ขับร้อง

อันดับ ๑๒ เพลงคางคกปากสระ (๗ เพลง)

เพลงคางคกปากสระชั้นเดียวเป็นเพลงทำนองเก่า มีท่อนเดียว ไม่ทราบนามผู้แต่ง เป็นเพลงที่มีลีลา ทำนองและจังหวะกระชั้น รุกเร้า ให้อารมณ์คึกคักสนุกสนาน ใช้ประกอบการแสดงละคร

มีการดัดแปลงทำนองเพลงคางคกปากสระชั้นเดียวเป็นเพลงลูกทุ่งล้วน ๆ ๗ เพลง ได้แก่

(๑) เพลงพบไม้งามเมื่อขวานบิ่น ยังไม่มีข้อมูลผู้แต่ง โฆษิต นพคุณ ขับร้อง

(๒) เพลงโมรากากี สุรพล สมบัติเจริญ แต่ง-ขับร้อง

(๓) เพลงเหรารำวง ยังไม่มีข้อมูลผู้แต่ง ชาย เมืองสิงห์ ขับร้อง

(๔) เพลงอย่าบอน คำร้อง-ทำนอง โดย รักษ์ รักพงษ์ สังข์ทอง สีใส ขับร้อง

(๕) เพลงเทพธิดาเทวี คำร้อง-ทำนอง ชัยพร เมืองสุพรรณ สุรชัย สมบัติเจริญ ขับร้อง

(๖) เพลงรักคนแก่มีแต่รวย ยังไม่มีข้อมูลผู้แต่ง เสรี รุ่งสว่าง ขับร้อง

(๗) เพลงกีฬารัก คำร้อง-ทำนอง ไพบูลย์ บุตรขัน ไพรวัลย์ ลูกเพชร-วิภารัตน์ เปรื่องสุวรรณ ขับร้อง

อันดับ ๑๓ เพลง ลาวลำปางใหญ่ (๗ เพลง)

เพลงลาวลำปางใหญ่ ๒ ชั้น เป็นเพลงในชุดลาวลำปาง ซึ่งนอกจากลาวลำปางใหญ่ ยังมีลาวลำปางเล็ก (ลาวสร้อยสำปาง) แม่แล้ลำปาง (แม่สะเรียง) ลาวพึม (ลาวคลึง) เป็นเพลงที่มีมาแต่เก่า เพลงลาวลำปางใหญ่ มี ๓ ท่อน

มีการดัดแปลงเป็นเพลงลูกกรุงลูกทุ่งเท่าที่รวบรวมได้ในขณะนี้ ๗ เพลง คือ

(๑) เพลงลาวลำปาง เกษม ชื่นประดิษฐ์ แต่ง ทนงศักดิ์ ภักดีเทวา ขับร้อง

(๒) เพลงลืมรัก คำร้อง สุรัฐ พุกกะเวส ทำนอง สมาน กาญจนผลิน สุเทพ วงศ์กำแหง ขับร้อง

(๓) เพลงหนุ่มนารอนาง คำร้อง-ทำนอง สนิท มโนรัตน์ ไวพจน์ เพชรสุพรรณ ขับร้อง

(๔) เพลงหนุ่มนารอนาง ภาค ๒ คำร้อง-ทำนอง สนิท มโนรัตน์ ไวพจน์ เพชรสุพรรณ ขับร้อง

(๕) เพลงสาลิกาคืนถิ่น (ร้องแก้เพลงหนุ่มนารอนาง) คำร้อง-ทำนอง สนิท มโนรัตน์ ผ่องศรี วรนุช ขับร้อง

(๖) เพลงคิดถึงอุดร สุชาติ เทียนทอง แต่ง สุชาติ เทียนทอง ขับร้อง

(๗) เพลงสาวอุดรใจดำ สุชาติ เทียนทอง แต่ง รักชาติ ศิริชัย สดใส รุ่งโพธิ์ทอง ขับร้อง

ดูรายละเอียดและฟังเพลงไทยสากลที่ดัดแปลงทำนองมาจากเพลงลาวลำปางใหญ่ได้ที่ http://gotoknow.org/blog/wiphon/375933

อันดับ ๑๔ เพลงกระแตเล็ก (๗ เพลง)

เพลงกระแตเล็ก หรือเพลงลาวกระแตเล็ก เป็นเพลงขับร้องทำนองเก่าของพื้นเมืองล้านนา อัตราจังหวะสองชั้น มีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่า เพลงกระแตตัวเมีย อยู่ในเพลงไทยชุดกระแต ซึ่งมีทั้งหมด ๓ เพลง ได้แก่ กระแตไต่ไม้ กระแตเล็ก (กระแตตัวเมีย) และกระแตใหญ่ (กระแตตัวผู้)

มีการดัดแปลงทำนองเพลงกระแตเล็ก ๒ ชั้น เป็นเพลงลูกกรุงลูกทุ่ง ๗ เพลง คือ

(๑) เพลงกระแต  คำร้องโดย แก้ว อัจฉริยะกุล ทำนองโดย เอื้อ สุนทรสนาน ขับร้องบันทึกเสียงครั้งแรก โดย วินัย จุลละบุษปะ-ศรีสุดา รัชตะวรรณ

(๒) เพลงกระแต ยังไม่มีข้อมูลผู้แต่ง ทนงศักดิ์ ภักดีเทวา ขับร้อง

(๓) เพลงเกิดมาพึ่งกัน ไสล ไกรเลิศ แต่ง สุเทพ วงศ์กำแหง ธานินทร์ อินทรเทพ ขับร้อง

(๔) เพลงจับกระแต พยงค์ มุกดา แต่ง ธานินทร์ อินทรเทพ ขับร้อง

(๕) เพลงเชือดกระแต พยงค์ มุกดา แต่ง รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส ขับร้อง

(๖) เพลงเขี้ยวกระแต ประดิษฐ์ อุตตะมัง แต่ง ดาวใจ ไพจิตร ขับร้อง

(๗) เพลงเบื่อง้อคนงอน ยังไม่มีข้อมูลผู้แต่ง เสรี รุ่งสว่าง-สมศรี มาลีวัลย์ ขับร้อง

อันดับ ๑๕ เพลง ลาวจ้อย (๖ เพลง)

เพลงลาวจ้อยมีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าเพลงลาวเซิ้ง หรือเพลงสร้อยแสงแดง (ทั้งนี้เพราะเพลงนี้มีเนื้อร้องประกอบระบำไก่หมู่ ในบทละครเรื่องพระลอ มีเนื้อร้องของเพลงขึ้นต้นว่า “สร้อยแสงแดงพระพราย ขนเขียวลายยะยับ” จึงเรียกว่าเพลงสร้อยแสงแดง) เป็นเพลงเก่า ไม่ทราบนามผู้แต่ง

มีการดัดแปลงทำนองเพลงลาวจ้อยไปเป็นเพลงไทยสากลเท่าที่รวบรวมได้ในขณะนี้ ๖ เพลง คือ

(๑) เพลงไก่ฟ้า คำร้อง-ทำนอง ไสล ไกรเลิศ ชาญ เย็นแข ชรินทร์ นันทนาคร แกรนด์เอ็กซ์โอ ขับร้อง

(๒) เพลงสงขลา คำร้อง อิงอร ทำนอง สมาน กาญจนผลิน  ชรินทร์ นันทนาคร ขับร้อง (เพลงนี้ดัดแปลงทำนองบางส่วน)

(๓) เพลงรำวงสร้อยแสงแดง คณะสุนทราภรณ์

(๔) เพลงหงส์ปีกหัก คำร้อง สุรพล สมบัติเจริญ สุรพล สมบัติเจริญ ขับร้อง

(๕) เพลงทหารสั่งแฟน ยังไม่มีข้อมูลผู้แต่ง ยอดรัก สลักใจ ขับร้อง (เพลงนี้เป็นคนละเพลงกับเพลงทหารสั่งแฟนที่ พร ปิยะโรม ขับร้อง)

(๖) เพลงบัวยั่วภมร ยังไม่มีข้อมูลผู้แต่ง ไชยา มิตรชัย ร้องคู่ แอน มิตรชัย

อันดับ ๑๖ เพลงลาวสมเด็จ (๖ เพลง)

เพลงลาวสมเด็จเป็นเพลงอัตรา ๒ ชั้น อยู่ในเพลงเรื่องลาวสมเด็จ เป็นเพลงเก่าที่นิยมใช้บรรเลงกันในวงปี่พาทย์และเครื่องสายมาช้านาน ต่อมามีผู้นำไปใช้เป็นเพลงร้องในการแสดงละคร โดยตัดทำนองให้สั้นลงตามความเหมาะสมของการแสดง ต่อมาเพลงลาวสมเด็จถูกนำไปบรรจุในละครเรื่องพระลอ พระนิพนธ์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ เพลงลาวสมเด็จเป็นที่รู้จักกันมากขึ้น เพราะครูมนตรี ตราโมทได้แต่งบทร้องเพลงลาวสมเด็จขึ้นเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์ไทย และกระทรวงศึกษาธิการได้นำไปบรรจุไว้ในหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาขับร้องและดนตรีสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ ๕ มีเนื้อร้องขึ้นต้นว่า “อันสมเด็จพระมหากษัตริย์ราช เป็นขวัญชาติธงชัยของไทยผอง”

มีการดัดแปลงทำนองเพลงลาวสมเด็จเป็นเพลงลูกกรุงลูกทุ่งเท่าที่รวบรวมได้ในเวลานี้จำนวน ๖ เพลง คือ

(๑) เพลงคู่เสน่หา คำร้องโดย แก้ว อัจฉริยะกุล ทำนองโดย เวส สุนทรจามร เอื้อ สุนทรสนาน – จันทนา โอบายวาทย์ ขับร้อง

(๒) เพลงคอยรักคืน คำร้อง วราพรรณ ทำนอง สมาน กาญจนะผลิน นิทัศน์ ละอองศรี ขับร้อง

(๓) เพลงกลิ่นการะเกด คำร้อง อิงอร ทำนอง สง่า อารัมภีร ชรินทร์ นันทนาคร – พิศมัย วิไลศักดิ์ ขับร้อง

(๔) เพลงฝากฝาบอกรัก วิเชียร คำเจริญ (ลพ บุรีรัตน์) แต่ง ศิรินทรา นิยากร ขับร้อง

(๕) เพลงแนวหน้าลาแฟน จิตรกร บัวเนียม แต่ง หนู มิเตอร์ ขับร้อง

(๖) เพลงแนวหลังยังคอย ร้องแก้เพลงแนวหน้าลาแฟน จิตรกร บัวเนียม แต่ง ดาว มยุรี ขับร้อง

อันดับ ๑๗ เพลงมอญดูดาว (๕ เพลง)

เพลงมอญดูดาว ๒ ชั้นเป็นเพลงเก่าไม่ทราบนามผู้แต่ง ใช้ประกอบการแสดงโขนละคร เป็นเพลงประกอบการรำพลายชุมพล ที่มีเนื้อร้องขึ้นต้นว่า “แล้วจัดแจงแต่งกายพลายชุมพล ปลอมตนเป็นมอญใหม่ดูคมสัน” และขุนวิจิตรมาตราได้แต่งเนื้อร้องให้เป็นเพลงประจำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง โดยมีเนื้อร้องขึ้นต้นว่า “สำนักไหนหมายชูประเทศชาติ ด้วยอำนาจปกครองให้ผ่องเฟื่อง” เพลงนี้พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ ทรงพระนิพนธ์ขยายทั้งจังหวะและทำนองเป็น ๓ ชั้น และตัดเป็นชั้นเดียว ให้ชื่อว่าเพลง “ราตรีประดับดาว (เถา)” เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปโดยเฉพาะเพลงราตรีประดับดาวในอัตรา ๓ ชั้น

มีการดัดแปลงเพลงมอญดูดาว ๓ ชั้น และเพลงราตรีประดับดาว ๓ ชั้น เป็นเพลงลูกกรุงลูกทุ่ง เท่าที่รวบรวมได้จำนวน ๕ เพลง ได้แก่ 

(๑) เพลงราตรีประดับดาว ยังไม่มีข้อมูลผู้แต่ง ดัดแปลงทำนองเพลงมอญดูดาว ๒ ชั้น แต่ตั้งชื่อว่าราตรีประดับดาว (แปลว่าราตรีประดับดาว ๒ ชั้นก็คงได้) สุเทพ วงศ์กำแหง – สวลี ผกาพันธ์ ขับร้อง

(๒) เพลงโสนสะเดา ดัดแปลงทำนองมาจากมอญดูดาว ๒ ชั้น และเพลงแขกมอญบางขุนพรหม ๒ ชั้น พยงค์ มุกดา แต่ง  พยงค์ มุกดา - ศรีสอางค์ ตรีเนตร ขับร้อง ต่อมามีนักร้องทั้งลูกกรุงลูกทุ่งนำมาร้องกันหลายคู่

(๓) เพลงคอยน้องสิบสองเดือน ดัดแปลงทำนองมาจากมอญดูดาว ๒ ชั้น ยังไม่มีข้อมูลผู้แต่ง ยอดรัก สลักใจ ขับร้อง

(๔) เพลงอะไรจะเกิดก็ปล่อยมันไป ดัดแปลงทำนองมาจากมอญดูดาว ๒ ชั้น ยังไม่มีข้อมูลผู้แต่ง คัทลียา มารศรี ขับร้อง

(๕) เพลงราตรีประดับดาว ดัดแปลงทำนองเพลงราตรีประดับดาว ๓ ชั้น ศิรวัฒน์ พิมพ์วงศ์ และธนิต ผลประเสริฐ แต่งคำร้อง ขับร้องโดยวินัย จุลละบุษปะ-ชวลี ช่วงวิทย์ , ยรรยงค์ เสลานนท์-จิตราภรณ์ บุญญขันธ์ , อโศก สุขศิริพรฤทธิ์-มาริษา อมาตยกุล  

อันดับ ๑๘ เพลงนางนาค (๕ เพลง)

นางนาคเป็นเพลงอัตราจังหวะสองชั้น ทำนองเก่าสมัยอยุธยา เป็นเพลงหน้าทับปรบไก่ มีทำนองเป็นแบบไทยแท้ ใช้ประกอบการเวียนเทียน การทำขวัญต่างๆ เท่าที่รวบรวมข้อมูลได้ในขณะนี้

มีการดัดแปลงทำนองเพลงนางนาค ๒ ชั้นเป็นเพลงลูกกรุงลูกทุ่ง ๕ เพลง คือ

(๑) เพลงเทพธิดานุ่งผ้าซิ่น อาจินต์ ปัญจพรรค์ แต่ง ธานินทร์ อินทรเทพ ขับร้อง

(๒) เพลงหนาวใจชายแดน ชลธี ธารทองแต่ง ไพรวัลย์ ลูกเพชร ขับร้อง

(๓) เพลงโชคดีที่รัก ชวนชัย ฉิมพะวงศ์ แต่ง ยอดรัก สลักใจ ก๊อต จักรพันธ์ เอกชัย ศรีวิชัย หนู มิเตอร์ ตวงสิทธิ์ เรียมจินดา รอยัลสไปรท์ ชัย สานุวัฒน์ จิล จิลลา ขับร้อง

(๔) เพลงมองเดือนสะเทือนใจ ยังไม่มีข้อมูลผู้แต่ง สายัณห์ สัญญา ขับร้อง

(๕) เพลงรักกลับกลาย ยังไม่มีข้อมูลผู้แต่ง เอกชัย ศรีวิชัย ขับร้องในสำเนียงใต้

อันดับ ๑๙ เพลงฟ้อนม่านมงคล (๕ เพลง)

ฟ้อนม่านมงคลเป็นการแสดงตอนหนึ่งของละครพันทางเรื่องราชาธิราช ตอนสมิงพระรามอาสา ในฉากอภิเษกสมรสสมิงพระรามกับพระราชธิดาพระเจ้าอังวะ ครูมนตรี  ตราโมท เป็นผู้แต่งบทร้องและทำนองเพลง คำว่า “ม่าน” หมายถึงพม่า ม่านมงคลจึงเป็นระบำในงานมงคลสมรสของพม่า 

มีการดัดแปลงทำนองเพลงฟ้อนม่านมงคลเป็นเพลงลูกกรุงลูกทุ่ง ๕ เพลง โดยเพลงไม่รักไม่ว่าเป็นเพลงเดียวที่มีข้อมูลว่ามีการจ่ายค่าลิขสิทธิ์ถูกต้องให้แก่ครูมนตรี ตราโมทผู้แต่งทำนอง และทำให้ครูมนตรี ตราโมทได้รับรางวัลพระราชทานรางวัลเสาอากาศทองคำในฐานะผู้แต่งทำนองยอดเยี่ยมจากเพลงนี้ด้วย

(๑) เพลงม่านมงคล แก้ว อัจฉริยกุล แต่งคำร้อง วินัย จุลละบุษปะ ขับร้อง

(๒) เพลงม่านมงคล เกษม ชื่นประดิษฐ์ แต่งคำร้อง ทนงศักดิ์ ภักดีเทวา ขับร้อง

(๓) เพลงไม่รักไม่ว่า จงรัก จันทร์คณา แต่งคำร้อง ทนงศักดิ์ ภักดีเทวา หยาด นภาลัย แจ้ ดนุพล ก๊อต จักรพันธ์ เท่ห์ อุเทน ฟรานซิส ยิป ขับร้อง

(๔) เพลงไม่ว่าก็จะรัก ร้องแก้เพลงไม่รักไม่ว่า จงรัก จันทร์คณา แต่งคำร้อง ตุ๋ม สุทัศตา ขับร้อง

(๕) เพลงระแวงรัก ยังไม่มีข้อมูลผู้แต่ง น้ำเพชร อเนกลาภ ขับร้อง

อันดับ ๒๐ เพลงฟ้อนม่านมุ้ยเชียงตา (๕ เพลง)

ฟ้อนม่านมุ้ยเชียงตาหรือฟ้อนก่ำเบ้อ (ผีเสื้อ) เป็นฟ้อนแบบภาคเหนือที่พระราชชายาเจ้าดารารัศมี ในรัชกาลที่ ๕ ได้คิดขึ้นโดยมีช่างฟ้อนคุ้มหลวงร่วมกับครูชาวพม่าคิดท่ารำจากท่าการฟ้อนของพม่า ซึ่งเรียกว่า "เหว่ยเสียนต่า" ซึ่งใช้ฟ้อนกันในพระราชสำนักพม่ากับท่าฟ้อนรำของไทย เพลงที่ใช้ประกอบการฟ้อนเป็นเพลงที่ผสมกันระหว่างพม่ากับไทยภาคกลาง

มีการดัดแปลงทำนองเพลงฟ้อนม่านมุ้ยเชียงตาเป็นเพลงลูกกรุงลูกทุ่ง ๕ เพลง คือ

(๑) เพลงเชียงใหม่ ไสล ไกรเลิศ แต่ง นริศ อารีย์ ขับร้อง

(๒) เพลงซากรักของจันทรา ศักดิ์ เกิดศิริ แต่ง แน่งน้อย สงวนรักษ์ ขับร้อง

(๓) เพลงอดีตรัก ยังไม่มีข้อมูลผู้แต่ง ไพรวัลย์ ลูกเพชร ขับร้อง

(๔) เพลงตาต่อตาฟันต่อฟัน ยังไม่มีข้อมูลผู้แต่ง คัทลียา มารศรี ขับร้อง

(๕) เพลงน้ำตาหล่นบนที่นอน ดาว บ้านดอน แต่ง บานเย็น รากแก่น ฮันนี่ ศรีอีสาน ต่าย อรทัย ขับร้อง เพลงนี้เป็นสไตล์หมอลำ

(อ่านบันทึกจัดอันดับเพลงไทยที่มีการนำทำนองไปดัดแปลงเป็นเพลงลูกกรุงลูกทุ่ง ตอนที่ ๑ (อันดับ ๑-๑๐) ได้ที่ http://gotoknow.org/blog/wiphon/371774)

วิพล นาคพันธ์

๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

อ่านข่าวสารทั้งหมดของวิพล นาคพันธ์ ได้ที่ http://gotoknow.org/blog/wiphon/toc

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ข่าวสารของวิพล นาคพันธ์ความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 

อาจารย์มีข้อมูลครบหมดเลยครับ เพลงอะไร เดิมใช้ทำนองไหน

แต่เท่าที่ผมรู้

- ทำนองเพลงที่ใช้บ่อย ๆ

1. ทำนองเพลงเทพธิดาผ้าซิ่น......ตี่ ตี่ ตี ตี ตี

2. ทำนองเพลงรักน้องพร.............ตี่ ตี้ ตี.......

3. ทำนองเพลงของุ้ยญาติเยอะ......ดีอะไรก็ดี พี่มีเมียแล้ว.....(ค้างคาวกินกล้วย)

4. ทำนองเพลงทหารเกณฑ์ผลัดสอง.....ตี่ ตี ตี ตี ตี้ ตี่..........

5. ทำนองเพลง"รู้ รู้ อยู๋ มิควรคู่กับจอมใจ.....ของทนงศักดิ์ ภักดีเทวา......ตี้ ตี่ ตี่ ตี ตี ตี่ ตี ตี.....

6. ทำนองเพลง เจ็ดริ้วเอ๋ย เจ็ดริ้ว เอ๋ย เจ็ดริ้ว จอมขวัญ ของสุพล....ตี่ ตี่ ตี่ ตี่ ตี่ ตี่ ตี้....

7. ทำนอเงพลงอทยานผลไม้ ของสุรพล.....ตี่ ตี่...ตี่....ตี่...

8. ทำนอเงพลง" เห้นนกเขาขันคู่ จับอยู่ที่บนกิ่งไม้....ตี่ ตี่ ตี่ ตี่ ตี่ ตี้.

9. ทำนองเพลงหนุมนารอนาง ของไวพจน์ ......ตี่ ตี่ ตี่ ตี่

10. ทำนองเพลงนางฟ้ายังอาย.......ตี่ ตี่ ตี่ ตี ตี้.....

คุณดอกรักครับ

เพลงรักน้องพร ทำนองลาวกระทบไม้ อ่านได้จาก http://gotoknow.org/blog/wiphon/401000

เพลงทหารเกณฑ์ผลัดสอง ทำนองฟ้อนสิบสองจุไท

เพลง...รู้รู้อยู่...ชื่อเพลงไม่รักไม่ว่า ทำนองฟ้อนม่านมงคล

เพลงอุทยานผลไม้ ทำนองแขกหนัง

เพลง...เห็นนกเขาขันคู...ชื่อเพลงมนต์รักกาสะลอง ทำนองลาวดวงเดือน อ่านได้จาก http://gotoknow.org/blog/wiphon/409049

เพลงหนุ่มนารอนาง ทำนองลาวลำปางใหญ่ อ่านได้จาก http://gotoknow.org/blog/wiphon/375933

เพลงนางฟ้ายังอาย ทำนองแขกขาว

ส่วนเพลงเทพธิดาผ้าซิ่นกับเพลง...เจ็ดริ้ว...กำลังตรวจสอบข้อมูลครับ

วิพล

วิพล
IP: xxx.228.135.175
เขียนเมื่อ 

เพลง "เจ็ดริ้วเอยเจ็ดริ้วจอมขวัญ" ชื่อเพลง "สาวมอญคนสวย" ทำนอง "มอญกละ" ครับ

วิพล

วิพล
IP: xxx.173.65.178
เขียนเมื่อ 

เพลงเทพธิดาผ้าซิ่นที่เสรี รุ่งสว่างร้อง เป็นผลงานแต่งของชลธี ธารทอง ทำนองน่าจะมาจากเพลงไทยเดิมหลายเพลงผสมประสานกัน เช่น แสนคำนึง เขมรพวง ราชนิเกลิง

วิพล